Bid voor de oorlog en volg vanuit Israël

Stay informed, pray informed:  Christenen voor Israël gebedspunten Amir Tsarfati YouTube en Telegram-kanaal – Nieuwsbrieven en meer via site Israel Today Nederland en Israel Today Israël – Telegram-account Ben Shapiro, Elyon Levi, Hillel Fuld en Joseph…

Archeologie: Nationaal Park Caesarea Maritima

Vorige week maakten we kennis met de historie van Caesarea Maritima, Caesarea aan Zee, dat 6 eeuwen lang de hoofdstad was van de Romeinse provincie Judea. Vandaag bezoeken we het Nationaal Park Caesarea. Na een…


a group of fighter jets flying through a cloudy sky

H. Fuld: Onderschepping Iraanse raketaanval wonder Gods

Hillel Fuld (vertaald): Ik denk niet dat iemand begrijpt hoe krankzinnig de Iraanse aanval op Israël van deze week was. Ik weet bijvoorbeeld niet zeker wanneer we voor het laatst zo’n ongelooflijke militaire verdedigingsoperatie hebben…


Muziekvideo: Messiaanse gelovigen zingen Jesaja 61

Messiaanse gelovigen in Israël hielden in februari een driedaagse gebeds­bij­een­komst. Onder­deel daarvan was een bezoek aan de regio Sderot, waar de bewoners maan­den­lang geëva­cu­eerd zijn geweest. Zij bemoe­dig­den de terug­ge­keerde bewo­ners met Jesaja 61. Tony…


Sjabbats­lezingen: Geloofsgehoorzaamheid

Toen tien melaatse mannen Jezus vroegen, hen te genezen, vroeg Hij hen een daad van geloofs­ge­hoor­zaam­heid: Ga en toon je aan de pries­ters. Ook van Naäman werd een daad van gehoor­zaam­heid gevraagd, voordat God hem…