Shabbats­lezingen: God toont zich aan mensen

Onze God is niet een God die ver weg in de hemel troont en ongenaakbaar is. We lezen vandaag hoe Hij zich bekend maakt en toont op de berg Sinaï of Horeb, aan zijn kinderen…


Muziekvideo: Bomen planten en kinderen opvoeden

Afgelopen maandag 6 februari vierde Israël Toe Bisvat, de 15 van de maand Shevat, de verjaardag van de bomen. In Israël, dat een warmer klimaat heeft en geen nachtvorst kent, wordt dit vaak gevierd met…


Archeologie: Lag de echte berg Sinaï in Saoedi Arabië?

Waar lag de berg Sinaï, of Horeb, waar de Heer zijn volk ontmoette en wijze wetten, de Torah, gaf? Volgens sommige bronnen lag deze op het Egyptische Sinaï-schiereiland, volgens oudere bronnen, en lokale bewoners, lag…


Rabbijnen – Ri‘sjoniem periode – deel 4

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd. Het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen wordt beschreven en wat…


Shabbats­lezingen: De Heer is een strijder

Je kunt er niet omheen, dat in de Bijbel oorlogen werden gevoerd waaraan de naam van God verbon­den was. Dat er oorlogen zijn geweest waarvoor Hij opdracht gaf. Maar wat opvalt is dat God, als…


Muziekvideo: De Heer is een Strijder

Met op de achtergrond beelden van het volk Israël dat de oversteek waagt door de drooggevallen Schelfzee, achtervolgd door de strijdwagens van Egypte, zingt Elihana Elia het ‘lied van de zee’, het lied dat Mozes…


Archeologie: Het raadsel van de Uittocht

Deze video van een uur laat ons de geschiedenis van Exodus beleven, vanaf het moment dat Jozef onder­koning van Egypte werd. In de video worden een aantal aanwijzingen en bewijzen genoemd voor de waarheid van…


Christelijke vragen bij Sidrot uitleg

In de synagoge wordt elk jaar vooral de hele Choemasj – de vijf boeken van Mozes – gelezen en besproken. Rik Bokelman heeft opperrabbijn Binyomin Jacobs gevraagd hem een wekelijkse bespreking van de sidra‘ te…


Shabbats­lezingen: Licht tegenover duisternis

Farao’s adviseurs begrijpen al dat de plagen een duidelijk gevaar zijn geworden voor het land Egypte. Ze zijn geen optische illusie of een onschuldige grap. Zij begrijpen dat de Farao zich moet overgeven en deze…


Muziekvideo: Atah Gibor, U bent Machtig

Terwijl we in de shabbatslezingen over een domme en hardnekkige Farao lezen, die zijn volk meesleept in de ellende, luisteren we naar het lied Atah Gibor, U bent Machtig. De tekst is afkomstig uit de…


Archeologie: Slagtand van reuze-olifant uitgegraven

Een complete slagtand van een grote prehistorische olifant is in augustus ontdekt en uitgegraven bij kibboets Revadim in zuidelijk Israël, waar al eerder opgravingen zijn verricht. De rechte slagtand met een lengte van 2,50 meter…


Drie levensverhalen tijdens één veldslag

Op 2 oktober 1944 begon de grootste militaire operatie op Nederlandse bodem: de slag om de Schelde. Deze operatie was van strategisch belang, namelijk om een tweede haven voor de Geallieerden te openen. Deze moest…


Alef-Betcursus in Drachten

G. Wijtsma (MG Mayaan Yeshua): “Paulus schrijft in Romeinen 1:20 dat we de Schepper, die zelf verborgen is, kunnen leren kennen door datgene wat Hij geschapen heeft. Hij laat zich ook kennen door zijn onderwijs…


Shabbats­lezingen: Oorlog tegen de Egyptische afgoden

Bij de plagen over Egypte ging het niet alleen om een onbe­trouw­bare farao. Het ging om meer: een oorlog tegen de goden van Egypte. Want de Israëlieten moesten leren, dat zij niet alleen uit Egypte…


Muziekvideo: Go Down, Moses

De tekst van het lied beschrijft de bevrijding van het oude Joodse volk uit de Egyptische slavernij, een verhaal uit het Oude Testament, dat in deze weken wordt gelezen in en buiten de synagogen. Voor…


Archeologie: Bewijs voor oud Israël ontdekt in Egypte

De bekende archeoloog Flinders Petrie ontdekte in 1896 nabij Luxor, in zuidelijk Egypte, een stele, een rechtop staande steen, van vijf meter hoog en 2,5 meter breed, aan beide zijden beschre­ven met hiërogliefen, waar­onder de…


Kritische toetsing van de gnostiek

De mens probeert langs allerlei wegen het goddelijke te zoeken. Dat is opmerkelijk, want God heeft de Weg ertoe al lang geleden gewezen. Die staat in de Bijbel beschreven. Dr. Jeffrey Satinover bespreekt deze opmerkelijkheid…Muziekvideo: Mozes te vondeling gelegd en gevonden

Een bekend verhaal uit het boek Exodus: baby Mozes mag van een bange Egyptische koning niet leven, maar moet verdrinken in de Nijl. Een Israëlische schoolklas verdiepte zich in het verhaal, en speelde uit hoe…


Archeologie: Mozes moet de piramiden gekend hebben

Volgens archeologen heeft de Uittocht uit Egypte 1300 tot 1450 jaar voor Christus plaatsgevonden. Dat betekent, dat Mozes en de Israëlieten de piramiden gekend moeten hebben, waarvan de oudste al duizend jaar eerder werden gebouwd….


Reformatorische Israëlbeschouwing

Door de oprichting van de staat Israël konden de kerken niet langer om het feit heen dat het Joodse volk zich op de landkaart had gemanifesteerd. Maar wat is het standpunt van de Reformatorische kerken…


Shabbats­lezingen: Sterven met hoop op de opstanding

Bij zijn sterven gaf Jakob opdracht, hem in het land Kanaän te begraven. Ook Jozef wilde daar uiteindelijk worden begraven. Zij hadden hoop en een visie voor terugkeer naar Kanaän. Ook wij hebben hoop en…