Articles by Bert Otten


Toen, thans en in de toekomst: Pesach

Toen God het volk Israël uit Egypte leidde, gingen er aan die Uittocht 10 plagen vooraf. De 10e plaag was de dood der eerstgeborenen. Allen die geen pascha-ram (apartgezet op de 10e Nisan) geslacht hadden,…Chanoeka: Feest van bevrijding, licht en eer

Het joodse Chanoekafeest is sinds zaterdagavond ingegaan, ter herdenking van het inwijden van de tempel in 164 v. Chr.  Het Feest der Lichten, het Feest der Tempelvernieuwing. Heeft Chanoeka betekenis voor christenen? Vierde Christus Chanoeka? Is…