De verdrietige houding van ‘de kerk van alle tijden’

Heiden! Een paar jaar geleden zei ik het half geinend tegen iemand die niet helemaal voldeed aan wat de kerk en de refomatorische school mij door alle jaren heen hadden geleerd. Want iedereen buiten de kerk is een heiden, toch?

De hardnekkige (antisemitische) vervangingstheologie van bijna 2000 jaar oud zit er helaas nog steeds goed in. Inmiddels een paar jaar later ben ik de bijbel voor mezelf gaan lezen en laat ik me door geen dominee, theoloog, leraar of wie dan ook meer dergelijke onzin aanpraten. Jarenlang hebben ze (zonder te blikken of te blozen) me stuk voor stuk bedrogen waar ik bij stond.

De bijbel spreekt duidelijk over wie er onder de heidenvolken vallen: Iedereen die geen Israëliet is. Maar als we de kerk in plaats van Israël gaan plaatsen is iedereen buiten de kerk dus een heiden. Ik schaam me diep dat ik deze overtuiging ooit gehad heb. Maar de vervangingstheologie is breder dan kerk i.p.v. Israël. Wat dacht u van de besprenkeling van baby’s (Ook wel misleidend: “kinderdoop” genoemd) in plaats van de besnijdenis. Of zondag in plaats van sabbat. Of de heidense feesten in plaats van Gods feesten?

2000 jaar kerkgeschiedenis heeft ervoor gezorgd dat er vele miljoenen Joden omgekomen zijn op o.a. de brandstapels van de kerk, overigens ook anderen gelovigen kwamen op gruwelijke wijze om, wat denkt u van Gods kinderen die niet overstag wilden gaan naar de zondag maar liever vasthielden aan Gods sabbat? Daar had de kerk wel een oplossing voor: De brandstapel.

En er zijn er dan nog die durven te beweren dat de zondag een instelling van God is. (Hier bedoel ik degenen mee die niet onwetendheid zijn over de kerkgeschiedenis) De ‘kerk van alle tijden’ zeggen we vaak zo vroom. Het maakt me vaak erg verdrietig. De ‘kerk’ van alle tijden heeft tientallen miljoenen doden op zijn conto staan. Niet de Islam maar de kerk is de grootste vijand van Gods volk Israël geweest. Niet de Islam maar de ‘kerk’ heeft de meeste Joden vermoord.

Bovenstaande is precies waarom ik me sinds een aantal maanden geen ‘christen’ meer wil noemen. Aan die naam kleeft teveel onschuldig bloed, hoevelen zijn er vermoord in de naam van ‘Jezus Christus’?

Wie bid er nog in de kerk tot de God van Abraham, Jacob en Izak? (Genesis 48:16 de Engel, Die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens,
zodat door hen mijn naam en de naam van mijn vaderen, Abraham en Izak, genoemd zal blijven en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen.) Wie bid er nog tot de Joodse Yeshua? Onbewust bidden we tot de God van Luther, Calvijn, Zwingli en consorten. Zelfs de naam van Yeshua spreken we uit in het heidense Grieks: Jezus.

Wij: De ‘kerk’ heeft de enige waarheid in pacht. De Joden hebben immers Jezus gekruisigd? Eigen schuld dikke bult? Joden zijn welkom in de kerk, mits ze zich bekeren natuurlijk. De ‘kerk’ heeft het evangelie en een Jood mag daar bij horen! toch? Als je geluk hebt mogen de kerkgangers die ‘Israël-minded’ zijn wel één zondag per jaar zichzelf uitleven. We noemen het ‘de Israëlzondag’. De ‘kerk’, daar draait het om. Israël is vaak in het gunstigste geval een bijproduct. De ‘kerk’ van alle tijden heeft zich al in de vroege eeuwen losgesneden van haar hebreeuwse roots en anno 2017 lijkt men niet van plan om dat te willen herstellen.  Wanneer horen we een preek over Efeze 2, Romeinen 9 en Hosea 1 of Romeinen 11? In 5-20 jaar PKN (Ik sliep nogal is voordat ik tot geloof kwam) kan ik het mij niet heugen. Zelfs pro Israël organistaties zoals: ‘Christenen voor Israël’ gaan de mist in. Anderhalf jaar geleden mocht ik mee op reis naar het beloofde land en traden we doodleuk in de voetsporen van de ‘kerk’ van alle tijden. We hanteerden keurig de kerkelijke zondagsrust en op Gods sabbat trokken we erop uit, naar de dode zee, de Massada en Ein Gedi. Het was maar goed dat ik toen nog niet bekend was met de geschiedenis van de ‘kerk’…. Een poosje terug plaatsen ze zelfs een artikel of de sabbat ook voor niet Joden was. Nee daar moesten we vooral niet aan meedoen als christenen zijnde. Gewoon de kerkelijke zondag blijven vieren. Strepen we Jesaja 56 toch gewoon door in de bijbel? Zijn we daar ook weer vanaf! (Jesaja 56:6 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen
om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben,
om Hem tot dienaren te zijn;
allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen,
en die aan Mijn verbond vasthouden).

Romeinen 11 lijkt wel onzichtbaar te zijn in de kerk. Paulus is echter zeer duidelijk:

Romeinen 11:1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.

Laat de Joden maar stikken, ze hebben gefaald, boontje komt om hun loontje, waarom hebben ze eigenlijk gefaald?

Romeinen 11:11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.

We hebben notabene onze zaligheid aan ze te danken. De arrogantie tegenover Gods volk is een ondenkbare en onbegrijpelijk gruwel.

Als u ooit nog is in Jeruzalem komt moet u maar is opletten hoeveel kerken daar staan die de zondag vieren, alsof er geen Jood is omgekomen bij het doordrukken van de zondag als rustdag. Raar maar waar! En dan nog de Roomse bolwerken waar ik zelf heel veel duisternis heb ervaren afgelopen zomer. Zo ging ik na het ontmoeten van een Roomse priester in mijn hostel uit nieuwsgierigheid toch even kijken in de zogenaamde ‘heilige grafkerk’. Nog geen paar seconden binnen kreeg ik een enorm duister gevoel over me heen, de geestelijke strijd is daar voelbaar. Het was hetzelfde gevoel als toen ik op youtube een filmpje keek van een sekte binnen de zevendedagsadventisten met de titel: Joden, het zaad van de slang. Ik stond snel weer buiten…

Het afgelopen jaar durfden we ook doodleuk het ‘Lutherjaar’ te noemen, we vergeten gewoon dat Luther kort voor zijn dood een boek schreef dat vrijwel zeker wel in de boekenkast van Hitler moet hebben gestaan met de titel: De Joden en hun leugens. Het fatsoen is ver te zoeken. Oja, zeg vooral niets van dit soort praktijken van want de ‘kerk’ is Gods oogappel toch? Lever vooral geen stevige kritiek op zaken als de babybesprenkeling en de zondagrust want voor je het weet heb je een roddelend kerkdorp om je heen, wordt je uit je vriendengroep gezet en ben je het buitenbeentje in de familie, ik heb het allemaal mee mogen maken de afgelopen 8 maanden…

Kortom: ‘De kerk’ is ‘de bom’ en als je mazzel hebt is er ook nog een beetje aandacht voor Israël zo nu en dan.

De verhouding Israël/kerk is vaak 180 graden anders dan hoe de bijbel erover spreekt:

 • Romeinen 11
  • Ons eeuwige leven hebben we te danken aan de val van de Joden
 • Johannes 4:22U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden.
 • Efeze 2
  • Door het geloof mogen we medeburgers van Israël zijn. Wat een eer! In alle ootmoedigheid mogen we dit wonder aanvaarden.
 • Johannes 10:
  • God heeft nog gelovigen uit de heidenvolken die tot de schaapskooi Israël mogen gaan behoren, wat een genade is dat!
 • Matteüs 15:24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.
  • Alleen gezonden naar de verloren schapen van Israël! Wij, gelovigen uit de heidenvolken zijn slechts de bijproducten. Israël is het hoofdproduct!

En als klap op de vuurpijl durven sommigen ook nog uit te spreken dat (ootmoedige) evangelisatie onder Joden overbodig is. Ook al doet je het vanuit een nederig gevoel, op een subtiele, geduldige manier. Je wordt bijna per definitie arrogant gevonden als je het verlangen hebt om Joden naar Yeshua te leiden. Yeshua (ook wel Jezus genoemd) is de enige die een mens volmaakte rijkdom en geluk kan geven. We verkondigen Hem overal maar een Jood heeft Yeshua niet nodig…..

Iedereen moet Jezus leren kennen want dat is het mooiste wat er is in het leven.Het hebben van een levende relatie met Jezus. Maar ook dat onthouden vele christenen de Joden.

Gelukkig zijn er ook positieve uitzonderingen in Nederland, er worden dingen georganiseerd in het belang van Israël. Bidstonden, bijbelstudies, wachtersavonden en noem maar op en zijn er nog mensen die durven opstaan voor Israël.  Gelukkig gloort er nog hoop aan de horizon.

Het is wachten op de dag dat Yeshua terugkomt op de Olijfberg, in die tijd zal de ‘kerk’ en haar geschiedenis volledig ten gronde gericht worden. Wat een zalig feest zal dat worden!

Komt u ook op dit feest van de Joodse Yeshua?!:)

Bron: www.wandelinhetlicht.com, geschreven door: Tobias Kraaijeveld

 

Wees de eerste die reageert op "De verdrietige houding van ‘de kerk van alle tijden’"

Geef een reactie