Doneren

Print Friendly, PDF & Email

MessiaMedia is een mediaplatform dat voorziet in informatie, berichtgeving en activiteiten op joods-christelijk gebied. Het online actualiteitenplatform MessiaNieuws.nl is onderdeel van MessiaMedia.

Al onze artikelen zijn gratis te lezen, maar dat betekent niet dat wij als medium zonder kosten zitten. Op lezers die onze berichtgeving waarderen, doen wij daarom een beroep om ons periodiek of eenmalig te ondersteunen met een gift.

Wilt u het werk van MessiaNieuws ondersteunen? Maak een gift over naar MessiaMedia:

MessiaMedia staat onder het handelsnummer 65855949 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Adverteren
Wilt u uw organisatie of bedrijf naamsbekendheid geven onder een betrokken, specifieke (joods-)christelijke doelgroep met hart voor Israël? Informeer dan naar de promotiemogelijkheden, bijvoorbeeld middels advertenties (rechterbalk), advertorials (zie voorbeeld) en/of een mail naar onze achterban. Informeer daarvoor via administratie@messianieuws.nl.