Inspiratiedag: het Evangelie breekt muren af en bouwt bruggen

16/03/19 10:00 - 15:30
Print Friendly, PDF & Email

Dit is het thema van de Inspiratiedag die we op 16 maart organiseren. ‘Het Evangelie breekt muren af en bouwt bruggen en is de enige weg tot vrede’ is geen dooddoener, een
gemakkelijke uitspraak omdat we nu eenmaal een christelijke organisatie zijn. Tijdens deze dag hoor je verhalen uit de eerste hand uit het Midden-Oosten die inspireren hoe wij hier in
ons Nederlandse leven ook een bruggenbouwer kunnen zijn!

We hebben sprekers uitgenodigd die dit van dichtbij zien gebeuren:
Jaap Bönker spreekt over wat hij vanuit zijn werk bij het CGI (Comité Gemeentehulp aan Israël) en de Arabische Wereld Zending ziet gebeuren in Israël tussen Joodse Messiaanse
gelovigen en Arabische christenen.

Piet Jonkers zal een Bijbelstudie verzorgen en ons theologische uitleg geven waarom het Evangelie de enige weg tot vrede is. Hij zal ook wat vertellen over bijzondere Sjabbatsvieringen in Egypte en het getuigenis doorgeven van twee Egyptische vrouwen die door God Zelf openbaring kregen over Zijn liefde voor Israël.

Alfred Muller spreekt (via skypeverbinding vanuit Jeruzalem!) over de laatste ontwikkelingen in de Messiaanse beweging.

Mochtar Essid spreekt over dit onderwerp vanuit zijn bediening ‘Cornerstone Ministries’, gebaseerd op gebed voor de Arabische naties en Israël. Mochtar is van oorsprong Tunesiër
en grootgebracht in een moslimgezin.

Praktische informatie
16 maart van 10:00-15:30 uur in de Menorah op het NEMcentrum bij Voorthuizen.
Kosten: €15,- per persoon.
Lunch: wij zorgen voor soep, graag zelf brood/salade meenemen.
Aanmelden: info@nemnieuws.nl
Kijk op onze website voor meer informatie, programma en de link naar websites van de sprekers!

Facebookreacties