Leerhuis


Rabbijnen – ‘Amora‘iem periode

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom. De serie is bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd in het Jodendom. Het leven en de wereld van enkele…


Shabbats­lezingen: Door een verheven hand geleid

Gods handelen in de geschiedenis is niet voor iedereen goed zichtbaar. In de Uittocht uit Egypte zagen de Israëlieten Gods hand – maar de Egyptenaren zagen een reeks nationale rampen. De beide Wereldoorlogen waren verschrikkelijke…


Wat is besnijden?

De meeste mensen gaan ervan uit dat besnijden een gebruik is in de Joodse godsdienst. Sommigen weten dat het ook een gebruik is in de Islam. Toch weten maar weinig mensen dat nogal wat mannen…Shabbats­lezingen: De wet van Mozes bij geboorten

In de beschrijving van Jezus geboorte lezen we, dat Hij werd besneden op de achtste dag, en dat voor Maria een reigingsoffer werd gebracht in de Tempel in Jeruzalem. Dat was precies zoals Mozes heeft…Shabbatslezingen: Wat moeten we met de spijswetten?

Ook deze week wil Mozes ons onderwijzen over een gezonde levensstijl. Hij geeft eenvoudige regels om voor consumptie geschikte dieren te onderscheiden. Gelden die ook voor gelovigen uit de heidenen, zoals wij? De Bijbelgedeelten voor…


Shabbats­lezingen: God denkt ook aan onze gezondheid

De Bijbel is meer dan een geestelijk boek voor ons geestelijk welzijn en een reisgids naar de hemel. Het is ook een boek vol wijsheid voor het leven van alledag, voor de omgang met elkaar,…


Shabbats­lezingen: Na berouw schenkt God vergeving

In de Bijbelgedeelten van deze week roept God de mens op, tot Hem terug te keren met berouw, wanneer hij heeft gezondigd tegen Gods geboden. Hij wil niet boos blijven, maar Hij wil vergeven en…


Shabbatslezingen: Leef onder Gods zegen

In drie uitgekozen Bijbelgedeelten lezen we dat Gods zegen werd uitgesproken over mensen. Het Hebreeuwse woord ‘zegenen’ houdt verband met knieën en knielen, een nederige houding die erkent dat wij Gods zegen nodig hebben in…


Shabbatslezingen: Gebruik je door God gegeven talenten

Voor een belangrijk werk zoeken we in deze wereld knappe en talentvolle mensen die hebben bewezen iets te kunnen presteren in de maatschappij. God denkt er anders over: Hij roept heel gewone mensen, zoals u…


Rabbijnen – Rabbinale periode (Tanna‘iem)

Deze artikelenserie gaat over het rabbinale Jodendom. Waarom en hoe werd het dominant in het Jodendom? Daarvoor wordt het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen beschreven en wat ze eraan bijdroegen. Dit leidt…


Shabbats­lezingen: Water, reiniging van lichaam en ziel

Reinheid speelt een belangrijke rol in de Bijbel, zowel lichamelijk als geestelijk. Zowel bij de tabernakel in de woestijn als in de tempel van Salomo stond een groot waterbassin, waaruit water werd genomen om handen…


Shabbatslezingen: Jezus is onze Hogepriester

De tekstgedeelten van deze week gaan over de hogepriester, de middelaar, of tussenpersoon, tussen God en mensen. Het is geen geringe taak om hiervoor apart gezet, geheiligd te worden. De hogepriester is immers een type,…


Shabbatslezingen: Een licht voor de natiën

Onze God is een God van licht, en niet van duisternis. In de Tabernakel verlichtten zeven olielampen het Heilige, waar de tafel met de toonbroden stond. Jezus noemde zich het Licht der wereld. Licht roept…Haftarah – Sjabbat Ro‘sj Chodesj Tevet

Haftarah Sjabbat Ro‘sj Chodesj Tevet gaat over de aankondiging van een door God bewerkte ramp en Zijn heilsplan ervoor ten bate van Isra‘El. Dit wordt uitgedrukt in de parallel tussen wat door Egypte voor de…Rabbijnen – Pre-rabbinale periode (Farizeeën)

Deze artikelenserie gaat over het rabbinale Jodendom. Waarom en hoe werd het dominant in het Jodendom? Daarvoor wordt het leven van enkele prominente rabbijnen beschreven en wat ze eraan bijdroegen. Dit leidt tot een beantwoording…


Wat zal de Messias doen?

Velen verlangen naar de spoedige komst van de Messias en naar de vestiging van het Koninkrijk van God. Alleen zijn de voorstellingen erover uiteenlopend. Wat staat er eigenlijk over in de Bijbel?Volgens de Bijbel is…


Rabbijnen – Inleiding – deel 4

De hedendaagse Joodse godsdienst wordt gedomineerd door rabbijnen. Maar dat is niet gebaseerd op de Bijbel. God bepaalde namelijk dat kohaniem (Isra‘Elitisch priesters) de leiding zouden hebben. Hoe namen de rabbijnen die leiding over, waar…