Pesach, met de Sedermaaltijd

Print Friendly, PDF & Email

Op 19 april begint het Joodse paasfeest: Pesach, met de Sedermaaltijd: bij veel christenen bekend als het Laatste Avondmaal. Het was deze maaltijd die Jezus hield met Zijn discipelen vlak voordat Hij zou sterven. De Joden vieren al eeuwenlang het Paasfeest waarmee ze gedenken dat ze bevrijd zijn uit de slavernij van Egypte. De viering kent veel symboliek die verwijst naar Gods reddingsplan met deze wereld door het lijden en sterven van Jezus.

Onze Seder is van 17:00 – 21:00 uur en een feest voor jong en oud!

Aanmelden is verplicht en er kunnen maximaal 120 gasten in onze Menorah-zaal! Aanmelden kan door te mailen naar info@nemnieuws.nl, vermeld alle namen en van de kinderen ook de leeftijden.

Facebookreacties