Slachtvoorschriften

Parasjah ‘Acharej mot: nadat de zonen van Aäron dood waren

Deze sidra‘ (Lv 16-18) gaat over de offerhandeling tijdens Jom Kipoer, de slachtvoorschriften van dieren en de verbijzondering van Gods Verbondsbevelen (Ex 20) tegen hoererij. God gaf Mozes nog een nadere waarschuwing nadat dood waren…