Joods-Messiaanse organisatie: ‘Vier Kerst!’

JERUZALEM | “Christenen kunnen gewoon Kerst blijven vieren. De komst van de Redder van de mensheid is zo’n ongeëvenaarde gave van God dat deze meer dan alle andere gevierd mag worden.”

Dat zegt de Messiaans-Joodse Sandra Teplinsky, voorzitter van Light of Zion (Licht van Sion), een organisatie in Jeruzalem die zich richt op getuigenis en gebed onder Israël en de volken.

Op haar blog lightofzion.org schrijft Teplinsky dat ze in deze dagen vaak de vraagt krijgt of christenen Kerst mogen vieren. “De vraag komt meestal van gelovigen uit de volken en niet van Joodse gelovigen.” Messiaanse christenen hebben nogal eens een afkeer van het Kerstfeest vanwege de heidense rituelen, het materialisme en de gulzigheid die in plaats zijn gekomen van de Joodse herinnering aan de komst van de Messias. Zo is ook de datum van 25 december verbonden aan de geboorte van een heidense god.

Toch vindt Teplinsky dat op basis van onder meer Romeinen 14:5 christenen gewoon Kerst kunnen vieren. In die tekst zegt de apostel Paulus: “Deze immers stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.” (vertaling NGB 51) Vervolgens geeft Teplinsky tien meestal praktische redenen om Kerst te vieren.

De eerste reden is volgens haar het feit dat de komst van de Redder van de mensheid de grootste gave van God is. Dat mag gevierd worden. Bovendien stelt ze dat het getuigenis over Yeshua (Jezus) met Kerst over de hele aarde klinkt. Ook onder haar eigen Joodse volksgenoten is juist rond Kerst meer openheid voor Yeshua. Zelf gaf Teplinsky 40 jaar geleden in de kersttijd haar leven aan Jezus.

Ook zegt ze dankbaar te zijn voor het feit dat veel gelovigen de heidense invloeden in Kerst inmiddels onderkennen. Daarmee kunnen die gelovigen zich daarvan bevrijden zodat ze zich nog meer op Yeshua kunnen richten. Als christenen stoppen met het vieren van Kerst, betekent dit volgens haar dat sommige culturen waar het Evangelie is verboden, helemaal niets meer over het christendom horen. Ze sluit af met de opmerking dat God het waarschijnlijk fijn vindt dat er één dag in het jaar is waarop er wereldwijde aandacht is voor zijn Zoon.

Teplinsky heeft een Israëlische orthodox-Joodse achtergrond en heeft al 30 jaar een evangelisatie- en gebedsbediening onder Joden en heidenen.

Wees de eerste die reageert op "Joods-Messiaanse organisatie: ‘Vier Kerst!’"

Geef een reactie