Leerhuis


Haftarah – Wajjiggasj – En hij (Juda) naderde

Haftarah Wajjiggasj gaat over de parallel tussen de hereniging van Josef met zijn broers en zijn vader Jakob in het land Egypte met de hereniging van Josef (de stamgroep ‘Éfrajim) met de stam Judah in…


Is de Talmoed gevaarlijk?

De meeste (Messiaanse) Christenen kennen de term Talmoed wel, maar hebben geen idee wat er instaat. Wel zijn er de nodige (voor)oordelen over, die wellicht niet altijd op feiten berusten. Om erachter te komen hoe…


Les 10 – Meervoud

Voor de beginnersgroep een les over het meervoud, dat verschilt voor mannelijke en vrouwelijke woorden. en natuurlijk zijn er veel uitzonderingen.Les 09 – Judaïca 2 – Klassiek en modern Hebreeuws

Deze les voor de beginnersgroep kijken we naar de herleving van de Hebreeuwse taal, die meer dan tweeduizend jaar niet als spreektaal werd gebruikt. Dat was voor een groot deel het werk van Eliëzer Ben-Yehuda,…


Haftarah – Miqqets – Aan (het) uiteinde

Haftarah Miqqets gaat over de parallel tussen Josef en Salomo in verband met koninklijke dromen. God schenkt de jonge koning een ander hart Het haftarah gedeelte opent met de zin dat koning Sjelomo (Salomo) ontwaakte…Haftarah – Wajesjév – En hij (Jakob) verbleef

Haftarah Wajesjév gaat over de parallel tussen de geschiedenissen van Judah en Josef met Gods oordeel over het nageslacht van Jakob. Gods oordeel over de zonen van Jakob God maakte door de profeet ’Amos (lastdrager…


Haftarah – Wajisjlach – En hij (Jakob) zond uit

Haftarah Wajisjlach (Gn 32-36) gaat over de parallel tussen de gespannen verhouding tussen Jakob en Esau, de tweelingzonen van Izak, en tussen hun afstammelingen tijdens de Babylonische ballingschap van Isra‘El. Gods oordeel over ‘Édom God…
Haftarah – Wajetse‘ – En hij (Jakob) ging

Haftarah Wajetse‘ (Gn 28-32) gaat over de parallellen tussen Jakobs vluchtverblijf in Aram en de profetie van Hosea tegen het noordelijke koninkrijk: heeft Gods gezegende omgang met Jakob stand gehouden? Gods oordeel over Isra‘El God…Haftarah – Toldot – Geschiedenis van Izak

Haftarah Toldot (Gn 25:19-28:9) gaat over de parallel tussen het minachten van God door Ezau en het latere Isra‘El. Isra‘Els priesters worden in het bijzonder aangesproken. Minachten van God Via de profeet Mal‘achie (Mijn boodschapper)…