Een alarmsignaal in een spannende tijd

Stichting Weg uit Babylon organiseert 6 avonden over de eindtijd.

“Omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen”.

Dit is een waarschuwing van de Heere Jezus aan de zevende gemeente, die een verwijzing is naar de gemeente, zoals zij zal zijn vlak voor Zijn wederkomst (‘Zie ik sta aan de deur…’). De Heere Jezus spreekt heldere taal. We zijn zo snel geneigd om tevreden te zijn met wat we hebben. Tevreden te zijn met een prediking over de toekomst die ons slaperig maakt, in plaats van één die ons van schrik wakker schudt. We houden van lezingen in de trend van: ‘Het komt wel goed, je gelooft en bent gered. De liefdevolle Vader zal jou verlossen in het uur van benauwdheid’. Dat leidt echter in de hele christelijke wereld tot een enorm lauwe houding. En dat is geen goede vrucht, dus de inhoud kan niet waar zijn.

Stelt u zich eens voor dat Lot op die manier de engelen geantwoord had en in Sodom gebleven was. Of stelt u zich eens voor dat Noach op die manier geantwoord had en de ark niet gebouwd had. De Heere Jezus haalt juist Lot en Noach aan in zijn wederkomstrede en zegt: ‘Zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen’ en ‘denk aan de vrouw van Lot!’. Hij roept ons op: ‘Wees waakzaam’. En ergens anders: ‘Als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief kwam zou hij wakker geweest zijn’. Bij de meeste lezingen over de eindtijd wordt er verteld dat Openbaring een boek met veel geheimen is en dat de gemeente tegen de tijd dat het moeilijk wordt op aarde opgenomen wordt. Dat is eerder een opdracht tot ‘Ga maar slapen’ dan tot ‘Wees waakzaam’. U wilt toch niet uitgespuugd worden?

Tour ‘Blaas de Bazuin’

Stichting Weg uit Babylon organiseert in juni/juli 6 avonden door het land die bedoeld zijn om ‘de gemeente wakker te schudden en waakzaam te maken‘.

2 Reactiesop"Een alarmsignaal in een spannende tijd"

  1. Graag aanvangstijd, en verdere n.a.w gegevens m.n voor Heerenveen

Geef een reactie