MG Drachten (FR) zoekt voorganger (deel dit bericht)

Print Friendly, PDF & Email

Gerard Wijtsma, voorganger  van de Messiaanse Gemeente ‘Mayaan Yeshua” in Drachten, Friesland zoekt een vervanger. Een persoonlijk bericht. 

8 November 2008 richtten we de Messiaanse Gemeente ‘Mayaan Yeshua’ in Drachten op.  20 Januari 2021 wordt ik 69 jaar.

Een Messiaanse Gemeente is eigenlijk een bijzonder fenomeen in mijn  ogen.  We proberen als het ware de positie van de eerste Messiaanse Synagoge in Jeruzalem terug te vinden en dat is niet eenvoudig na c.a. 2000 jaar schisma tussen Jodendom en Christendom met alle ellende van dien.  Met onze Christelijke achtergrond is het moeilijk om alle christelijke  vooroordelen en standpunten opnieuw te doordenken en tot nieuwe visies te komen die recht doen aan héél  het Woord van God.

Als leraar blijf ik graag zoeken en onderwijs geven. Als voorganger merk ik dat ik moe ben van al het georganiseer. Ik heb dan ook al enige tijd in de gemeente aangegeven dat ik een vervanger zoek, die de gemeente in Drachten wil leiden vanuit de visie waarin we gestart zijn. Ik zie daarbij een aantal risico’s die me remmen om het voorgangerschap over te dragen. Ten eerste is er het risico dat de gemeente vanuit liefde voor Israël  haar geloof in Jesjoea de Messias verliest. Ieder met enig zicht op de Messiaanse beweging weet dat dit een risico is. Ten tweede zie ik gemeenten  terugkeren naar een evangelische of evt. reformatorische snit,  waarbij men overdreven angstig is voor Joodse invloeden en sterk terugvalt op allerlei evangelische/charismatische visies.

Waarom zet ik deze ontboezeming  nu online? De Messiaanse gemeenten in Nederland kennen geen landelijk overleg, ze zijn erg verdeeld. Er is dus geen plek waar ik mijn vraag neer kan leggen, behalve Facebook-groepen.

In onze gemeente hebben we een profielschets opgesteld voor een eventuele nieuwe voorganger.

Mijn vraag is wie zou eventueel in aanmerking willen komen, en denken te kunnen komen, om mijn taak als voorganger over te nemen.  Wie interesse heeft kan ik de profielschets toesturen. Onze visie kunt u vinden op onze website (www.mayaan.nl) en de twaalfdelige Dalet-cursus  die binnenkort wordt afgerond, kunt u vinden op Facebook en YouTube. In deze cursus krijgt u een duidelijke indruk van wie wij zijn. Natuurlijk zal er een procedure volgen waarbij een afvaardiging van de gemeente de gegadigden zal bevragen om een indruk te krijgen van wie ze zijn.

Tenslotte hoop ik de gemeente in ieder geval een tweetal gegadigden voor te kunnen leggen waar eventueel mijn opvolger uit gekozen kan worden.

Gerard Wijtsma
Voorganger “Mayaan Yeshua”

Tel: 0516-542418
gjwijtsma@gmail.com

 

Facebookreacties

Wees de eerste die reageert op "MG Drachten (FR) zoekt voorganger (deel dit bericht)"

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*