Muziekvideo: Geloofsbelijdenis ‘Shema Yisrael’

‘Shema Yisrael’, Hoor Israël, klinkt uit de mond van de cantor bard de grote zanger Yaniv Madar, voorafgegaan door de repeterende klanken van de shofar. Dit is een bekend gedeelte uit de sidra van deze…


Archeologie: Gath, waar de Filistijn Goliath werd geboren

De stad Gath, de geboorteplaats van de Filistijnse reus Goliath, die de herders­jongen David velde met een steen uit zijn slinger, heeft een fascinerende geschie­denis. Je vindt er Bijbelse ruïnes en een prachtig landschap. In…


Waarom kennen Joden de Here Jezus niet?

De meeste christenen erkennen Israëls plaats in het Oude Testament. Maar daarna houdt het vaak op en gaat de aandacht naar de gemeenschap van de Here Jezus. De noodzaak van zending onder de Joden wordt…


Shabbats­lezingen: Vel een rechtvaardig oordeel

In zijn lange afscheidsrede, die het boek Deutero­nomium in feite is, waarschuwt Mozes de aangestelde rechters er voor, dat zij eerlijk en onpartijdig recht spreken, zonder aanzien des persoons. Ook de apostel Jakobus waarschuwt, een…


Aanbod overname webwinkel Yehuda Yudaica

Deel dit bericht! De huidige eigenaar van Yehuda Yudaica zoekt een opvolger! Het jonge echtpaar met kinderen, dat meerdere jaren deze ‘marktkraam’ gedraaid – en verbeterd – heeft, komt graag in contact met geïnteresseerden. De…

Bespotting van de Christenheid

Lang geleden zijn Jodendom en christenheid uit elkaar gegaan. Maar vooral in de begintijd was er veel onderlinge rivaliteit. Maar ook eeuwen later kwam dat weer fel naar voren, namelijk als bleek dat gelovigen van…


Shabbatslezingen: De zonde bleef niet ongestraft

Waarom is Midian, de afstammelingen van Abraham’s tweede vrouw Ketura, zo veranderd van een broedervolk in een vijand, die Israël wilde laten vervloeken door de bezweerder Bileam, en de mannen wilde verleiden tot afgodendienst en…


Muziekvideo: Het Israëlische leger marcheert

Vandaag een stevig stukje traditionele marsmuziek, ‘Het leger marcheert’, uit het album The Kingdom of the Marshes – Het IDF Orkest onder leiding van kolonel Yitzhak Graziani.Rabbijnen – Ri‘sjoniem periode

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd. Het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen wordt beschreven en wat…


Shabbats­lezingen: Het land blijft Gods eigendom

Mozes en de priester Eleazer gaven opdracht het volk te tellen, met het oog op het verdelen van het land onder de stammen. Land, dat niet hun eigendom werd, maar dat zij van God in…
Nieuwe christelijke maatschappijvisie

Veel mensen zijn ontevreden of boos op de overheden. Hebben christenen een constructieve verantwoordelijkheid daarvoor? Volgens Bjorn Lous reikt de christelijke leer bij uitstek wegen aan om de maatschappij te verbeteren, maar dat vraagt een…


Shabbats­lezingen: Een ster zal uit Jakob voortkomen

In de geschiedenis van Bileam lezen we, dat God zelfs door de mond van een ezel kan vermanen, en door de mond van een heidense ongehoorzame bezweerder een profetie kan uitspreken, die zijn eerste vervulling…


Muziekvideo: Israëlische musical ‘A Star is Born’

Terwijl de situatie op de wereld steeds donkerder schijnt en de machten van de duisternis van deze wereld de aarde bedekken, kunnen wij ons als gelovigen in de God van Israël verheugen, want ons licht,…


Kennismaking chassidisch Jodendom Antwerpen

Veel mensen begrijpen niets van de gesloten wereld van de Joodse-orthodoxie. Ze vinden het maar raar. Christenen vinden het echter meestal intrigerend, maar begrijpen er ook niet veel van. Margot Vanderstraeten probeert in haar boek…