Het is bijna 23 september 2017 en dan…

Rembrandt

Een deel van de christelijke wereld is in rep en roer. Het is namelijk bijna 23 september: de datum waarop het beeld waarover Openbaring 12:1 spreekt, zichtbaar zal worden aan de hemel.

Althans, dat geloven velen. Ze verwachten iets bijzonders op die datum: de wederkomst van de Heere Jezus, de opname van de gemeente of iets opzienbarends voor Israel. 

In Openbaring 12:1 lezen we: ‘Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.’
De vrouw die in de hemel zal worden gezien, staat voor het sterrenbeeld Maagd, stellen degenen die iets bijzonders verwachten op 23 september. Juist op die datum is volgens hen de maan zichtbaar onder haar voeten en bevinden zich de zon en Jupiter in het sterrenbeeld Maagd.

Voor de krans van twaalf sterren op het hoofd van de vrouw wordt verwezen naar het sterrenbeeld Leeuw, dat juist boven het sterrenbeeld Maagd staat. Omdat dat sterrenbeeld volgens hen maar negen sterren telt, worden Mercurius, Venus en Mars er ook nog bijgeteld, die dan in de buurt van het sterrenbeeld Leeuw staan, om in totaal op 12 sterren uit te komen.
Daar komt nog bij dat rond 23 september het ‘Feest van de bazuinen’ wordt gevierd. De bazuin zal immers klinken… Mooier kan toch niet… Juist op die dag…

In Openbaring 12 wordt ook nog gesproken over een ander teken dat aan de hemel zal verschijnen, zegt vers 3: een grote vuurrode draak. In sommige van de genoemde filmpjes over 23 september 2017 wordt hierbij verwezen naar het sterrenbeeld Draak, maar verder wordt er niet uitgebreid op ingegaan.

Hoe serieus moeten we dit alles nemen? Staat er echt iets te gebeuren? Soortgelijke vragen stromen bij mij binnen. Dat is de reden dat ik er nu dieper op inga. Omdat ik zie dat mensen in verwarring raken en meer gericht zijn op berekeningen en op data dan op de Heere Jezus.

Op YouTube zijn tal van filmpjes te vinden die ingaan op 23 september 2017, compleet met computersimulaties om hun gelijk aan te tonen.
Volgens sommigen is dit een zeer zeldzaam evenement, dat slechts één keer in de zevenduizend jaar voorkomt. Anderen beweren dat deze constellatie nooit eerder heeft plaatsgevonden. Het moet daarom wel de vervulling van Openbaring 12 zijn. Hierbij is echter wel een aantal kanttekeningen te plaatsen.

Het is namelijk helemaal niet bijzonder dat de zon in het sterrenbeeld Maagd verschijnt. Elk jaar verblijft de zon een maand in elk van de twaalf sterrenbeelden. Maar het klopt niet dat de zon al op 23 september in het sterrenbeeld Maagd staat. Dat gebeurt pas halverwege oktober.
Ook is het niet ongewoon om de maan beneden het sterrenbeeld Maagd te vinden. In ruim 27 dagen draait de maan om de aarde en bevindt zich elke maand dus een dag of twee in de nabijheid van elk sterrenbeeld; nu op de 23 september vlak eronder.
Je moet trouwens behoorlijk wat moeite doen om in het sterrenbeeld Maagd een vrouw te zien met twee voeten. Duidelijk is dat in ieder geval niet, maar sommigen zeggen dat erin te zien of plaatsen de lijnen zo dat je er een vrouw in ziet.

Jupiter heeft twaalf jaar nodig om een baan om de zon te maken en staat telkens dus ongeveer één jaar in elk sterrenbeeld, en nu dus in Maagd. Elke twaalf jaar vindt ongeveer eenzelfde stand van de sterren en planeten plaats zoals nu op 23 september. De vorige keer was in 2005. Dus zo bijzonder is de huidige stand niet, hoewel wel wordt gedaan alsof, met behulp van – in veel filmpjes – het computerprogramma Stellarium.

Verder is het onjuist dat wordt gesteld dat het sterrenbeeld Leeuw maar negen sterren heeft, het zijn er meer. Dat zie je ook in de filmpjes die gebruik maken van ‘Stellarium’, maar de lijntjes die worden getrokken, gebruiken maar negen sterren van Leeuw en maken daarmee een soort leeuwfiguur. Maar het is niet fraai dat ze daarbij sterren overslaan en ook niet eerlijk.

En je moet goed je best doen om de negen genoemde sterren, aangevuld met de drie genoemde planeten, vanwege de grote afstand tot het sterrenbeeld Maagd als kroon daarvan te zien.
Er is een veel meer voor de hand liggende oplossing voor de kroon van twaalf sterren op het hoofd van de vrouw. In het sterrenbeeld Maagd bevindt zich de kleine constellatie Coma Berenices (Haar van Berenice), die duidelijk de vorm van een kroon heeft.

De planeet Jupiter in het sterrenbeeld Maagd zou voor het Kind staan, waarvan de maagd zwanger is, zeggen degenen die ‘in 23 september 2017’ geloven. Dan ben je direct bij de vraag wat dit beeld uit Openbaring 12 betekent. Moeten we dit letterlijk nemen? Dat is niet aannemelijk, omdat vaker beelden in Openbaring in symbolische zin worden gebruikt.

Vrij algemeen wordt aangenomen dat de vrouw in Openbaring 12 Israel is en het Kind dat de vrouw baart, de Heere Jezus. Dat betekent dat het eerste deel van Openbaring 12 al is vervuld in de eerste eeuw. Het vervolg van Openbaring 12 gaat over de vervolging van de gelovigen uit Joden en heidenen. De draak voert oorlog tegen hen. Deze profetie is nog niet volledig vervuld.

Degenen die geloven in de 23 september-vervulling van Openbaring 12, wijzen er ook nog op de planeet Jupiter zich negen maanden in het sterrenbeeld Maagd bevindt. Omdat dat precies de periode van een zwangerschap is, trekken ze de conclusie dat het hier over de gemeente gaat.
En omdat Openbaring 12:5 zegt dat het Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon, weten ze precies waar dit op wijst: De opname van de gemeente, op 23 september 2017.
Echter: het klopt niet dat de planeet Jupiter zich negen maanden lang in het sterrenbeeld Maagd bevindt. Van mei 2017 tot half juli 2017 was dat niet het geval.

U ziet het: tal van beweringen kloppen niet. Laat uw hoofd en uw geest niet op hol brengen door allerlei beweringen, die ook nog eens aantoonbaar onjuist zijn. Niemand weet wanneer deze dingen gebeuren. ‘Die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader,’ zegt de Heere Jezus in Mattheus 24:36.
‘De dag van de Heere komt als een dief in de nacht’ (1 Thessalonicenzen 5:2). Gelovigen mogen zich echter door die dag niet laten overvallen (vers 4 en 5), omdat zij kinderen van het licht zijn.

De ontwikkelingen in deze wereld laten zien dat de dag van de Heere nabij is. Zijn we bereid om de Heere Jezus te ontmoeten als Hij komt om ons tot Zich te nemen, misschien nog wel vóór 23 september? Wees niet gericht op datums, wees gericht op de Heere Jezus. En als het langer duurt, laten we elkaar blijven toeroepen, in blijde verwachting: ‘Maranatha, de Heere komt eraan…’

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten.

1 reactieop"Het is bijna 23 september 2017 en dan…"

  1. Gezinus Sloots | 07/09/2017 om 11:19 | Beantwoorden

    Beste lezers, “Het is een wonderlijke zaak waar ik eigenlijk nog te weinig inzicht in heb. De schepper van de hemel en de aarde weet hoe het gebeuren, van deze wereld zal vergaan”.Er zijn veel knappe koppen die zich bezig houden met de loop van de strerren zon en maan. Maar er zal niet één zijn die het getal van de volheid, zal weten. Die ligt bij de schepper de God van Israël”. Maar het blijft een fascinerende zaak om ook hier acht op te slaan; want ten slotte komen ook deze maaksels uit ‘Zijn Hand’ en is er een bedoeling mee, dat geloof ik wel, “Israël leerde er tenslotte ook mee om tegaan ” Maar ach, hoe zal de kleinen van geest al deze dingen kunnen begrijpen,De Beloften’ zijn toch juist voor de armen van geest en de verdrukten en die de goedewerken doen in de naam van de Jezus Christus de zoon, van de God van Jakob, ‘Israel’. Gezinus

Geef een reactie