Muziekvideo: Benefietconcerten met Yonatan Razel

De Amerikaans-Israëlische orthodoxe zanger Yonatan Razel komt weer naar Nederland! Hij geldt als één van de meest veelzijdige Joodse muzikanten ter wereld. Hij treedt op in Gebouw 055 in Apeldoorn op maandag 31 oktober, in…

Lees verder

Archeologie: Tel Kedes, de noordelijke vrijstad

In zijn afscheidsrede gaf Mozes opdracht, wanneer het land Kana’an was veroverd, daar drie vrijsteden aan te wijzen, zoals dat ook in het Overjordaanse gebied was gebeurd. (Deut. 19). Jozua voerde deze opdracht uit, en…


Highlights van Brabantse Sjo‘ah

Over de Sjo‘ah of Holocaust van de Nederlandse Joden is al veel geschreven. Toch zijn nog veel zaken onderbelicht gebleven of was er nog veel niet bekend. Zo zijn soms archieven tot een bepaalde datum…


Shabbatslezingen: Jozua, voorafschaduwing van Jezus

Enkele profetische gedeelten tonen allemaal een stukje van wie Jezus is: Overwinnaar over de boze, Redder, Profeet, Leider, Leraar tot gerechtigheid, sterk en verheven, en Doper met de heilige Geest. De Bijbelgedeelten voor de komende…


Rosenzweigs afwijzing van christelijk geloof

Gedwongen door discriminerende omstandigheden gingen Joden vroeger over tot de christenheid. De Joodse filosoof-theoloog Frans Rosenzweig overwoog dit ook. Op welke geloofsvisie baseerde hij zijn uiteindelijke afwijzing?Anti-Judaïsme lijkt ingebakken in de christenheid. Dat ondervonden veel…


Muziekvideo: Avinoe Malkenoe, Onze Vader, Onze Koning

Avinoe Malkenoe (אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ, onze Vader, onze Koning) is een Joods gebed, dat onderdeel uitmaakt van de synagoge-liturgie van de Joodse feestdagen Rosh Hashanah, Joods Nieuwjaar en Yom Kippoer, Grote Verzoendag. Er bestaan veel varianten…


Het vervaardigen en de klanken van de shofar

In deze tijd, tussen Rosh Hashanah, het Joodse Nieuwjaar, en Yom Kippoer, Grote Verzoen­dag, klinkt in de synagogen de klagende klank van de shofar, die oproept tot berouw en terugkeer tot God. Het blazen op…


Shabbats­lezingen: Ballingschap en terugkeer

Terwijl God weet, dat het volk Hem zal vergeten en verlaten, en in balling­schap zal worden weggevoerd, sluit Hij toch een verbond met zijn volk. Hij geeft hen deze belofte mee: wanneer het volk zich…


Muziekvideo: Psalm 137, het lied van de ballingschap

Welk lied past er beter bij de shabbatslezingen over ballingschap en terugkeer, dan Psalm 137, ‘Aan Babels stromen, daar zaten wij’. En dan bedoel ik niet de popversie ‘By the rivers of Babylon’, maar een…


Archeologie: Babylonische ballingschap op kleitabletten

Is de Babylonische ballingschap van Juda, die Mozes aankondigde, echt gebeurt? Het voorkomen van namen van koningen uit die tijd op Babylonische kleitabletten toont aan, dat deze gebeur­te­nissen echt hebben plaatsgevonden. De Babylonische ballingschap, het…


Geloofsgedachten van een Elohist

Drie-enigheid is een kernbegrip in het traditionele christendom, maar toch zijn er eeuwenlang gelovigen die het verwerpen. Dat wordt versterkt doordat dit kernbegrip als mysterie wordt voorgesteld en dus een goede onderbouwing mist. Frederik Johanszn…


Hoe de Bijbelse Sjabbat houden?

Christenen kunnen weet hebben van de Sjabbatsbepalingen uit de vele discussies erover in de Evangeliën. Maar veelal ontgaan hun die of vatten ze die op als onzinnig en allemaal weerlegt door de Here Jezus. Zelden…


Shabbats­lezingen: de zegeningen en de vervloekingen

Op de bergen Gerizim en Ebal in Samaria werden de zegeningen na gehoor­zaam­heid en de ver­vloe­kingen na onge­hoor­zaam­heid gepro­cla­meerd. Toch zijn we niet in staat, behouden te worden door gehoor­zaam­heid aan de Wet. Ons behoud…


Muziekvideo: Gods onderwijs is een Levensboom

Terwijl we deze teksten over zegen en vloek en ballingschap lezen in de Sidra van de week, wijst dit lied ons een weg naar het leven. Het bevat teksten uit Spreuken 3:18 en 17 en…


Archeologie: Tablet met vloek gevonden op de berg Ebal

Zoals we deze week lezen, werden op de berg Gerizim de zegeningen en op de Ebal de vervloekingen uitgesproken (Deuteronomium 27:11-26). Op de Ebal werd enkele jaren geleden een loden amulet gevonden, dat bij ontcijfering…


Shabbatslezingen: Neem beloften aan God serieus

‘Wees niet te snel met uw mond, en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God’, schreef Prediker. God neemt onze beloften aan Hem serieus. Een een niet-nagekomen…


Muziekvideo: liever een doorn van mijn land

Het lied Tovim Li Kucia is geschreven door wijlen luitenant Uriel Peretz, de oudste zoon van Miriam Peretz, de bruid van Israël. Uriel was vol liefde voor het land en zijn landschap en het lied…


Archeologie: Beth Shean, op een kruispunt van wegen

Beth Shean is een van de best bewaarde Romeinse steden ter wereld. Het wordt redelijk goed bezocht door toeristen die hierheen komen om de indrukwekkende ruïnes te bekijken. Bezoekers slaan echter vaak het oudere Bijbelse…


Kennismaking Hebreeuws alfabet en Jodendom

Het Hebreeuwse alfabet heet ‘alefbeet’. Wie kent het? Kennis ervan staat aan de basis van het beter begrijpen van de Bijbel. Kees de Vreugd heeft er columns over geschreven die gebundeld zijn in een leuk…


Shabbats­lezingen: Wat zijn onze afgoden?

In de gekozen tekstgedeelten gaat het over het dienen van afgoden. Baäl en Astarte zullen we in onze dagen niet meer tegenkomen. En voor een bezweerder zoals Bileam zijn we te nuchter. Maar zeg niet…


Muziekvideo: Ofir Ben Shirit zingt ‘Eli, Eli’

Het gedicht is geschreven door Channah Senesh, geboren in Hongarije en in 1949 geëmigreerd naar het toenmalige Britse Mandaat Palestina. Na een training door het Britse leger werd zij ingezet in de strijd tegen da…


Archeologie: Heiligdom voor afgod Pan werd een kerk

In een van de noordelijkste delen van Israël ligt Banias, genoemd naar de Griekse afgod Pan, waar Petrus zijn geloofs­belijdenis uitsprak en bij opgravingen de restanten van een Byzantijnse kerk werden blootgelegd. Panias of Panion…