wajjaqhel

Parasjah Wajjaqhel: En hij (Mozes) vergaderde

In deze sidra‘ (Ex 35-38) staat gehoorzaamheid aan God centraal. Mozes maakte de hele gemeenschap van de Isra‘Eliem bekend wat God hem op de berg bevolen had over de bouw van het heiligdom. Vervolgens deden…