Disclaimer

MessiaNieuws is een online mediaplatform dat actualiteiten, blogs en discussies op joods-christelijk gebied een podium geeft.

Hoewel de redactie van MessiaNieuws journalistiek verantwoord en zo zorgvuldig mogelijk te werk gaat in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan MessiaMedia niet altijd garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. MessiaMedia kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten/onvolkomenheden in de door haar verstrekte informatie.

De inhoud van deze website is beschermd door het wettelijke auteursrecht. Behalve voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder bronvermelding van MessiaNieuws. Het auteursrecht van de artikelen op deze website berust meestal bij MessiaNieuws, maar kan ook in handen zijn van een individuele auteur, freelancer of fotograaf.

Beweringen en meningen die in de artikelen zijn weergegeven, staan op naam van de auteur(s) en/of geïnterviewde, en verwoorden dus niet noodzakelijk de standpunten of visie van MessiaNieuws. De redactie van MessiaNieuws behoudt zich het recht ingezonden materiaal, opiniestukken of persberichten in te korten en aan te passen.