In wat voor wereld leven wij…

Foto: Levi Zoutendijk

Tijdens mijn zoektocht naar berichten voor de Nieuwsbrief van deze week, kwam ik nogal wat tegen dat mij raakte. En ik vroeg mij af: In wat voor wereld leven wij?

Oppervlakkig gezien kun je denken dat het redelijk goed gaat. Veel internationaal dreigende conflicten lopen met een sisser af. Deskundigen stellen dat de wereld steeds veiliger wordt. Maar ondertussen gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Waar gaat het heen? Gelukkig mogen we weten dat de Heere regeert. Ons leven en ook de levens van onze geliefden zijn in Zijn hand.

Abortusklinieken faciliteren kindermisbruik

Het eerste wat ik tegenkwam, was een bericht op LifeSiteNews. In een serie video’s wordt onthuld dat Planned Parenthood, een grote landelijke Amerikaanse organisatie, die tal van abortusklinieken exploiteert, kindermisbruik faciliteert. Het komt frequent voor dat daders van seksueel misbruik een jong zwanger meisje bij een kliniek brengen met de opdracht een abortus uit te voeren. Zonder protest, zonder de dader aan te geven, wordt het ongeboren kindje geaborteerd, waarna de dader zijn misbruik gewoon voort kan zetten. Later meldt hij zich wellicht weer, voor een volgende abortus. Walgelijk.

Welvaartspredikers vraagt 54 miljoen dollar voor nieuw vliegtuig

Het volgende bericht dat mij opviel, las ik op Faithwire. Welvaartsprediker Jesse Duplantis uit Louisiana vraagt zijn volgelingen schaamteloos om 54 miljoen dollar voor een nieuw vliegtuig. ‘Ik geloof dat God zal zorgen dat de tientallen miljoenen dollars er komen om het nieuwe vliegtuig, een Falcon 7X, aan te schaffen.’
Duplantis heeft sinds 1994 al drie vliegtuigen ‘versleten’. ‘Ik heb ze opgebrand voor de Heer,’ noemt hij het.
Duplantis vindt dat hij dit nieuwe toestel nodig heeft, zodat hij nooit meer een tussenlanding hoeft te maken, maar overal rechtstreeks kan komen, ‘om het Evangelie in de hele wereld te kunnen prediken.’

Duplantis maakt het wel heel bont door te stellen dat God tegen hem heeft gezegd dat hij het 54 miljoen dollar kostende vliegtuig nodig heeft. ‘Jesse, kom op Mijn niveau. Voordat je vraagt, zal Ik antwoorden, Jesaja 65:24. Ik wil dat je Mij gelooft voor een Falcon 7X. Je hoeft dit toestel niet zelf te betalen.’
Waaraan Duplantis toevoegt: ‘Als Jezus vandaag op aarde zou zijn geweest, zou Hij niet op een ezel hebben gereden. Denk hier eens een minuut over na. Hij zou een vliegtuig hebben om het Evangelie wereldwijd te kunnen brengen.’

Dan begint Duplantis de kijkers naar zijn tv-uitzending en de aanwezigen in de zaal op een verschrikkelijke manier te manipuleren. ‘De eindtijd is aanstaande, let op de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Als u doneert voor dit vliegtuig, zal God u zegenen.’
De eigen bezittingen van Duplantis worden geschat op 40 miljoen dollar. Hij noemt God zijn ‘suikeroom’. Bizar. Hoe kun je zo’n tv-dominee serieus nemen?

Laat Duplantis gewoon tickets op een lijnvlucht kopen, net als ieder ander, als hij ergens heen wil. Ik heb medelijden met alle ‘goedgelovige’ mensen die in de geldval van Duplantis trappen. Sommige mensen verkopen misschien hun huis om aan zijn vliegtuig mee te betalen. Wat een schaamteloze manipulatie. Wat een miskenning van de heiligheid van de Heere God. Dit is een aanfluiting voor het christelijke geloof.

Geestelijke strijd

Op de website van Charisma News las ik een aangrijpende oproep van Janet Boynes, om te stoppen met het hele gender-gebeuren. Zij ziet het als een geestelijke strijd, een aanval van de satan om de scheppingsorde van God, dat Hij man en vrouw schiep, te vernietigen.

Tot twintig jaar geleden leefde ze als lesbienne. ‘Als ik praat met christenvrouwen merk ik dat velen feminisme en vrouwenrechten heel belangrijk vinden, niet alleen bij hen thuis, maar ook in de kerken. Als een vrouw die tot voor twintig jaar terug in de homowereld leefde, heb ik hier ook wel een mening over,’ vindt ze.

‘Veertien jaar lang leefde ik als lesbische vrouw. Ik dacht politiek links, steunde de vrouwenrechten. Als ik kijk naar alle vrouwen die gebroken hebben met hun homoseksuele levensstijl, zie ik veel haat naar mannen toe. Dat wordt nog eens gestimuleerd door de huidige ‘MeToo’-beweging, die ook christenvrouwen soms de verkeerde kant opstuurt.’

‘Ik zou willen dat we nooit zouden verliezen wat de Heere ons in Zijn Woord onderwijst over Zijn scheppingsorde. Hij maakte ons, Hij weet het best hoe mannen en vrouwen zijn bedoeld om samen door het leven te gaan, dat ze elkaar aanvullen en zich samen verootmoedigen voor de Vader en elkaar lief zullen hebben. Van de man wordt verwacht dat hij zich toewijdt aan zijn vrouw, haar koestert, zoals Christus doet met de Gemeente (Efeze 5:25).’

‘Maar door de zonde zijn mannen en vrouwen soms de ergste nachtmerrie voor elkaar geworden, aangewakkerd door de immoraliteit, waar onze cultuur vol van is. Veel vrouwen lijden door ernstig onrecht, tegen hen gepleegd door mannen, in seksueel, fysiek en verbaal geweld. Dit is niet Gods plan, maar onderdeel van het plan van de vijand, de satan. In 1 Petrus 5:8 wordt hij vergeleken met een brullende leeuw die alles wil verslinden. Hij wil de mensen uit elkaar spelen en de mensheid voor zich winnen. Hij lijkt de strijd te winnen, maar Openbaring 20:10 zegt dat hij de oorlog zal verliezen.’

Ook wijst Boynes op de ‘gender-gelijkheid’, waar veel over te doen is. ‘Hoewel dit heel aantrekkelijk lijkt, is het uiterst misleidend. De almachtige God schiep man en vrouw naar Zijn beeld en zodanig zijn man en vrouw gelijk, hoewel ze fysiek verschillend zijn. Ze spelen andere rollen in elkaars leven en in het leven van hun kinderen. Ze kunnen niet zomaar veranderd worden in de rol van de ander. Dat vindt de LGBT-beweging wel. Dat wil ook Gods vijand ons in deze laatste dagen laten geloven. Maar dit is niet van God en zeker niet Gods plan voor de mensheid.’

Boynes hoopt en bidt dat we nooit het zicht zullen verliezen op Gods plan voor man en vrouw, in het huwelijk tussen hen beiden, wat is bedoeld om ons geluk en vervulling te schenken. Waar haat wordt gevoed onder zowel mannen als vrouwen en wanneer egoïsme wordt gevoed en alles kan en mag op seksueel gebied, dan zal dat volgens haar ons juist geen geluk brengen.

‘Een overvloedig leven komt juist voort uit een onbaatzuchtig leven, waarin elk mens wordt gezien als een schepping van God,’ stelt ze. ‘Het is onze roeping om door ons leven onze hemelse Vader te verheugen, wat een leven in heiligheid betekent, zoals de Heere Jezus het ons aangeeft in Zijn Woord. Zoals staat in 1 Thessalonicenzen 4:7 en 8 – ‘Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.’

Boynes’ advies: ‘Zet alles aan de kant wat voor u belangrijker is geworden dan God en Zijn heilig Woord.’ Voor haar betekent dit dat ze heeft gebroken met het feminisme en met de MeToo-beweging. Dat is niet omdat ze tegen de inzet van MeToo is, maar omdat ze ontdekte dat het in haar haat opriep richting mannen en haar wegleidde bij de Heere Jezus vandaan.

Wijze woorden van Janet Boynes. Ze richtte in 2006 Janet Boynes Ministries op en schreef enkele boeken. Ze trekt de wereld rond om haar boodschap te verkondigen, de boodschap dat er hoop en herstel is voor iedereen. Ze is er zelf het levende bewijs van dat Gods kracht machtiger is dan de krachten van de boze.

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

Wees de eerste die reageert op "In wat voor wereld leven wij…"

Geef een reactie