Danon: Het is tijd voor de Palestijnen voor overgave

Foto: Levi Zoutendijk

De Palestijnen zien het loslaten van hun bloedige nationalistische agenda als ‘overgave,’ maar zonder dat er kan geen vrede zijn, concludeert de Israëlische VN-ambassadeur Danny Danon in zijn artikel ‘What’s Wrong with Palestinian Surrender?’ in de New York Times.

‘Aan Palestijnse zijde zeggen velen, waaronder president Machmoud Abbas en de belangrijkste Palestijnse onderhandelaar, Saeb Erekat, dat het plan dood is bij aankomst en dat het instemmen met het plan neerkomt op een Palestijnse verklaring van overgave. Ik vraag me af: wat is er mis met de Palestijnse overgave?’. Dat schrijft Danon naar aanleiding van het vredesvoorstel ‘Deal van de Eeuw’, dat deze week door de gezanten van de Amerikaanse president Donald Trump in Bahrein is aangeboden.

De Palestijnse Autoriteit boycotte de bijeenkomst en overtuigde Palestijnse zakenmensen om zelfs de belangrijke economische strategie workshops, die bedoeld waren om het dagelijks leven van de Palestijnen aanzienlijk te verbeteren, niet bij te wonen. Danon herinnert de Palestijnen eraan, dat ze opnieuw een prachtige kans missen op een beter leven door eindelijk een vredesakkoord met Israël te sluiten.

We herinneren ons allemaal nog dat ambassadeur Danon tijdens een toespraak bij de VN zijn Bijbel ophief om moedig te verkondigen dat het land Israël eeuwig toebehoort aan het Joodse volk. Nu roept Danon de Palestijnen op om hun ‘nationale identiteit’ af te leggen, die gebaseerd is op een misplaatste fantasie van het vernietigen van Israël. ‘Toch kiezen de heer Erekat en het Palestijnse leiderschap ervoor om de koers te handhaven en de term overgave te verwerpen. Hierdoor onthullen ze de ongemakkelijke waarheid over de Palestijnse nationale identiteit: Die is niet gemotiveerd door het opbouwen van een beter leven voor zijn volk, maar door het vernietigen van Israël,’ schrijft hij.

Danon haalt vervolgens uit het PLO-handvest aan: ‘De Palestijnse Autoriteit noemt als haar ‘motto’s’ ‘nationale eenheid, nationale mobilisatie en bevrijding’, en spreekt over het “fundamentele conflict dat bestaat tussen de krachten van het zionisme en het imperialisme enerzijds en het Palestijnse Arabische volk anderzijds”. In navolging van dit geloof hebben Palestijnse leiders meerdere toenaderingen tot vrede afgewezen, intifada’s en oorlogen gelanceerd, en talloze terroristische aanslagen gesteund’.

Danon wijst erop dat het hele doel en oogmerk van de opbouw van een Palestijns volk is om de Joodse Staat te vernietigen, en daarom moeten de Palestijnen hun nationale, niet etnische, identiteit opgeven. ‘Onderhandelen zonder de expliciete instemming met een Palestijnse Staat wordt gezien als een afwijzing van de Palestijnse nationale identiteit en een erkenning dat Israël en het Joodse volk hier blijven. Kortom, voor de heer Abbas en de heer Erekat is deze benadering verwant aan nationale zelfmoord. Toch is een nationale zelfmoord van het huidige politieke en culturele ethos van de Palestijnen precies wat nodig is voor vrede. Er moet een einde komen aan het geloof dat de Joden geen recht hebben op het land en dat Israël vernietigd moet worden; dit veroorzaakt een cultuur van haat en opruiing’.

Danon vergelijkt de overgave van Egypte aan Israël met de situatie van de Palestijnen. ‘Na de nederlaag in vier conventionele oorlogen tussen 1948 en 1973 in het Midden-Oosten, gaf Egypte het idee op dat het Israël uit de regio kon wegvagen, en president Anwar Sadat koos voor vrede, die Israël bereid was te aanvaarden. Na het vredesakkoord van 1979 werd Egypte een bevoorrechte ontvanger van Amerikaanse buitenlandse en militaire hulp en was er een toestroom van westerse investeringen. Er is geen reden om aan te nemen dat een Palestijnse verklaring van overgave niet tot een soortgelijke transformatie zou kunnen leiden.’

Danon besluit zijn artikel met: ‘De Palestijnen hebben weinig te verliezen en alles te winnen door het zwaard neer te leggen en de olijftak te aanvaarden. Israël wacht op de opkomst van een Palestijnse Anwar Sadat, een leider die bereid is om te doen wat het beste is voor zijn volk – een leider die erkent dat het bouwen aan een mooie toekomst vraagt om het opgeven van een donker verleden’.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:         28 juni 2019
Auteur:         David Lazarus
Foto:             Yonatan Sindel/Flash 90
Website:       http://www.israeltoday.nl

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Danon: Het is tijd voor de Palestijnen voor overgave"

Geef een reactie