gelijkheid

Anco van Moolenbroek

These are the days of Elijah (deel 2)

Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, meer dan allen die er vóór hem geweest waren. 1 Kon. 16:30. De appel valt niet ver van de boom!…