Archeologie: In dit paleis danste Salomé voor Herodes

In de vesting bij Machaerus, Jordanië, dicht bij de Dode Zee, is enkele jaren geleden de troonzaal waar Salome zou hebben gedanst voor koning Herodes Antipas ontdekt. Archeologen zijn bezig met een gedeeltelijke reconstructie van…


IT: Onderwerpen aan je man?

Overgenomen van Israel Today: Oriel Moran: Vrouwen verwijten echtgenoten dat ze niet sterk zijn, maar vervolgens ontmannen ze hen als ze dat wel zijn. Onderdanige vrouwen kunnen dat veranderen (zonder hun waardigheid te verliezen), hier…


Shabbatslezingen: Heilig God in je woorden en daden

In een leven met God staat God centraal. Het gaat niet om jezelf, je eigen reputatie, maar om Gods eer. Dat ondervond Mozes, toen hij zei ‘zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen?’…


Muziekvideo: Joshua Aaron zingt ‘You are Holy’

Afgelopen zaterdagavond heeft u op de zender Family7 het optreden van Joshua Aaron en zijn band in Neder­land kunnen beleven. Warme, inspirerende muziek klonk met als titel ‘Return of Hope’. Leden van Family7 die het…


Christendom onderscheidt zich

Vaak worden geloofsovertuigingen het scherpst duidelijk in het gesprek met andersgelovigen. Dit wordt apologetiek genoemd. Het vroegchristelijke geschrift ‘Dialoog met Trypho’ is een weergave van dat gesprek tussen een christen met een gelovige Jood. Waar…


Archeologie: Dit grafschrift had nu geschreven kunnen zijn

Een platte ronde grafsteen met de Griekse tekst ‘Gezegende Maria, die een onberispelijk leven leidde’ werd vorig jaar bij toeval ontdekt in het Nitzana National Park in the Negev. Hij werd gevonden door David Palmach,…


Shabbats­lezingen: Wees tevreden met je taak

Na de opstand van de leviet Korach, die ook wel priester wilde worden, worden hier de taken van de priesters en de levieten nogmaals duidelijk uitgelegd. Zelfs een koning is niet bevoegd om een reukoffer…


Muziekvideo: Zo klonk de lier van de Levieten

‘Lyre of the Levites: Jewish Music for Biblical Kinnor’ is het tweede album van Michael Levy. ‘Beide albums zijn gewijd aan het opnieuw ten gehore brengen, voor het eerst in bijna 2000 jaar, van de…


Archeologie: Shekel uit tijd van de Joodse Opstand gevonden

Als onderdeel van een ‘archeologische ervaring’ van het museum City of David en Emek Tzurim National Park, nam de elfjarige Liel Krutokop uit Petach Tikva in november deel aan een zeefproject. Tot haar verrassing vond…


Rabbijnen – Ge‘oniem periode

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd. Het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen wordt beschreven en wat…


Shabbats­lezingen: Draag tsitsit, als een heilig volk

Als een geheugensteuntje en teken van Gods aan­wezig­heid bij zijn volk, droeg de Heer de Israëlieten op kwastjes, tsitsit, aan de hoeken van hun kleed te maken, bestaande uit witte draden en een blauwe draad….Pleidooi om het Drie-eenheidsdogma los te laten

Een van de kerndogma’s van de christenheid is die van de veronderstelde Drie-eenheid van God. Daarmee onderscheidt het zich van monotheïstische religies. Jaap Noordam beschrijft in zijn boek ‘De eenheid van 1 God’ hoe dit…


Muziekvideo: Klezmermuziek uit Liverpool

Deze week instrumentale klezmer-muziek, uitgevoerd door vier klassiek geschoolde musici die elkaar leerden kennen toen ze speelden bij het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, en nu samen de band Klezmer-ish vormen. Klezmer-ish was een van de…


Shabbatslezingen: Geef gehoor aan Gods aanwijzingen

Tijdens de woestijnreis moest het volk Israël letten op de Tabernakel: verhief de wolkkolom zich, dan reisden zij verder. Koning Saul lette niet op de aanwijzingen van God, was ongehoorzaam en werd verworpen. En hoe…


Israëlvisie Paulus onder de loep

De gangbare gedachte is dat Israël volledig hersteld zal worden in de eindtijd. Maar sommigen denken van niet. Bram Maljaars gaat daar in ‘Heel Israël zal behouden worden’ uitgebreid op in en specifiek op Romeinen…


Muziekvideo: Hebreeuwse Psalm 121 in de Davidstoren

‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.‘ Zo begint de bekende psalm 121. Joshua Aaron voerde deze…


Archeologie: De Menorah naar Rome en terug

Met behulp van adembenemende animaties recon­stru­eert deze video ‘De Boog van Titus’ de triomfan­telijke optocht, waarin Titus de enorme buit die in het jaar 70 uit Jeruzalem werd meegevoerd, waaronder de gouden menorah uit de…


Shabbats­lezingen: Geef jaloersheid geen plaats

In een goed harmonieus huwelijk is geen plaats voor een ‘Second Love’. Bij twijfels aan de trouw van de vrouw kan een man een Godsoordeel vragen bij de priester. Maar de priester kan niet de…


Traditioneel-christelijke uitleg Hebreeënbrief

De Hebreeënbrief is omstreden, omdat een briefhoofd ontbreekt. Daardoor is de schrijver en zijn doelgroep onbekend. Volgens de christelijke traditie zou de brief alleen bestemd zijn voor Joodse gelovigen. Toch is het een van de…


Muziekvideo: Waterdans Mayim mayim

De melodie van deze bekende Israëlische volksdans werd door E. Amiran gezet op een Bijbeltekst uit het Boek der Profeten. De opnamen zijn gemaakt tijdens een reis van de Bethel Biblical Church uit Lakewood (CO,…


Archeologie: Waarom werd boerderij overhaast verlaten?

Zoals zo vaak in Israël gebeurt tijdens bouwprojecten, werden restanten van eeuwen­oude bewoning ontdekt. In dit geval werd tijdens de aanleg van een hoofd­water­leiding een 2100 jaar oude boerderij ontdekt uit de Hasmonese tijd. Arbeiders…