Nieuws


Sjabbats­lezingen: Priester tussen God en mensen

Het was geen geringe taak, die de hogepriester kreeg opgedragen: het volk Israël op het hart dragen en vertegenwoordigen bij God, en God herinneren aan Zijn liefde en beloften voor het volk Israël. Wij mogen,…Archeologie: Ook in Dan stond een tempel….

We brengen deze keer een bezoek aan de restanten van de stad Dan. Al in Bijbelse tijden werd met de uit­druk­king ‘Van Dan tot BeërSheva’ het gehele land aan­ge­duid. Jerobeam bouwde in Dan een concurrerende…


Talmoedtraktaat Sanhédrien toegankelijk gemaakt

Het centrale godsdienstbepalende geschrift van het Judaïsme werd de Babylonische Talmoed. Bijgenaamd: de Bavlie. Deze omvangrijke boekenverzameling is echter voor de meeste mensen niet makkelijk te bestuderen. Al helemaal niet voor buitenstaanders. Jacob de Leeuwe…


people on seashore under gray sky during daytime

W. Stauder: Mogelijk ander verloop toekomst Israël

De Messiaans-Joodse bijbelleraar Werner Stauder leest uit de Tenach (o.a. Jozua 13:1-6) dat Gaza en de Libanon nog eens door God zélf aan Israël gegeven moeten worden. > Lees en onderzoek zijn studie over Palestina…Sjabbats­lezingen: Samen bouwen bouwt eenheid

Je hoort in Israël vaak ‘Om het volk van binnenuit te ver­eni­gen, hebben ze een externe vijand nodig om tegen te vechten’. De feiten lijken dit te beves­ti­gen. Moses gebruikte andere mid­de­len om het volk…


Muziekvideo: De anemonen bloeien

Wanneer in Israël de lente nadert, kleuren de velden rood van de anemonen. Kalaniot heten die in het Hebreeuws. Het is al een oud lied, Natan Alerman scheef het in 1945, Mosje Vilansky componeerde de…


Archeologie: Masada, feit, fictie of beide?

De bergvesting Masada is een van de populairste toeristische plaatsen van Israël, een symbool van moed in een tijd van verdrukking. Het is ook een van de plaat­sen waar Israëlische mili­tairen de eed van trouw…


Oorsprong mens onderzocht

De vraag naar de oorsprong van de mens is een van de meest fundamentele levensvragen. Het Darwinisme stelt dat de mens toevallig en zonder reden is geëvalueerd vanuit apen. Andere stellen alternatieve scenario’s voor. Emeritus…Engelen onderzocht

Sommigen zaken genoemd in de Bijbel worden nogal eens sprookjesachtig opgevat. Dat gebeurt bijvoorbeeld met engelen. Emeritus predikant Wim Markus bespreekt wat wel en niet waar is over engelen in zijn boek ‘Engelen overal’. Hij…Muziekvideo: Ik vraag om heiligheid

Voordat Moses de Tien Geboden ontvangt, geeft de Heer het volk Israël zijn bestemming aan: ‘een koninkrijk van priesters en een heilig volk‘, ten dienst van heel de aarde. Over heiligheid gaat ook dit lied….


Archeologie: Het eeuwenoude Tadmor

We gaan deze week kennismaken met de ruïnes van Tadmor of Tamar. Er zijn meerdere plaatsen met die naam, in Syrië, de VS en Nieuw Zeeland. Maar ik bedoel het Bijbelse Tadmor, 35 km ten…


Opheldering over Palestijns-Israëlisch conflict

‘Palestijnen’ en vooral (extreem-)linkse organisaties verspreiden leugens en verdraaiingen over Joden en de Joodse Staat Israël. Hiervoor staan echter ook christenen open. Emeritus hoogleraar Willem Ouweneel schreef een boek ter correctie van deze propaganda bestaande…


Complete geschiedenis Ottomaanse rijk

In oktober 1923 werd de Turkse republiek uitgeroepen met als hoofdstad Ankara. Maar wie weet dat hier het Ottomaanse wereldrijk aan voorafging? Hoogleraar Internationale geschiedenis Marc David Baer vat die voorgeschiedenis samen in het boek…


Grondig studieboek Exodus 25-40

Het Bijbelboek Exodus is vooral bekend van de Uittocht uit Egypte en het ontvangen van de 10 Woorden. Maar daarna gaf God Mozes instructies voor het te bouwen heiligdom, zodat Hij temidden van Isra‘El kon…


Archeologie: Magnetisme helpt gebeurtenissen dateren

Een Israëlische wetenschappelijke doorbraak op het gebied van magnetisme heeft onderzoekers in staat gesteld om Bijbelse verslagen van oorlogen tussen oude Joodse koninkrijken en hun vijanden te verifiëren. Een gezamenlijke studie van de Universiteit van…