Colofon | De mensen achter MessiaNieuws

MessiaNieuws wordt dagelijks tot stand gebracht door een aantal onmisbare redacteuren, medewerkers en vrijwilligers. Lees hier wie er ‘achter het nieuws’ zitten. 

Redactie
Vincent Lengkeek / oprichter & chef redactieVincent Lengkeek
Vincent studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij liep achtereenvolgens stage op de redactie van De Telegraaf, het Nederlands Dagblad en in Israël bij de correspondent van NRC Handelsblad. Tijdens zijn studie kwam hij op het idee om een online nieuwsplatform op joods-christelijk gebied te starten. “Onder steeds meer christenen leeft de vraag wat de rol van Israël, het Joodse volk en het Oude Testament is. Tegelijk is de joodse wereld zich aan het heroriënteren op de relatie met de kerk. Die lijkt zich, na duizenden jaren van christelijke Jodenvervolging, weer enigszins te herstellen. Hoog tijd om van al die actualiteiten op joods-christelijk gebied verslag te doen via een journalistiek onafhankelijk medium, met als doel joden en christenen met elkaar te verbinden.”

 

Michiel Steenwinkel / nieuwsredacteur & verslaggever Michiel Steenwinkel
Michiel studeerde journalistiek en theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Met MessiaNieuws komen deze twee vakgebieden mooi samen. Als freelance journalist is Michiel onder meer werkzaam bij de regionale zender Radio West, waar hij zijn eigen ochtendprogramma heeft. Hij is een onafhankelijk denker en volgens eigen zeggen over veel zaken minder stellig dan vroeger. Daarom des te meer een schrijvend verbinder in de relatie tussen Kerk en Israël.

 

 

IMG_8734Sjoukje Dijkstra/ nieuwsredacteur & verslaggever
Sjoukje komt uit het bedrijfsleven, maar is journalist in hart en nieren. Ze studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en schreef artikelen voor onder andere het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad, Israel Today en Eva. Ze heeft vanuit haar christelijke achtergrond een voorliefde voor Israël en het Joodse volk. Om die reden schaart ze zich ook gevoelsmatig aan de zijde van Israël in discussies, maar zal zich er nooit van weerhouden om beide kanten van de medaille te laten zien. Zaken zijn vaak niet zo zwart-wit als voorgesteld in de media. Sjoukje’s ambitie is ten allen tijde om de waarheid boven tafel te brengen, hoewel ze nooit zal claimen die in pacht te hebben. Objectiviteit bestaat niet, is een van haar gevleugelde uitspraken, want iedereen heeft tenslotte zijn eigen referentiekader. Toch is haar streven om onderwerpen van alle kanten te belichten, en dat zullen de lezers van MessiaNieuws teruglezen in haar artikelen. Nieuws

Kees Bloed / publicist & bijbelleraar Kees Bloed
Kees ging de uitdaging aan om vanuit de Hebreeuwse denkwereld te gaan schrijven. Deze manier van denken getuigt van de eenheid van de Tenach en de Apostolische Geschriften
. Regelmatig is hij te vinden in opiniekaternen van christelijke (theologische) media. Ook schreef hij een compleet commentaar op de Thora, op basis van de oude Joodse (Palestijnse) lezing van de Thora in drie jaar Een vlotte en vrije stijl kenmerkt zijn werk zonder dat dit ten koste gaat van diepgang. Daarnaast is hij een bevlogen spreker met een messiaanse boodschap. Die boodschap bestaat uit woorden van concrete verwachting en verbinding tussen jodendom en christendom. “Op dit moment openbaart God ons Zijn Koninkrijk zoals dat spoedig zal aanbreken. Voor ons christenen is dit alleen vaak nieuw, omdat we de Tenach van oorsprong zo slecht kennen.” Samen met zijn vrouw Anneke runt hij Sjemajah, een werkplaats voor Post-Religieus Messiaans Geloven. Ook is hij initiatiefnemer van Stichting Evangelie & Tenach (SET). Voor MessiaNieuws schrijft hij recensies van boeken op joods-christelijk gebied. 

Nine de Vries
Nine de Vries / blogger
Nine blogt voor MessiaNieuws, komt oorspronkelijk uit de Achterhoek, woont tegenwoordig met haar man en twee kinderen in Friesland en is schrijver van de roman Machla, over een Joodse vrouw in de tijd van Jezus. In 1997 ging ze naar de School voor Journalistiek in Ede. Ze schrijft vanuit haar christelijke achtergrond voor MessiaNieuws vooral over het jodendom, de Talmoed en oude Joodse verhalen. Dat doet ze in de vorm van blogs en korte verhalen.
M
essiaNi
Abshalom Hoyer / correspondent-blogger Abshalom Hoyer
Abshalom studeerde een jaar hbo religie en levensbeschouwing, en twee jaar fulltime in een Yeshiva in Jeruzalem. Volgens Abshalom werkt ontmoeting verbindend, maar moeten gelovigen ook leren waar men elkander met rust laat en de perceptie van een ander accepteert. Focussend op ontmoeting, heeft hij onder meer geleerd via het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC), de B. Folkertsma Stichting, verschillende rabbijnen en bij (inter-)religieuze conferenties. Hij is nu vanuit de Heilige Stad onder meer betrokken bij Hineni Jerusalem en organiseert sjabbat vieringen voor christenen ter kennismaking van Israël en het jodendom. Zijn deels Slavische achtergrond heeft hem geïnteresseerd in de sociologische/antropologische kant van religie; bijvoorbeeld Luthers strubbelingen met sabbattisten en joden.iaNie
u
 MessiaNieuws

Anco is gepromoveerd in de Bètawetenschappen (didactiek van de Biologie) en werkt in het onderwijs. Na zijn opleiding als landbouwkundige werkte hij als onderzoeker in de glastuinbouw. Eind jaren negentig maakte hij de overstap naar het onderwijs; eerst als docent Biologie, en later in diverse directiefuncties. Anco is getrouwd met Martha en zij hebben drie zoons en een schoondochter. Zijn liefde voor leren en liefde voor de Bijbel resulteerden in een boek met de titel ‘Ezau, hij is Edom‘, een studie over ‘de verborgen strijd om het Koninkrijk.’ De geestelijke wortels van Anco liggen in de gereformeerde gezindte, maar hij weet zich eerst en vooral verbonden met iedereen die Jezus als Heer belijdt. Zijn blogs op MessiaNieuws zijn om vooral over na te denken en om van te leren. Twitter: @Moolenbroek

Joëlle zat op het vwo en studeert sinds 2016 journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. Nadat ze in de zomer van 2016 enkele maanden in Israël vrijwilligerswerk heeft gedaan, is ze enthousiast geworden voor het land en het volk.
Inmiddels volgt ze het nieuws uit Israël op de voet en interesseert ze zich voor vrijwel alles wat met Israël en het Joodse volk te maken heeft. In haar blogs zal ze opiniërend verschillende onderwerpen uit het nieuws belichten.
Bert Otten / redacteur
Voormalig leraar Frans en Engels. Bert is getrouwd met Nelly en samen hebben ze 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Hij is sinds 2004 schrijver en uitgever van Waarheid & Vrede, een gratis kwartaalblad met sabbatarische-christelijke en/of joods-messiaanse visie. Bert heeft drie jaar in Israël gewoond en onder anderen toen gestudeerd op het messiaanse Israel College of the Bible, dat toen nog in Jeruzalem gesitueerd was. Hij is sinds 2015 tevens een van de oudsten van de Messiaanse Gemeente Gouda. Bert preekt ook in andere gemeenten.

Sybe de Vos / webbeheerderSybe de vos
Sybe is namens zijn internetonderneming Sjoeal verantwoordelijk voor de website van MessiaNieuws. Naast het technische aspect is hij een veelgevraagd spreker en samen met zijn vrouw Joke muzikant. Samen wonen ze in Hoogeveen, waar ze leiding geven aan een huisgroep specifiek gericht op bestudering van de Thora, de vijf boeken van Mozes, en de rest van de Bijbel. Hij heeft een christelijke achtergrond en is lid van de messiaanse gemeenschap Benee Awraham.

Zelf bijdragen aan MessiaNieuws, bijvoorbeeld in de vorm van een blog of opiniestuk? Laat het ons weten via redactie@messianieuws.nl.