Hebreeuws leren | Les 3: Hebreeuwse schrijfletters

Beeld: Youtube / LearnArabicwithMaha
Print Friendly, PDF & Email

Leer de Hebreeuwse taal op MessiaNieuws.nl! Elke zondag weer een nieuwe les. 

Evenals in het Nederlands gebruiken we in het Hebreeuws verschillende letters voor drukwerk en voor handschrift. Terwijl in het Nederlandse handschrift de letters gewoonlijk met elkaar verbonden zijn, kent het Hebreeuws alleen losse letters.

Opdracht 3: De volgende opdracht is een oefenblad met de Hebreeuwse schrijfletters. De schrijfrichting is aangegeven met een pijltje. Veel plezier! Het filmpje hieronder of deze link kunnen ook helpen. 

opdracht 3 hebreeuwse les

Opdracht 3

 

Kees de Vreugd schreef in de Israël Aktueel van maart 2015 een interessant artikel over de herkomst van de naam Ivriet of Hebreeuws. Zo is Heber een nazaat van Sem, een van de zonen van Noach, om precies te zijn een achterkleinzoon. Toch wordt hij in Genesis 10:21 in een adem met Sem genoemd, nog voordat het geslachtsregister van Sem wordt opgenoemd. ‘Hij [Sem] is de voorvader van alle zonen van Heber’.

Heber of eber is de weergave van het Hebreeuwse evèr עעבבר .Dat betekent ‘oever’ (van een rivier) of kant. Het woord hangt samen met het werkwoord בבר עע avar, dat o.a. met voorbijgaan, oversteken en doorkruisen kan worden vertaald. Van heber zijn ook de woorden רעבבררי ivri, Hebreeër, en רעבבררית ivriet, Hebreeuws afgeleid.

De geboorte van Heber wordt in Genesis 10:24 vermeld. Hij is de zoon van Selah, en de vader van Peleg en Joktan. De vermelding hier geeft aanleiding om in vers 21 te denken aan een andere (vertaal)mogelijkheid, namelijk dat Sem de voorvader is van alle ‘zonen van de oever’. Het gaat dan om de oever van de Eufraat. De volken waarvan Sem de stamvader is leefden in het stroomgebied van deze rivier.

Abraham is de eerste in de Bijbel die בבררי עהרע {ha’ivrie} ‘De Hebreeër’ wordt genoemd, in Genesis 14:13. Hij was immers ook uit dat gebied afkomstig. Met zijn vader was hij uit Ur (of Oer) aan de oever van de Eufraat naar Haran getrokken, en vandaar door God geroepen om het ‘huis van zijn vader’ te verlaten (Genesis 12:2) en verder te reizen naar Kanaän. In Kanaän aangekomen doorkruiste (het werkwoord בבר עע avar) hij het hele land (Genesis 12:6). En in Kanaän was hij bekend als de Hebreeër, ‘de man van de oever van de Eufraat, die Hebreeuws sprak’, zoals een rabbijnse verklaring zegt.

Een andere rabbijnse verklaring ziet er nog een diepere betekenis in: ‘de hele wereld stond aan de ene kant (diende afgoden), maar hij aan de andere kant, hij diende de ene God.’

Doe een extra oefenopdracht op Israelplatform.nl

Facebookreacties

Wees de eerste die reageert op "Hebreeuws leren | Les 3: Hebreeuwse schrijfletters"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*