Gebedsbijeenkomst voor Israël

22/08/18 10:30 - 11:30
Israelcentrum nijkerk
Phone:033-2458824
Address: Henri nouwenstraat 34 3863 Hv nijkerk
Print Friendly, PDF & Email

Het hart van het werk van Christenen voor Israël is gebed. Daarom is er in het nieuwe Israëlcentrum een speciale gebedsruimte waar we samen bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Psalm 122:6,9
“Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen die u beminnen.
Om des huizes des Heeren, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken.”

Kom op woensdagochtend 22 augustus naar het Israëlcentrum in Nijkerk om samen voorbede te doen voor het volk van God. Neem vooral ook Israël-vrienden mee!

Aanmelden is gratis, maar wel verplicht. Dit kan via cvi.nl/zomer.

1 Timotheus 2:1,3
“Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen.
Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker.”

Facebookreacties