Israël

En Lea dankte de Eeuwige

Als Lea haar ogen opent is er even dat heerlijke moment dat ze niets weet, maar dan herinnert ze zich alles weer. Meteen keert de buikpijn terug. De eerste, zachte zonnestralen gluren langs de doek…
Parasha Emor: Spreek tot het volk Israël

De Parasha is deze week Emor אמור ,zeg! We lezen Leviticus 21:1-24:23. Uit de Haftara lezen we Ezechiël 44:15-31 en uit het Nieuwe Testament lezen we Lukas 14:12-24. Een grappig Joods raadseltje is hier van…
Parasha Tazria-Metsora: Geven we met ons hart?

De parasha van deze week heet Tazria-Metsora. Lev. 12-16, Haftara 2 Kon. 4:42-5:19, 2 Kon. 7:3-20, 30, 31 en Mat.23:16-24:2. Tazria תזריע komt van het werkwoord baren, voortbrengen. In het werkwoord is ook het zelfstandig…

De andere kant van het verhaal

In de zomer van 2015 kwam ik voor het eerst in Israël. Na een week rondtrekken in Jeruzalem stond er een dagtrip op het programma. Er werd mij verteld dat we naar de zogenaamde ‘bezette…
Parasha Ki Tisa: Afgodenoffer had het nakijken

Parasha van de week Ki Tisa: Exodus 30:11tot 34:35. De haftaralezing is 1 Koningen 18:1-39. Uit het NT 1 Corinthiërs 3:1-18. Opnieuw deze week een lezing waarin heel veel tegelijk wordt behandeld. Het begint met…


Parasha Tetsave: Zorg dat je genoeg olie hebt

Parasha Tetsave תצוה Beveel! We lezen Exodus 27:20-30:10. Uit de Haftara lezen we Ezechiël 43:10-27 en dan lezen we Hebreeën 13:10-16. God draagt Moshe op om aan de Israëlieten te zeggen dat ze zuivere olijfolie…