Sjawoeot


Sjawoeot – De twijfel voorbij

De openbaring op de berg Sinaï – het centrale thema van Sjavoe’ot en van het Jodendom als geheel – was uniek in de religieuze geschiedenis van de mensheid. Andere geloven (Christendom en Islam) hebben beweerd…