Geen man, geen vrouw

Mijn laatste roman speelt zich af in de eerste jaren van de Joodse Oorlog, van 66 tot 70 na Christus. Chana en haar dochter Tamar vluchten naar Pella, een stad die nu in Jordanië ligt, aan de oostkant van de Jordaan. Hier zoeken ze mensen op die in Yeshua geloven, een gemeente die bestaat uit Joden en niet-Joden. De leider van deze gemeente is Devora.

In deze tijd waren de evangeliën nog niet geschreven, Paulus zendingsreizen waren net ten einde en een paar van zijn brieven werden waarschijnlijk uitgewisseld tussen de jonge gemeenten. Brieven waarvan een deel in het boek terecht is gekomen dat wij tegenwoordig kennen als het Nieuwe Testament. De eerste gemeenten die Yeshua als Messias erkenden, putten uit de rijkdommen van de Torah.

O ja, je leest het goed: Devora is een vrouw. Dat heb ik expres gedaan. Gewoon omdat ik denk dat het zo geweest zou kunnen zijn. Als je Paulus’ brieven leest, valt op dat hij geen waarde hecht aan sociale status, aan geslacht, aan of je vrij of slaaf bent. Is dat omdat hij denkt dat het gaat om de eenheid in Christus en je status en geslacht voor de Eeuwige minder of niet belangrijk is? (Zie Galaten 3: 27 en 28.)

Harde muziek

Vrouwen in de Bijbel, ze zijn er en de Eeuwige laat ze volwaardige rollen spelen in Zijn reddingsplan. Toch lijkt dat niet door te dringen in onze hersenen, misschien komt dat ook door wat we voorgeschoteld krijgen. Laatst las ik een boekje waarin ingegaan werd op de geslachtslijn van Yeshua. De schrijver benadrukte hoe bijzonder het was dat de Eeuwige zondige mensen gebruikte en vervolgens noemde hij alleen een paar vrouwen in de lijst: Tamar, Rachab, Bathseba.
Heb je wel eens naar de mannen in die lijst gekeken? Achaz, de vader van Hizkia, liet bijvoorbeeld ‘zijn zoon door het vuur gaan’, ofwel hij offerde zijn zoon aan een afgod (2 Koningen 16:1-3). Het schijnt dat ze tijdens het offeren harde muziek speelden om het gehuil van het kind te overstemmen. Deze Achaz is niet de enige man in de lijst die ernstige misstappen heeft begaan.

Even geleden las ik onze kinderen voor uit een boekje over de Eeuwige. Hoewel het een mooi boekje is, zag ik hier hetzelfde. De schrijver vertelt dat de Eeuwige soms rechtstreeks tegen mensen spreekt en noemt vervolgens alleen voorbeelden van mannen. Wat denk je van Sara, Hagar, Rebecca en Maria?
Het lijkt wel of we slechtheid en zonden vaker met vrouwen associëren en de openbaringen van de Eeuwige met mannen.

Schuldig

Dat is niet terecht. Voor de Eeuwige doen vrouwen er toe. Ja, het was een vrouw die zich liet verleiden te eten van de vrucht  die de Eeuwige verboden had (Genesis 3). En ja, het was een man die satan zelf toeliet in zijn hart en Yeshua uitleverde aan Zijn vijanden (Lukas 22:3). Man of vrouw, beide hebben we de genade van de Eeuwige nodig. Beiden zijn we schuldig aan Yeshua’s verschrikkelijke dood aan het kruis.

Als ik al de namen lees van vrouwen in de brieven van Paulus, word ik moedeloos van onze kerkelijke regeltjes die ons – vrouwen – naar de zijlijn duwen. Kijk naar Euodia en Syntyde (Filippenzen 4:3), naar alle vrouwen die Paulus in Romeinen 16 laat groeten: Febe, Maria, Junia, Tryfena, Tryfosa, Persis, de moeder van Rufus, Julia, Olympas. Er waren er vast nog veel meer die een grote rol speelden in hun gemeente.

Om hen te eren en alle andere vrouwen die de roeping van de Eeuwige volgen, heb in Chana Devora opgevoerd als leider van een messiaanse gemeente.

 

 

Dus als je het boek gaat lezen, veel leesplezier!

 

 

Om te ontdekken:
The Junia Project, een groep vrouwen en mannen die geloven dat God ook vrouwen roept om prominente rollen binnen de gemeente op zich te nemen.

Wees de eerste die reageert op "Geen man, geen vrouw"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*