Jodendom toen en nu

Kritische uitleg religieus Jodendom

Jodendom is niet makkelijk te begrijpen. Professor Smelik poogt in ‘Jodendom, een religie van leven’ het uit te leggen. Hij belicht contrasten en paradoxen, positieve en problematische kanten. Hij probeert zo een balans te vinden…