Nieuws


Hoe ontwikkelde messianisme zich? – deel 2

Voor vrijwel alle christenen is de Here Jezus dé Messias. De meeste Joodse gelovigen ontkennen dat of hebben daar grote twijfels over. Messiaanse gelovigen (Joods of niet) volgen echter vaak (nog) het traditioneel christelijke spoor…Hoe de Ethiopische Joden Israël bereikten

Isra‘Els ballingschappen verspreidde hen vanuit hun thuisland naar diverse uithoeken van de wereld. De Staat Israël zet hen soms aan om erheen terug te keren. Vaak aangezet door verslechterde omstandigheden. Maar wat als die trek…
Bijzondere vertaling met twee ‘melodieën’

Er verschijnen de laatste tijd om verschillende redenen nogal wat ‘Bijbelvertalingen’. Sommigen zijn bedoeld om een bepaalde doelgroep aan te spreken. In 2024 is een Evangelische Bijbelvertaling – de EBV24 – uitgekomen. Wat zijn karakteristieken…


Hoe ontwikkelde messianisme zich? – deel 1

Volgens vrijwel alle christenen is de Here Jezus dé Messias. De meeste Joodse gelovigen ontkennen dat echter of hebben daar grote twijfels over. Messiaanse gelovigen (in overgrote meerderheid niet-Joods) volgen echter vaak (nog) het traditioneel…

Facetten van Sobibor

Auschwitz is het bekendste moordkamp van de Nazi’s, maar veel minder bekend is dat in Sobibor de meeste Nederlandse Joden werden vermoord. Rosanne Kropman schreef er het boek ‘Het donkerste donker’ over. Wat komt erin…


Grieks-idealistische levensbeschrijving Cyrus

Koresj (Grieks: Cyrus), koning van Perzië, werd door God Zijn messias genoemd (Jes 45:1). Hij is in Bijbelse zin bekend geworden doordat hij de Isra‘Elitische ballingen in Mesopotamië toestond naar huis terug te keren en…


Archeologie: Nationaal Park Caesarea Maritima

Vorige week maakten we kennis met de historie van Caesarea Maritima, Caesarea aan Zee, dat 6 eeuwen lang de hoofdstad was van de Romeinse provincie Judea. Vandaag bezoeken we het Nationaal Park Caesarea. Na een…