MuziekMuziekvideo: De Heer is een Strijder

Met op de achtergrond beelden van het volk Israël dat de oversteek waagt door de drooggevallen Schelfzee, achtervolgd door de strijdwagens van Egypte, zingt Elihana Elia het ‘lied van de zee’, het lied dat Mozes…


Muziekvideo: Ontroerend gebed voor de overledenen

De bekende Joodse cantor Azi Schwartz van de Park Avenue Synagogue in Manhattan zong in 2015 een ontroerend gebed voor de doden tijdens een interreligieuze ontmoeting met paus Franciscus bij een herdenkingsbijeenkomst voor het instorten…


Muziekvideo: Hineh Mah Tov, psalm 133

Een van de bekendste psalmen uit de Bijbel is ongetwijfeld psalm 133, Hine Mah Tov, Zie toch hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. De broers van Jozef hebben er…


Muziekvideo: Kerstliederen uit Haifa

Het was best nog lastig een goed Hebreeuws Kerstlied te vinden. De meesten gaan over de kerstman, kerst­bomen, sneeuw en cadeautjes. Dit is een opname van een concert van het Matzlul-orkest en het El Carmel-orkest…


Muziekvideo: U tilt me hoog op

Dit lied lijkt te verwoorden wat Jozef heeft meegemaakt in zijn leven: opgetild worden boven de problemen uit, een God die hoop geeft in de stormen van het leven en aan Wie hij zich kan…


Muziekvideo: Aartsvaders en aartsmoeders

In de shabbatslezingen van de afgelopen weken lazen we over hen: de patriarchen, aarts­vaders en aarts­moeders Abraham en Sara, Izaäk en Rebekka, Jakob, Rachel en Lea. Zij worden allemaal genoemd in het Amida-gebed, het gebed…


Muziekvideo: Jakob verliefd op Rachel maar krijgt Lea

Een vervolg op de video van vorige week van Opa Tuvia. We zien de aankomst van Jakob bij Oom Laban, en zijn verliefdheid op diens dochter Rachel. Na wat onderhandelen mag hij na zeven jaar…


Muziekvideo: Jakob ‘ontsteelt’ Esau de zegen

Terwijl we in de shabbatslezingen vernemen, hoe Jakob de zegen en het eerstgeboorterecht krijgt, zoals de Here God heeft beloofd, kijken we in deze video naar een musical-achtige uitbeelding daarvan voor kinderen. De tekst van…


Muziekvideo: Shomer HaBrit, Hoeder van het Verbond

Tijdens het afgelopen Loofhuttenfeest werd in Jeruzalem de Bijbel tot leven gebracht door dans en zang in de musical ‘The Guardian of the Covenant’, de Hoeder van het Verbond, die de kijkers wil meenemen naar…


Muziekvideo: Gebed ‘Onze Vader’ in het Hebreeuws

Terwijl het in de Shabbatslezingen gaat over de voorbede van Abraham voor de rechtvaardigen in de stad Sodom, mag u vandaag luisteren naar een Hebreeuwse vertaling van Jezus’ gebed, het ‘Onze Vader’. Volgens de informatie…


Muziekvideo: Aliya-lied ‘Ich Fuhr Aheim’

De parasha-lezing van de reis van Abram en Sara uit Haran naar Kana’an, hun ‘Aliya’, bepaalde de datum van Aliyadag. Een oud Jiddisch Aliyalied, uit 1932, draagt als titel Ich Fuhr Aheim, en is geschreven…


Muziekvideo: Shlomit bouwt een vredesloofhut

Een oud en bekend lied, geschreven en van muziek voorzien door de bekende Israëlische zangeres Naomi Shemer, is Shlomit Bonah Soekah Shalom, Shlomit bouwt een vredes­loofhut. U kunt het meezingen, de Hebreeuwse uitspraak en een…


Muziekvideo: Gods onderwijs is een Levensboom

Terwijl we deze teksten over zegen en vloek en ballingschap lezen in de Sidra van de week, wijst dit lied ons een weg naar het leven. Het bevat teksten uit Spreuken 3:18 en 17 en…


Muziekvideo: liever een doorn van mijn land

Het lied Tovim Li Kucia is geschreven door wijlen luitenant Uriel Peretz, de oudste zoon van Miriam Peretz, de bruid van Israël. Uriel was vol liefde voor het land en zijn landschap en het lied…


Muziekvideo: Ofir Ben Shirit zingt ‘Eli, Eli’

Het gedicht is geschreven door Channah Senesh, geboren in Hongarije en in 1949 geëmigreerd naar het toenmalige Britse Mandaat Palestina. Na een training door het Britse leger werd zij ingezet in de strijd tegen da…


Muziekvideo: Bamidbar, Bereid de weg in de woestijn

Terwijl in de Shabbatslezingen Mozes in de woestijn het volk toespreekt, vermaant en bemoedigt om het Beloofde Land binnen te trekken, maken we een sprong van duizenden jaren, de tijd van Jezus en Johannes de…


Muziekvideo: Geloofsbelijdenis ‘Shema Yisrael’

‘Shema Yisrael’, Hoor Israël, klinkt uit de mond van de cantor bard de grote zanger Yaniv Madar, voorafgegaan door de repeterende klanken van de shofar. Dit is een bekend gedeelte uit de sidra van deze…


Muziekvideo: Het Israëlische leger marcheert

Vandaag een stevig stukje traditionele marsmuziek, ‘Het leger marcheert’, uit het album The Kingdom of the Marshes – Het IDF Orkest onder leiding van kolonel Yitzhak Graziani.Muziekvideo: Israëlische musical ‘A Star is Born’

Terwijl de situatie op de wereld steeds donkerder schijnt en de machten van de duisternis van deze wereld de aarde bedekken, kunnen wij ons als gelovigen in de God van Israël verheugen, want ons licht,…