Ba’midbar

Parasha Ba’midbar: De woestijn als leerschool

Parasha Ba’midbar במדבר in de woestijn. We lezen Numeri 1:1-4:20. Uit de Haftara lezen we Hosea 1:10-2:22. Uit het Nieuwe Testament lezen we Romeinen 9:22-33. Midbar מדבר betekent woestijn, ba’midbar במדבר is dan in de…