Wat is besnijden?

De meeste mensen gaan ervan uit dat besnijden een gebruik is in de Joodse godsdienst. Sommigen weten dat het ook een gebruik is in de Islam. Toch weten maar weinig mensen dat nogal wat mannen…Archeologie: Weer vernielingen in Graf van Jozef in Nabloes

Afgelopen zaterdagnacht heeft een groep van honderd Palestijnse relschoppers voor de zoveelste keer vernielingen aangericht op het terrein van het graf van de Bijbelse aartsvader Jozef, gelegen in een buitenwijk van de Arabische stad Nabloes,…Wederkomst in de 21ste eeuw?!

De eindtijd is voor de meeste christenen een non-issue. Maar vooral binnen de Evangelische Beweging zijn er splintergroepen die dit onderwerp tot hoofdzaak maken. Op die doelgroep richt Anco Moolenbroek zijn boek ‘Dit zijn de…


Muziekvideo: Mi Sheberach, een gebed om genezing

Terwijl in de Shabbatslezingen de ceremonie voor de genezen-verklaring van een melaatse aan de orde is, gaan we luisteren naar een gebed om genezing. Dit gebed is genoemd naar de eerste twee woorden, ‘Mi Sheberach’,…


Archeologie: Munten als uiting van cultuurverschil

Een van de laatste daden van Jezus, beschreven in Matteüs 21, is het voor de tweede maal omkeren van de tafels van de geldwisselaars en verdrijven van de verkopers van duiven uit de Tempel. Wat…


Shabbats­lezingen: De wet van Mozes bij geboorten

In de beschrijving van Jezus geboorte lezen we, dat Hij werd besneden op de achtste dag, en dat voor Maria een reigingsoffer werd gebracht in de Tempel in Jeruzalem. Dat was precies zoals Mozes heeft…


Muziekvideo: Betoemo, lied voor een pasgeboren baby

De muziekvideo van deze week gaat, net zoals de shabbatslezingen, over de geboorte van een baby. Het Yamma Ensemble, gespecialiseerd in oosterse Joodse en Hebreeuwse muziek, speelt en zingt het lied Betoemo, ‘in onschuld’. De…Archeologie: De oude vesting van Tzfat (Safed)

De stad Tzfat (Safed) is een van de vier heilige steden van Israël, naast Jeruzalem, Hebron en Tiberias, en de hoogst gelegen stad van het land. Hij ligt een aantal km ten noorden van het…


Oproep: vrijwilligers gezocht voor MessiaNieuws

MessiaNieuws wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers en sponsors. Maar voor het verder uitbouwen ervan is dringend een nieuw aantal betrokken mensen nodig. MessiaNieuws, een online platform voor de Messiaanse Beweging, bestaat sinds 2016 en heeft…


Shabbatslezingen: Wat moeten we met de spijswetten?

Ook deze week wil Mozes ons onderwijzen over een gezonde levensstijl. Hij geeft eenvoudige regels om voor consumptie geschikte dieren te onderscheiden. Gelden die ook voor gelovigen uit de heidenen, zoals wij? De Bijbelgedeelten voor…


Muziekvideo: Bilah Hamavet, Verzwolgen is de dood

Deze week een lied, uitgevoerd door de Messianic Jewish Alliance of Israel. In de concertserie ‘Praise to Our God 5 Concert’ zingen zij Bilah Hamavet, Verzwolgen is de dood, naar een tekst uit Jesaja 25:8-9:…Kennismaking met (oorlogsverleden) Joods Breda

In Breda bestaat al meer dan twee eeuwen een kleine orthodoxe Joodse gemeenschap. Maar wat is hun geschiedenis? De Bredanaar Bob Entrop onderzocht dit Jodendom in zijn stad. Hij maakte er de film ‘Vallen en…


Shabbats­lezingen: God denkt ook aan onze gezondheid

De Bijbel is meer dan een geestelijk boek voor ons geestelijk welzijn en een reisgids naar de hemel. Het is ook een boek vol wijsheid voor het leven van alledag, voor de omgang met elkaar,…


Archeologie: Het Mausoleum van Esther en Mordechai

Volgens het naar haar genoemde bijbelboek was Esther een mooie jonge Joodse vrouw die de aandacht trok van de Perzische koning Ahasveros, koningin werd en met de hulp van haar neef Mordechai Joden in het…


Muziekvideo: Lied voor Poerim ‘Yom Tov Lanoe’

Op donderdag 17 maart viert men in Israël en Joodse gemeenschappen Poerim, het feest van koningin Esther, die door haar moedige gedrag het uitroeien van alle Joden in het grote Perzische Rijk wist te verhinderen….


Kennismaking met Messiasbelijdende Joden

Er is best veel interesse voor Joden die christen worden. Maar wat is hun voorgeschiedenis en dat in het bijzonder van de Nederlandse Joden? Pieter Siebesma heeft daarover een boek geschreven. Hoe deed hij dat?De…


Shabbats­lezingen: Na berouw schenkt God vergeving

In de Bijbelgedeelten van deze week roept God de mens op, tot Hem terug te keren met berouw, wanneer hij heeft gezondigd tegen Gods geboden. Hij wil niet boos blijven, maar Hij wil vergeven en…