Jezus Leeft wil sabbatsrust invoeren en terug naar de bijbel

Jezus Leeft
Jezus Leeft demonstreert op de Dam (2015) voor Israël

DEN HAAG | Als het aan de politieke partij Jezus Leeft ligt, wordt de zondag afgeschaft en de sabbat op zaterdag ingevoerd. Partij-oprichter Joop van Ooijen: ‘We moeten de traditie loslaten, en doen wat de bijbel voorschrijft.’

Met ‘Jezus Leeft’ doet hij dit jaar voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De partij werd in 2013 opgericht en in 2014 deed Van Ooijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen. Bij die laatste verkiezing stemden tienduizend mensen op de partij, een aantal dat onvoldoende bleek voor een zetel. Van Ooijen, die bekendheid verwierf als dakevangelist met ‘Jezus Redt’, dat in grote letters op zijn boerderij in Giessenburg geschreven staat, denkt dat er maar één manier is, waarop Jezus Leeft haar doelen kan bereiken: bekering. “Als mensen zich bekeren, komt het vanzelf goed. We geloven dat we terug moeten naar Gods geboden. Dit willen we laten zien door het voor te leven.”

Volgens Van Ooijen is de zondag als rustdag een foute dag om verschillende redenen. “In de eerste plaats, omdat deze dag is ingevoerd op basis van antisemitische gronden. Daarnaast is de dag in de bijbel, zoals in Handelingen, nooit veranderd.” De messiaanse beweging heeft het met de sabbat als rustdag goed gezien, vindt Van Ooijen. “Het komt het dichtst in de buurt van de bijbel. Als je oprecht bent in je geloof, kun je nooit vasthouden aan de zondag als sabbat.”

Duidelijk christelijk geluid

Dat de ChristenUnie en SGP zo’n punt maken van de zondagsrust, daar wordt hij een beetje ’tureluurs’ van. Als het erop aankomt is het overigens niet iets waar hij een breekpunt van zou willen maken. Hij zegt: “ChristenUnie en SGP zijn tenslotte de enige partijen, waarmee we zouden kunnen samenwerken. Maar het is hoog gegrepen om het over een eventuele plek in de regering te hebben. Wij zijn al heel blij, wanneer we één zetel behalen. Ons doel hiermee is om een duidelijk christelijk geluid te laten horen, wat de anderen al lang niet meer doen. Ook de christelijke partijen hebben het niet meer over Jezus, ofwel Jeshua. Terwijl het juist daarover moet gaan.”

Bij Jinek

Jezus Leeft staat niet op alle kieslijsten en geniet volgens de evangelist weinig bekendheid in de media. “Alle omroepen laten ons links liggen. Ze willen je gewoon wegdrukken. Dat is in mijn ogen het werk van de duivel.” Wel mocht lijsttrekker Florens van der Spek plaatsnemen aan de tafel bij Eva Jinek in haar talkshow op NPO1. Dat ziet hij als zegen: “Hiermee hadden we een heel groot bereik.”

Campagne

Voor de rest moet de partij het hebben van de eigen campagne, die geleid wordt door Van der Spek. Tweewekelijks trekken ze het land in met een bus, waarop groot ‘Jezus Leeft’ geschreven staat. Ook is de partij aanwezig op de Familiedagen in Hardenberg. “Een reformatorisch bolwerk”, aldus Van Ooijen. Ook hier valt veel winst te behalen, omdat hij meent dat veel reformatorische kerkgangers alleen traditioneel geloven. “We willen mensen echt bewust maken van het geloof, en de bijbel.”

Eerst Jood, dan Griek

Van Ooijen gelooft dat als Jeshua terugkomt, zoals hij Jezus noemt, de sabbat weer in ere hersteld zal worden. De partij schenkt in haar programma apart aandacht aan Israël en Jeruzalem als hoofdstad, vanwaaruit de Koning volgens de profetieën zal regeren. “Ook Judea en Samaria zijn van Israël. Daar moet men van afblijven”, zegt Van Ooijen: “Het Joodse volk is het volk van God. In de bijbel staat: eerst Jood, dan Griek. Jezus is uit hen voortgekomen. Aan ons wordt opgedragen hen daarvoor wat terug te geven. Wij staan dan ook een onverdeeld Jeruzalem voor en zullen ten allen tijde opkomen voor Israël als het volk van God. Een tweestatenoplossing bestaat niet, want het enige dat de Arabieren willen is de vernietiging van Israël.”

Evangelisatie in Israël

Vanuit de gemeente van ‘Jezus Redt’ worden elke vier tot zes weken een aantal mensen naar Israël gestuurd om te evangeliseren. Juist omdat het het volk van God is, meent van Ooijen dat het belangrijk is dat zij het evangelie ontvangen. Een evangelisatieteam bestaande uit een handjevol mensen verblijft dan tien dagen in Israël, en gaat de straat op om daar het gesprek aan te gaan met de mensen. Vanuit de Torah proberen ze aan te tonen dat Jeshua de Beloofde Messias is. Van Ooijen zegt: “Het mag dan het beloofde land zijn, maar het is nog niet het paradijs. Er is nog veel tegenstand. Ook vanuit de Joden, die Messiaanse Joden met de nek aankijken. Dat is echt heel erg.” De terugkeer van veel Joden naar Israël ziet hij als teken van de eindtijd. Ook begrijpt hij christenen die naar Israël vertrekken om die reden. Zelf is hij afwachtend. “Ik wacht op het moment tot Jezus zegt: Het gaat nu gebeuren.”

Lees ook: Waarom een Israël-vlag bij de Mars voor het Leven?

7 Reactiesop"Jezus Leeft wil sabbatsrust invoeren en terug naar de bijbel"

 1. Zijn de mensen die zeggen dat de wet buiten werking gesteld is, bereid zijn om mensen de doden, om te stellen, om een andere God te dienen, etc ? Of begrijpen ze niet wat Yeshua zei toen Hij zei dat Hij niet een iota van de wet heeft veranderd?
  Als de wet in ons hart woont, dan woont de Torah in ons hart. De wet is niet veranderd, alleen we hebben nu een andere relatie tot de wet. Als de wet niet meer bestaat voor de gelovigen in Christus dan bestaat de zonde niet meer (want de zonde is de overtreding van de wet, 1 Joh 3:4). Helaas is het precies wat we tegenwoordig zien in veel kerken, geen aandacht voor het belijden van de zonde meer !
  De priesterschap is veranderd maar de wet nooit. Dat staat niet zo in Hebr. Yeshua is nu de perfecte Hoge Priester (dus priesterschap veranderd). En Hij heeft ons toegevoegd aan de Edele Olijfboom van Israël, waardoor we dezelfde regels hebben als de Joden. Er is geen onderscheid meer tussen een Jood en een Grieke. Geen scheidingsmuur meer !
  Paulus (die vaak niet goed begrepen wordt, omdat men de Bijbel met een Griekse bril leest) heeft NOOIT gezegd dat de wet in de prullenbak moet. Nee anders had hij zelf de wet niet helemaal onderhouden ! (Hand 21:24 Neem hen met je mee, laat je samen met hen ​reinigen​ en betaal voor hen de kosten van de offers, waarna ze hun haar kunnen laten afscheren. Dan zal iedereen inzien dat de verhalen die over jou worden verteld onwaar zijn, en dat ook jij doet wat de wet voorschrijft)
  Voor wie is de sabbat ? Voor Joden ? Nee, voor mensen. (Mark 2:27)
  Wat moet men doen boven alles ? Pred 12:13 : 13 Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ​ontzag​ voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens. (Ja een MENS, niet alleen een Joodse iemand)
  Shalom

 2. Hoe komt het toch dat broeder van Ooijen en de zijnen blijk geven van zo weinig kennis van de geboden, en aan wie ze ooit gegeven waren om die te doen. Als het priesterschap verandert, verandert ook de wet (Hebr 7:12) Sinds de komst van Christus is het Nieuwe (betere) Verbond opgericht. Christus heeft de Wet vervuld. Het oude is vernietigd, krachteloos gemaakt, buiten werking gesteld. Hebr. 7:18 en 19 spreekt hier over. Wat kan de oude mens daar nog aan toedoen? Niets. De Zondag, de eerste dag van de week waarop de discipelen samenkwamen om brood te breken (Hand. 20:7), is de dag van de Opstanding, geen surrogaat-sabbat. Als je de wet wilt doen, dan stel je jezelf tot een overtreder;

  Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Galaten 3:10

 3. Misschien dat dit helpt in de hele discussie.
  Het Hebreeuws van voor Babylon was een ‘plaatjes’ taal, ongeveer net zoals de oude Egyptische.
  Het plaatje van een huis de letter beth bijvoorbeeld veranderd niet opeens in een kip of wat dan ook.
  Elk plaatje van een letter betekend iets en al die letterplaatjes bij elkaar vormen de betekenis van het woord, en al die woorden weer nieuwe uitleggingen. Wat ik hiermee wil zeggen is het volgende; het woord shabbat bestaat uit een shin plaatje van tanden of drukken vastbijten, een beth plaatje van een tent plattegrond of huis en een tav plaatje van gekruisde stokken teken. deze plaatjes bij elkaar betekenen oa terug of vasthouden naar het teken van het huis, wiens huis? die van God. Shabbat is het teken tussen Zijn kinderen en van Hem. shabbat is het woord voor de zevende dag en alleen de zevende dag. Het is niet; ‘ik bepaal wel welke dag shabbat is’! het is de zevende dag is de enigste dag die shabbat heet of is. de rest van de dagen hebben geen naam maar zijn gewoon genummerd. je zegt toch ook niet tegen een auto; ‘ik vind dat je een olifant heet’. Daarom is Zijn woord voor eeuwig en veranderd Hij/Zijn woord niet. letters en woorden kunnen in elke taal veranderen, echter in het Bijbels Hebreeuws niet.

 4. Sinds de zonde in Eden is JHWH bezig om de mens weer terug te laten keren naar het paradijs. Terug naar Zijn paden, terug naar Zijn woord, dat is waar de hele Bijbel over gaat. Hij heeft daarom Zijn woord gestuurd. In het beginne was het woord. het woord was bij God en het woord was God. Alles is geschapen voor en door dat woord Yeshua ha-Massiach (Jezus Christus), de Rechtvaardige; (betekend alleen Zijn woord geloven en doen.)
  2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
  3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
  4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;
  5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.
  6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

  Yeshua kwam op aarde om Zijn eigen woorden uit te dragen, om ze uit te leggen en om Zijn bruid weer op te eisen.
  Hij kan niet eerst 4000 jaar vertellen dat Zijn eigen woorden afgelopen zijn, want Hij en Zijn woord zijn 1 en voor eeuwig.

  De vraag is niet of wij shabbat doen, of wij alleen rein voedsel willen, of iets anders uit Zijn woord willen doen?
  De vraag is zoals die altijd was en is sinds Eden, geloven wij dat God dat heeft gezegd? geloven wij dat Zijn woorden waar zijn en leven?
  De keuze is zoals die was en is sinds Eden, doen wij Zijn wil of die van onszelf?
  God haat een mix, haat lauwheid, kies je voor Hem, doe dan wat Hij zegt, en je bent zaad van Abraham, Gods kind, leef.
  of kies om je eigen kennis, wil en zin te doen.

  God wilt dat een ieder Zijn liefde kent, niet verloren gaat in Zijn eeuwige shabbat gaat, maar de keuze ligt al 6000 jaar bij ons.
  Zijn woord is Zijn trouwgelofte aan Zijn bruid, bescherming, zorgzaam vol vreugde.
  Wie wil je hierin vertrouwen Hem of de wereld/kerk/mensen?
  Shalom

 5. Sjonge, bijzonder zo’n partij

 6. We moeten weer meer God op de eerste plaats zetten en Hem gehoorzamen.

 7. Zondag’s moet een rustdag blijven in Nederland.

Geef een reactie