Rabbijnen – ‘Acharoniem – deel 1

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd. Het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen wordt beschreven en wat…


Messiaans Pesach-werkboek voor gezinnen

Download en verspreid het dikke ‘Pesach werkboek’ voor Messiaanse gezinnen, thuisonderwijzers en overige geïnteresseerden. Het staat boordevol met overdenkingen, denk- en knutselwerkjes, liedjes en meer!! Van de makers: De werkbladen zijn geschikt voor een leeftijd…


person wearing gold and silver ring

CvI – De smaad van Zijn volk weggenomen

Br. Jaap de Vreugd: De beelden van de indrukwekkende opening van het nieuwe Holocaustmuseum staan nog op ons netvlies. Wat een ontroerende en imposante gebeurtenis! Eindelijk een plek van intense herdenking van de grote ramp…Muziekvideo: Esther ontmaskert Haman als vijand

Afgelopen zondag vierde het Joodse volk Poerim, het feest van de bevrijding van de ballingen in het Perzische rijk uit dreigende onder­gang door de listen en intriges van de Amalekiet Haman aan het Perzische hof….


Archeologie: De oude boekrollen uit Qumran

Qumran, waarover u vorige week kon lezen, is bekend geworden door de Dode Zeerollen, die in de omliggende grotten werden aangetroffen. Was het toeval dat de vondsten samenvielen met de oprichting van de Staat Israël?…


Auschwitz close-up

Ooggetuigenverslagen zijn van grote waarde. Vooral als het zaken en details betreft die in twijfel worden getrokken. In het boek ‘Bij ons in Auschwitz’ (2020) zijn een groot aantal van zulke verslagen samengebundeld door Arnon…
Sjabbats­lezingen: De offers wijzen op Christus

Het boek Leviticus beschrijft hoe de offerdienst functio­neert ten behoeve van het leven in relatie met de Heer, hoe we tot Hem mogen nade­ren. De vijf soorten offers wijzen elk naar een ander aspect van…


Muziekvideo: Een tabernakel in mijn hart

Ter gelegenheid van de afsluiting van een deel van de Daf Yomi zong de bekende chazan (voorzanger) Moti Steinmetz tijdens een concert samen met het uit­ge­breide Malchut­koor en het Hasidim­leach Kinder­koor een onver­ge­te­lijke oude hit:…


Archeologie: Nationaal Park Qumran

Qumran – קומראן in het Hebreeuws – is een archeo­lo­gisch nationaal park in Judea (Westbank). Het is bekend door de Joodse sekte, die hier in de tijd van de Tweede Tempel een nederzetting bouwde en…