Muziek

Muziekvideo: Zegen vanuit Jeruzalem, Psalm 128

Terwijl we in de sjabbatslezingen zien hoe Bileam twijfelt tussen vervloeken en zegenen, mag u luisteren naar de zegening uit psalm 128:5-6, ‘Yevarèchecha Hashem’, uitgevoerd door de Hava Nagillah Band. יְבָרֶכְךָ יְהוָה, מִצִּיּוֹן yevarèchecha Hashem…

Lees verder

Muziekvideo: ‘Schep in mij een rein hart’

‘Schep in mij een rein hart, o God’ schreef koning David in psalm 51:12-14, nadat de profeet Nathan hem had berispt wegens zijn zonde met Batséba en Uria. De Messianic Jewish Alliance of Israel zingt…


Muziekvideo: De amandelboom bloeit

In de sjabbatslezingen lezen we over de bloeiende staf van Aäron, die in één nacht bloeide en amandelen voortbracht. De amandelboom is in Israël de eerste boom die bloesem voortbrengt. Hij wordt wel de ‘waakboom’…


people gathering near brick wall

Muziekvideo: Indien ik Jeruzalem zou vergeten

We gaan nog even terug naar Yom Yerushalyim, Jeruzalem­dag, op 5 juni. Dudu Fisher zingt Im Eshkachech Yerushalayim, Indien ik Jeruzalem zou vergeten, de tekst van psalm 137:5-6, dat is de psalm van de Babylonische…


Muziekvideo: Shavoe’ot Medley

Op 12 en 13 juni was het Shavoe’ot, het Weken­feest. U mag luiste­ren naar een medley van vier Shavoe’ot liede­ren, met een ani­ma­tie van het geven van de Torah, de Wet, wat tijdens dit feest…


people gathering near brick wall

Muziekvideo: Sha’alu Shalom Yerushalayim

Woensdag 5 juni was het Yom Yerushalyim, Jeruzalem­dag, de dag waarop de hereni­ging van Jeruza­lem onder Joods bestuur in 1976 wordt herdacht. Daarom zingt Joshua Aaron een lied, dat een gebed is voor de vrede…Muziekvideo: Eden Golan zingt ‘October Rain’

Eden Golan, de Israëlische deelneemster aan het Eurovisie Songfestival, bracht haar oorspronkelijke lied ‘October Rain’ voor het eerst ten gehore sinds ze met een ‘gekuiste’ versie van dit lied met de titel Hurricane deelnam aan…


Muziekvideo: Am Yisrael Chai, het volk Israël leeft

Dinsdag 14 mei vierde Israël zijn 76ste Onaf­han­ke­lijk­heids­dag, strijdend om zijn voort­bestaan. De ‘Special in Uniform’ band zingt het lied Am Yisrael Chai, het Volk Israël Leeft, geschre­ven door Eyal Golan. Special in Uniform is…Muziekvideo: Lied voor de Shoa Gedenkdag

Zondag 5 mei, wanneer Nederland zijn bevrijding herdenkt, gedenkt Israël de Shoa, de Holocaust, de moord op zes miljoen Joden. Een ramp voor het Joodse volk die we nooit mogen en zullen vergeten, ook in…


Muziekvideo: Mah Nishtanah, de vier vragen

Maandagavond 22 april was het Sederavond, het begin van Pesach, het Joodse Paasfeest, feest van de Uittocht. Een onderdeel van de Seder-liturgie is het lied Mah Nishtanah, waarin vier vragen worden gesteld over deze bijzondere…


Muziekvideo: Messiaanse gelovigen zingen Jesaja 61

Messiaanse gelovigen in Israël hielden in februari een driedaagse gebeds­bij­een­komst. Onder­deel daarvan was een bezoek aan de regio Sderot, waar de bewoners maan­den­lang geëva­cu­eerd zijn geweest. Zij bemoe­dig­den de terug­ge­keerde bewo­ners met Jesaja 61. Tony…


Muziekvideo: Een feestelijke Brit Milah, Besnijdenis

Nu het in de Sjabbatslezingen over de besnijdenis gaat, mag u kijken en luisteren naar liederen gezongen tijdens een (ietwat overdadig) besnijdenisfeest uit de film Casablanca uit 1973. De tekst is van Chaim Chefer, de…