Ontstaan Joodse Staat in kaart gebracht

Velen hebben gehoord over de oorlogen voorafgaande aan het oprichten van het Joodse nationale tehuis; de Staat Israël. Maar weinige kennen echter de langlopende geschiedenis van diplomatieke onderhandelingen voor het vaststellen van veilige, houdbare grenzen…

Lees verder

Archeologie: Het graf van Rachel in Bethlehem

‘Zo stierf Rachel en zij werd begraven langs de weg naar Efrath, dat is het tegen­woor­dige Bethlehem. Jakob richtte toen een gedenkteken op boven haar graf.’ Dit is de eerste vermelding van Bethlehem in de…


Shabbats­lezingen: Bedriegen en bedrogen worden

Je zou een roman kunnen schrijven over het leven van Jakob, een roman die bol staat van bedriegen en bedrogen worden. En toch realiseert God door dat alles heen zijn doelstelling, de vorming van een…


Muziekvideo: Jakob verliefd op Rachel maar krijgt Lea

Een vervolg op de video van vorige week van Opa Tuvia. We zien de aankomst van Jakob bij Oom Laban, en zijn verliefdheid op diens dochter Rachel. Na wat onderhandelen mag hij na zeven jaar…Rabbijnen – Ri‘sjoniem periode – deel 3

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd. Het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen wordt beschreven en wat…


Shabbats­lezingen: Maak een ander niet beschaamd

Talloos zijn de commentaren op de verkoop van het eerst­ge­boorte­recht en het ‘stelen’ van de zegen door Jakob. Hij wordt een bedrieger, een hielenlichter, genoemd. Maar er is nog een andere kant aan de zaak:…


Muziekvideo: Jakob ‘ontsteelt’ Esau de zegen

Terwijl we in de shabbatslezingen vernemen, hoe Jakob de zegen en het eerstgeboorterecht krijgt, zoals de Here God heeft beloofd, kijken we in deze video naar een musical-achtige uitbeelding daarvan voor kinderen. De tekst van…


Archeologie: Wie zijn de Edomieten?

Terwijl we ons in de shabbatslezingen bezig houden met het verkrijgen van de zegen en het eerstgeboorterecht door Jakob, tot woede en verdriet van zijn broer Esau, gaan we in deze video kijken hoe het…


Wat is Judaïseren?

De apostel Paulus kreeg in de christenheid de hoofdrol. Dat kwam niet alleen omdat niet-Joden de meerderheid gingen vormen. De christenheid richtte zich ook op (politieke) erkenning in de Romeinse wereld. Juist Paulus leek beiden…


Shabbats­lezingen: De Messiaanse lijn voortgezet

Dwars door alle generaties heen zien we dat Gods plan voor de komst van de Messias wordt doorgezet. God trekt een duidelijke lijn in de geschiedenis: Hij kiest een man, Abraham, die uitgroeit tot het…


Muziekvideo: Shomer HaBrit, Hoeder van het Verbond

Tijdens het afgelopen Loofhuttenfeest werd in Jeruzalem de Bijbel tot leven gebracht door dans en zang in de musical ‘The Guardian of the Covenant’, de Hoeder van het Verbond, die de kijkers wil meenemen naar…


Archeologie: Herodes grafmonument voor de Aartsvaders

Toen Abraham’s vrouw Sara overleed, kocht hij de Grot van Machpela bij Hebron voor een kolossaal bedrag om haar te begraven. Koning Herodes liet 2000 jaar geleden een monumentaal gebouw boven de grot oprichten. De…


Zionistische inspanningen Herzls christelijke vriend

Nog steeds komen over bekende zaken heel bijzondere elementen aan het licht die onbekend zijn gebleven. Zo wordt in het boek ‘De prins en de profeet’ zulke elementen belicht uit de begintijd van het moderne…


Shabbats­lezingen: God luistert naar onze gebeden

Gebeden hebben een belangrijke plaats in de Bijbel. Er staan veel gebeden opgetekend in de Bijbel, denk alleen maar aan de psalmen. We hebben immers een God die een relatie wil met de mensen, Hij…


Muziekvideo: Gebed ‘Onze Vader’ in het Hebreeuws

Terwijl het in de Shabbatslezingen gaat over de voorbede van Abraham voor de rechtvaardigen in de stad Sodom, mag u vandaag luisteren naar een Hebreeuwse vertaling van Jezus’ gebed, het ‘Onze Vader’. Volgens de informatie…Gods controle over de wereld

Veel christenen vatten het Bijbelboek Daniël op als behorende tot de belangrijkste boeken over de Eindtijd. Marius Nel heeft dit boek becommentarieerd in het kader van de serie ‘De prediking van het Oude Testament (OT)’….


Shabbats­lezingen: Geroepen tot een nieuw leven

Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, zei de Heer tegen Abram. Dat is niet niks. De familie achterlaten, om ze misschien wel nooit meer te zien….


Muziekvideo: Aliya-lied ‘Ich Fuhr Aheim’

De parasha-lezing van de reis van Abram en Sara uit Haran naar Kana’an, hun ‘Aliya’, bepaalde de datum van Aliyadag. Een oud Jiddisch Aliyalied, uit 1932, draagt als titel Ich Fuhr Aheim, en is geschreven…


Archeologie: Een Joodse kibboets in Franeker

De reis van Abram en Sara uit Haran naar Kanaän was een goed aan­knopings­punt voor Aliyadag, waarop aandacht wordt geschonken aan het opgaan van tienduizenden Joden naar het land van hun voor­vaderen. In het Friese…


Uitdagingen in Joodse levens

Het is bekend dat Joden goede verhalen kunnen vertellen met een boodschap. Het is daarom niet toevallig dat een groot deel van de rabbinale literatuur bestaat uit zulke verhalen. Ook onderwees de Here Jezus aan…