Israël

Update Midden-Oosten: Joods-christelijke partij in Israel, pittige middag voor een messiaanse Jood in Jeruzalem, en een Arabische historicus doet opmerkelijke uitspraken over Palestijen

Opmerkelijk nieuws van de afgelopen week in het Midden-Oosten. Nieuwe Joods-christelijke partij in Israel Bij de volgende verkiezingen in Israel kan er voor het eerst op een Joods-christelijke politieke partij worden gestemd: de BibleBloc Partij….
Parasha B’midbar: in de woestijn

Parasha B’midbar במדבר, in de woestijn. We lezen Numeri 1:1-4:20; uit de Haftara lezen we Hosea 1:10-2:20 en we lezen Romeinen 9:22-33. De Levieten komen in de plaats van de eerstgeborenen (2:11-13). Ieder die onbevoegd…

Parasha Emor: zeg!

De Parasha deze week is Emor אמר (Zeg!). We lezen Leviticus 21:1-24:23, uit de Haftarah lezen we Ezechiel 44:15-31 en we lezen Lucas 14:12-24. De heilige status van de priesters wordt deze week benadrukt door…
Update Midden-Oosten: Egyptenaren komen tot geloof, gedode Palestijnse journalist veiligheidsofficier Hamas, oproep tot gebed voor Palestijnen, en meer

Opmerkelijk nieuws van de afgelopen week in het Midden-Oosten. Veel Egyptenaren komen tot geloof in de Heere Jezus, ondanks vervolging door moslim-extremisten Ondanks voortdurende vervolging van christenen door moslim-extremisten, blijven zij onwankelbaar in het geloof….