Leerhuis


a large stone castle with a sky background

Hoe ontwikkelde messianisme zich? – deel 2

Voor vrijwel alle christenen is de Here Jezus dé Messias. De meeste Joodse gelovigen ontkennen dat of hebben daar grote twijfels over. Messiaanse gelovigen (Joods of niet) volgen echter vaak (nog) het traditioneel christelijke spoor…
Sjabbats­lezingen: Van wie is het land?

Van wie is het land, van de Palestijnen of de Israëlieten? De Bijbel en de Koran zijn daar duidelijk over: ‘het land behoort Mij toe’. Na 50 jaar moet land terugkeren naar de oorspronkelijke eigenaar….a large stone castle with a sky background

Hoe ontwikkelde messianisme zich? – deel 1

Volgens vrijwel alle christenen is de Here Jezus dé Messias. De meeste Joodse gelovigen ontkennen dat echter of hebben daar grote twijfels over. Messiaanse gelovigen (in overgrote meerderheid niet-Joods) volgen echter vaak (nog) het traditioneel…
Sjabbats­lezingen: God maakt een nieuw begin

Stuurt God mensen weg, wanneer zij Hem ontrouw zijn geworden, wanneer zij hebben gezondigd? Nee, na berouw en bekering opent God een nieuwe weg en maakt een nieuw begin. Dat verzekeren Moses, Ezechiël en Paulus…


Sjabbats­lezingen: Geloofsgehoorzaamheid

Toen tien melaatse mannen Jezus vroegen, hen te genezen, vroeg Hij hen een daad van geloofs­ge­hoor­zaam­heid: Ga en toon je aan de pries­ters. Ook van Naäman werd een daad van gehoor­zaam­heid gevraagd, voordat God hem…


Waarom is Pésach zo anders dan andere dagen?

Voor Pésach – het Bijbelse Uittochtsgedenkfeest – heeft God een aantal extra voorschriften bevolen. Gelovigen worden geacht ander voedsel tot zich te nemen dan anders. Meest bekend zijn natuurlijk de matzes. Maar waarom is dat…Rabbijnen – ‘Acharoniem – deel 1

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd. Het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen wordt beschreven en wat…