Oproep zich bij het Joodse volk te voegen

Messiaanse gelovigen betreden onontgonnen terreinen en hebben ernstige kritiek op de traditionele christenheid. Ze richten zich ook daarom vaak op het traditionele Jodendom dat een oudere geschiedenis heeft met God. De Messiaanse rabbi Itzhak Shapira…

Lees verder


Parasha Jom Kipur: breken met de zonde

Vanavond breekt Jom Kipur aan, Grote Verzoendag. De Parasha is Leviticus 16:1-34 en Numeri 29:7-11; de Haftara is Jesaja 57:14-58:14 en we lezen 2 Korinthe 5:10-21. Nadat de twee zonen van Aharon, Nadabh en Abihu,…


7 redenen om als christen het Loofhuttenfeest te vieren

Christenen horen vanaf zondagavond 16 oktober net als het Joodse volk Loofhuttenfeest te vieren, betoogt Bert Otten. Zeven redenen waarom het laatste najaarsfeest van groot belang is voor alle volken op aarde.  Het Loofhuttenfeest is…


Shabbats­lezingen: God heeft zijn volk niet verstoten

In zijn afscheidslied waarschuwt Moses zijn volk voor afval en ongeloof. Dan zet God Israël tijdelijk op een zijspoor. Dat gebeurde eerst door de ballingschap, waaruit het volk is teruggekeerd, en dan door Zich voor…


Muziekvideo: Kibboets Tirat zingt ‘Equals’

In deze video mag u meekijken naar een optreden door de bewoners van de kibboets Tirat voor en met de kinderen van Kitnet Ilan, een organisatie die zomer­kampen houdt voor kinderen en tieners met een…


Archeologie: Conserveren van een oude synagoge

In deze video ziet u het conserveren van de resten van de oude synagoge in de religieuze kibboetz Tirat Tzvi, 10 km ten zuiden van Beth She’an. Deze is in 1937 opgezet als verdedigingswerk tegen…


Sjabbatmaand misbegrepen – deel 2

Jom Kipoer – Dag van Verzoening In de Bijbel wordt de zevende maand boven alle maanden van de kalender gesteld. Het begint al met de markering van de eerste dag als Jom Teroe’ah. Deze dag…


Shabbats­lezingen: Leven in blijde verwachting

Deze shabbat is het Rosh Hashanah, het Joodse Nieuwjaar. Een dag van terugkijken naar het jaar, berouw over zonden en gemiste kansen, en een dag van uitzien naar wat God in het nieuwe jaar voor…


Muziekvideo: Laat een jaar en zijn problemen eindigen

Deze vrijdag is de vooravond van het Joodse Nieuwjaar, of Dag van Bazuingeschal, dat op 16 en 17 september valt. Een gelegenheid om terug te kijken op een roerig jaar en te bidden en te…


Archeologie: De verloren stad, oud Jeruzalem ontdekt

Na de Babylonische ballingschap mochten de Joden terugkeren naar Jeruzalem, waar zij zich vestigden binnen de muren van de Oude Stad. De Stad van David lag daarbuiten en leek verdwenen. De Britse archeoloog Charles Warren…


Sjabbatmaand misbegrepen – deel 1

Jom Teroe’ah – Dag van Bazuingeschal In de Bijbel wordt de zevende maand boven alle maanden van de kalender gesteld. Het begint al met de markering van de eerste dag als Jom Teroe’ah. Deze dag is…


Shabbats­lezingen: Bekering en terugkeer uit ballingschap

We zijn in de tijd van de ‘ontzagwekkende dagen’, Rosh Hashana, Joods Nieuwjaar, en Yom Kippoer, Grote Verzoendag. Dat is een periode van omkeer, teshoeva, inkeer, naar binnen kijken in jezelf, wat er allemaal leeft…


Muziekvideo: Psalm 137, een lied van de ballingschap

In de Shabbatslezingen gaat het over de terugkeer na de Babylonische balling­schap, zoals door Moses aange­kon­digd en door de profeet Jesaja voorzegd. De muziek­groep For Glory & For Beauty zingt hierover gedeelten van psalm 137…


Archeologie: Babel, de stad van de ballingschap

Babel is een van de oudste steden. Hij wordt al genoemd in Genesis 11, waar de mensheid een toren bouwde om bijeen te blijven. Van de stad Babel, die talloze malen werd veroverd, verwoest en…


Bekeringsoproep aan de kerk

Joden en christenen zijn vijanden van elkaar geworden. Omdat christenen zich later wisten te hechten aan de wereldse politiek kreeg dit kwaadaardige vormen. Michael Brown geeft hiervan een overzicht in zijn boek ‘Bloed aan onze…