Muziek

Muziekvideo: Aartsvaders en aartsmoeders

In de shabbatslezingen van de afgelopen weken lazen we over hen: de patriarchen, aarts­vaders en aarts­moeders Abraham en Sara, Izaäk en Rebekka, Jakob, Rachel en Lea. Zij worden allemaal genoemd in het Amida-gebed, het gebed…

Lees verder

Muziekvideo: Jakob verliefd op Rachel maar krijgt Lea

Een vervolg op de video van vorige week van Opa Tuvia. We zien de aankomst van Jakob bij Oom Laban, en zijn verliefdheid op diens dochter Rachel. Na wat onderhandelen mag hij na zeven jaar…


Muziekvideo: Jakob ‘ontsteelt’ Esau de zegen

Terwijl we in de shabbatslezingen vernemen, hoe Jakob de zegen en het eerstgeboorterecht krijgt, zoals de Here God heeft beloofd, kijken we in deze video naar een musical-achtige uitbeelding daarvan voor kinderen. De tekst van…


Muziekvideo: Shomer HaBrit, Hoeder van het Verbond

Tijdens het afgelopen Loofhuttenfeest werd in Jeruzalem de Bijbel tot leven gebracht door dans en zang in de musical ‘The Guardian of the Covenant’, de Hoeder van het Verbond, die de kijkers wil meenemen naar…


Muziekvideo: Gebed ‘Onze Vader’ in het Hebreeuws

Terwijl het in de Shabbatslezingen gaat over de voorbede van Abraham voor de rechtvaardigen in de stad Sodom, mag u vandaag luisteren naar een Hebreeuwse vertaling van Jezus’ gebed, het ‘Onze Vader’. Volgens de informatie…


Muziekvideo: Aliya-lied ‘Ich Fuhr Aheim’

De parasha-lezing van de reis van Abram en Sara uit Haran naar Kana’an, hun ‘Aliya’, bepaalde de datum van Aliyadag. Een oud Jiddisch Aliyalied, uit 1932, draagt als titel Ich Fuhr Aheim, en is geschreven…


Muziekvideo: Shlomit bouwt een vredesloofhut

Een oud en bekend lied, geschreven en van muziek voorzien door de bekende Israëlische zangeres Naomi Shemer, is Shlomit Bonah Soekah Shalom, Shlomit bouwt een vredes­loofhut. U kunt het meezingen, de Hebreeuwse uitspraak en een…


Muziekvideo: Gods onderwijs is een Levensboom

Terwijl we deze teksten over zegen en vloek en ballingschap lezen in de Sidra van de week, wijst dit lied ons een weg naar het leven. Het bevat teksten uit Spreuken 3:18 en 17 en…


Muziekvideo: liever een doorn van mijn land

Het lied Tovim Li Kucia is geschreven door wijlen luitenant Uriel Peretz, de oudste zoon van Miriam Peretz, de bruid van Israël. Uriel was vol liefde voor het land en zijn landschap en het lied…


Muziekvideo: Ofir Ben Shirit zingt ‘Eli, Eli’

Het gedicht is geschreven door Channah Senesh, geboren in Hongarije en in 1949 geëmigreerd naar het toenmalige Britse Mandaat Palestina. Na een training door het Britse leger werd zij ingezet in de strijd tegen da…


Muziekvideo: Bamidbar, Bereid de weg in de woestijn

Terwijl in de Shabbatslezingen Mozes in de woestijn het volk toespreekt, vermaant en bemoedigt om het Beloofde Land binnen te trekken, maken we een sprong van duizenden jaren, de tijd van Jezus en Johannes de…


Muziekvideo: Geloofsbelijdenis ‘Shema Yisrael’

‘Shema Yisrael’, Hoor Israël, klinkt uit de mond van de cantor bard de grote zanger Yaniv Madar, voorafgegaan door de repeterende klanken van de shofar. Dit is een bekend gedeelte uit de sidra van deze…


Muziekvideo: Het Israëlische leger marcheert

Vandaag een stevig stukje traditionele marsmuziek, ‘Het leger marcheert’, uit het album The Kingdom of the Marshes – Het IDF Orkest onder leiding van kolonel Yitzhak Graziani.Muziekvideo: Israëlische musical ‘A Star is Born’

Terwijl de situatie op de wereld steeds donkerder schijnt en de machten van de duisternis van deze wereld de aarde bedekken, kunnen wij ons als gelovigen in de God van Israël verheugen, want ons licht,…


Muziekvideo: Joshua Aaron zingt ‘You are Holy’

Afgelopen zaterdagavond heeft u op de zender Family7 het optreden van Joshua Aaron en zijn band in Neder­land kunnen beleven. Warme, inspirerende muziek klonk met als titel ‘Return of Hope’. Leden van Family7 die het…


Muziekvideo: Zo klonk de lier van de Levieten

‘Lyre of the Levites: Jewish Music for Biblical Kinnor’ is het tweede album van Michael Levy. ‘Beide albums zijn gewijd aan het opnieuw ten gehore brengen, voor het eerst in bijna 2000 jaar, van de…


Muziekvideo: Klezmermuziek uit Liverpool

Deze week instrumentale klezmer-muziek, uitgevoerd door vier klassiek geschoolde musici die elkaar leerden kennen toen ze speelden bij het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, en nu samen de band Klezmer-ish vormen. Klezmer-ish was een van de…


Muziekvideo: Waterdans Mayim mayim

De melodie van deze bekende Israëlische volksdans werd door E. Amiran gezet op een Bijbeltekst uit het Boek der Profeten. De opnamen zijn gemaakt tijdens een reis van de Bethel Biblical Church uit Lakewood (CO,…


Muziekvideo: De Here bouwt Jeruzalem, Psalm 147

Na de archeologie-video, over het uithakken van de grote stenen waarmee Jeruzalem werd gebouwd, gaan we nu luisteren naar een lied gebaseerd op Psalm 147:2, 3 en 7, dat ons vertelt dat de Heer Jeruzalem…


Muziekvideo: Als ‘t harte huilt, hoort alleen God

Deze week gedenken we, zowel in Nederland als in Israël, de oorlog. In Israël zelfs meerdere oorlogen; de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 werd gevolgd door o.a. de Zesdaagse Oorlog in 1967, de Yom Kippoer­oorlog in 1973…


Muziekvideo: Oyfn Pripetchik uit Schindler’s List

De melancholieke melodie heeft u ongetwijfeld al eens gehoord, het is het aangrijpende muzikale thema van de film Schindler’s List, die zich afspeelt tijdens de Holocaust. Oorspronkelijk is het een Jiddisch kinderlied, met de titel…