Muziekvideo: Hine Mah Tov, Zie toch hoe goed

Een bekend lied, gebaseerd op psalm 133:1, is Hine Mah Tov, Zie toch hoe goed en hoe lieflijk, als broeders ook tezamen wonen. Het zijn woorden, die ik de Israëlische politici in deze dagen graag…


Archeologie: Handelsroute door de Negev woestijn

De Wierookroute was vooral beroemd om de specerijen en parfums die erlangs werden vervoerd vanuit Zuidoost-Azië, via het Arabische schiereiland naar de havens aan de Middellandse Zee. Wat werd er zoal vervoerd? De route van…


Zicht op hedendaags Joods leven

Niet alle mensen zullen erbij stilstaan, maar het Joodse volk bruist van leven. Maar hoe doen ze dat in de huidige tijd? Robert Jan Blom heeft daar het boek ‘Joodse leven in de 21ste eeuw’…


Shabbats­lezingen: Goud, zilver en koper in de tabernakel

Wat hebben de diverse kostbare metalen, die werden toegepast bij de bouw van de tabernakel, ons te zeggen? Bij hun vertrek uit Egypte hadden de Israë­lieten hun buren om voorwerpen van zilver en goud, en…


Muziekvideo: Een lied bij de Tabernakel

U mag deze week luisteren naar het lied Fire of Your Spirit, van het album ‘I am Before You’ van Sarah Lieberman, voorafgegaan door de priesterzegen. De video is gefilmd op het terrein van de…


Archeologie: Daarom stopten ‘Salomo’s kopermijnen’

In het Timnapark bij Eilat is nog een restant te zien van de kopermijnen uit 11e tot 9e eeuw voor Christus, de tijd van koning Salomo en de eeuwen ervoor. Een industrie in toentertijd Edomitisch…


Joodse catacomben in Rome onderzocht

Al heel lang leven er Joden verspreid over de wereld. Over de Joden die in Rome woonden gaat het boek ‘Israël aan de Tiber’ van Leonard Rutgers. Hij leidt het onderzoek naar de Joodse catacomben…


Shabbats­lezingen: Wees een geur van Christus

We lezen over het reuk­werk dat op het reuk­offer­altaar werd gebrand, als symbool van de gebeden van het volk. Wat voor geur verspreiden wij, in ons leven, in onze woorden, in ons handelen? Is het…


Muziekvideo: We vieren nog even Poerim

We blijven nog even in de Poerim-sfeer. De jongens van Boys Town Jerusalem maken er een vrolijke boel van, en laten meteen hun gymnastische kunsten zien, liefst ondersteboven.


Archeologie: Poeriem en de Naziprocessen

Tal van commentatoren hebben een griezelige gelijke­nis opgemerkt tussen het ophangen van Hamans tien zonen in het Poeriem verhaal (Ester 9) en de proces­sen van Neuren­berg na de Tweede Wereldoor­log, toen tien nazi oorlogs­mis­dadigers werden…


Handboek Moslimzending

Islamieten zijn niet populair, maar niet langer te negeren. Steeds vaker leven ze in onze directe omgeving. Dat dringt steeds meer de vraag op of hun Gods heil onthouden mag worden. William J. Saals boek…


Shabbats­lezingen: God hoort naar onze gebeden

De Heer wil graag naar onze gebeden horen, en die op zijn tijd en wijze verhoren. Daarvan getuigt het reuk­offer­altaar, dat in de tabernakel nabij de Ark stond. Maar Hij verwacht, dat wij ook naar…


Muziekvideo: Poerim is een echt kinderfeest

Dinsdag 7 maart is het Poerim, het Lotenfeest, dat in Israël vooral wordt gevierd als een kinderfeest, waarbij de kinderen zich verkleden als een van de personages uit dit verhaal, of iets dat zij leuk…


Archeologische reis naar Perzische hoofdstad Shushan

Veel van de termen, namen en zelfs de beschrij­vingen van de objecten en gebouwen in de tekst van het Bijbelboek Esther zijn goed verankerd zijn in de historische realiteit van de dagen van het Perzische…


Hoe werd ‘Aramees een wereldtaal

De meeste mensen zegt ‘Aramees weinig, maar de Bijbel is gedeeltelijk in die taal geschreven en heeft nogal wat ‘Aramese leenwoorden. Ook hanteert een deel van de christenheid nog steeds ‘Aramese literatuur. Sommigen beweren dat…


Shabbats­lezingen: Tabernakel en Tempel, wegwijzers naar Christus

Bij de Tabernakel stond een brand­offer­altaar, waarop offers werden gebracht voor de zonden, als een profetische voor­af­scha­du­wing van het grote offer van Jezus Christus, als volkomen verzoening voor al onze zonden. De Bijbelgedeelten voor de…


Muziekvideo: Psalm 121, een Lied van de Opgang

De psalmen 120 t/m 133 dragen in onze vertalingen de titel ‘Een pelgrimslied’ of ‘een bedevaartslied’. In het Hebreeuws staat er ‘Een lied van de opgang’ (of in de SV het onvertaalde ‘Een lied lama’alot’)….
De Here Jezus in Jesaja 53

Het is opmerkelijk dat de Here Jezus nergens letterlijk in het Oude Testament wordt genoemd. Maar het is ook opmerkelijk dat er toch passages in staan die heel precies op Hem en op niemand anders…