Bid voor de oorlog en volg vanuit Israël

Stay informed, pray informed:  Christenen voor Israël gebedspunten Amir Tsarfati YouTube en Telegram-kanaal – Nieuwsbrieven en meer via site Israel Today Nederland en Israel Today Israël – Telegram-account Ben Shapiro, Elyon Levi, Hillel Fuld en Joseph…

Lees verder

Sjabbats­lezingen: Gebed voor de Reiziger

Aan het begin en het einde van elk traject sprak Moses een vast litur­gisch gebed uit. Dat maakt duide­lijk, dat de woestijn­tocht geen toeris­ti­sche wan­de­ling was, maar een tocht vol geva­ren, vooral op gees­te­lijk gebied….


Muziekvideo: De geschiedenis van Ruth

Het is de gewoonte tijdens Sjavoe’ot, het Wekenfeest of Pinksteren, het boek Ruth te lezen. Sjavoe’ot is naast het feest van het ontvangen van de Torah ook het feest van de gerstoogst, en die speelt…


Echte lijden van Palestijnen ontsluierd

Sinds Joden naar het beloofde Land trekken is er verzet van de plaatselijk bevolking. Zij worden tegenwoordig nog ‘Palestijnen’ genoemd en zij krijgen steeds meer rechten. Maar die werken echter averechts, want hun verzet groeit….


Archeologie: Tzippori Nationaal Park

Het is net of ze je aanstaart wanneer je naar haar kijkt, de oude dame afgebeeld in het mozaïek in een kamer van de ‘villa der rijken’ in Tzip­pori. Het is samen­gesteld uit 1,5 miljoen…
Muziekvideo: Shavoe’ot Medley

Op 12 en 13 juni was het Shavoe’ot, het Weken­feest. U mag luiste­ren naar een medley van vier Shavoe’ot liede­ren, met een ani­ma­tie van het geven van de Torah, de Wet, wat tijdens dit feest…


a large stone castle with a sky background

Hoe ontwikkelde messianisme zich? – deel 2

Voor vrijwel alle christenen is de Here Jezus dé Messias. De meeste Joodse gelovigen ontkennen dat of hebben daar grote twijfels over. Messiaanse gelovigen (Joods of niet) volgen echter vaak (nog) het traditioneel christelijke spoor…
people gathering near brick wall

Muziekvideo: Sha’alu Shalom Yerushalayim

Woensdag 5 juni was het Yom Yerushalyim, Jeruzalem­dag, de dag waarop de hereni­ging van Jeruza­lem onder Joods bestuur in 1976 wordt herdacht. Daarom zingt Joshua Aaron een lied, dat een gebed is voor de vrede…
Hoe de Ethiopische Joden Israël bereikten

Isra‘Els ballingschappen verspreidde hen vanuit hun thuisland naar diverse uithoeken van de wereld. De Staat Israël zet hen soms aan om erheen terug te keren. Vaak aangezet door verslechterde omstandigheden. Maar wat als die trek…