Jozua-generatie: De wereld is wakker geschud

Gemeente van Jezus Christus,

Vandaag overdenken we de eerste negen verzen uit het boek Jozua. Het thema is: ‘de Jozua-generatie’. Op de website van The Jerusalem Post kwam ik het toevallig tegen: een groot artikel met als titel ‘The Joshua Generation’. Daarin wordt de betekenis van Jozua uitgelegd vanuit orthodox-Joods perspectief.

Jozua is een boek dat gericht is op een nieuwe toekomst. Een nieuwe generatie. Een generatie die de geschiedenis, godsdienst, cultuur en identiteit draagt van de vaderen. Abraham, Izaäk en Jacob. Een generatie die diezelfde geschiedenis, godsdienst, cultuur en identiteit is ingeprent, onder Mozes en Aäron, in de woestijn.

Dé grote generatie die leefde in slavernij, die de bevrijding uit Egypte meemaakte, die is niet meer. Ook Mozes en Aäron zijn dood.

Een generatie is verdwenen, en hoe moet dat nu in de toekomst?
In Jozua maakt de HEER het duidelijk.
Wie is de nieuwe drager van de geschiedenis, godsdienst, cultuur en identiteit van de vaderen?
Dat zal toch deze nieuwe generatie zijn!

Met de HEER als eeuwige Helper met hen, maar nu met Jozua als aanvoerder. Een generatie die staat op de schouders van de ouden. Die in Gods naam een nieuw vers mag toevoegen aan het gedicht dat eeuwig wordt geschreven.
De Jozua-generatie.

In de optiek van het Jodendom is er na het verval van een Mozes-generatie altijd weer een Jozua-generatie geweest. Toen het volk terug mocht keren uit Babel,
stonden Ezra en Nehemia aan het hoofd van een nieuw soort Jozua-generatie. Na de Tweede Wereldoorlog, toen het volk haast was uitgeroeid, toen waren David Ben Gurion en de zijnen een Jozua-generatie. Israëls geschiedenis, godsdienst, cultuur en identiteit komen tot herstel in een Jozua-generatie.
En vandaag?

Afgelopen woensdag is de wereld wakker geworden in een geheel nieuwe realiteit. Groot was de schok bij velen, omdat zij kandidaat Trump niet serieus namen.
En toch was hij verkozen. En dat is fantastisch goed nieuws voor orthodoxe Joden in het algemeen. Zo zijn Trumps dochter Ivanka en haar man orthodox-joods.
Trumps politiek adviseur heeft gezegd dat hij de beste vriend zal zijn die Israël ooit heeft gehad. Trumps voornemen is om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen. Reken maar dat hij dit plan zal doorzetten, al was het maar uit loyaliteit naar zijn geliefde dochter.

Hij wil het duidelijk opnemen voor Israël als Joodse staat, en eist van Palestijnen dat zij ophouden hun kinderen op te voeden met haat voor Israël. Wat hem mogelijkerwijs op ramkoers zal brengen met de islamitische wereld. Maar dat hoeft hem niet te weerhouden, gesteund als hij is door het Huis en de Senaat, die beide in Republikeinse handen zijn.

Het is in te voelen dat de orthodox-Joodse gemeenschap opgetogen is. Zij is in één klap als een Jozua-generatie. Een generatie die de Joodse geschiedenis, godsdienst, cultuur en identiteit gaat optillen naar een nieuwe toekomst in Erets Jisraeel (het land Israël), en afrekenen met de vijanden. Met hulp van president Trump, die woensdag ook werd vergeleken met koning Cyrus, die ook ‘messias’ werd genoemd.

Zusters en broeders, ik zeg niet dat ik het met al deze dingen eens ben. Maar het zullen waarschijnlijk spannende jaren worden. Laat het daarbij een bemoediging zijn dat er nog altijd een JEZUS-generatie is! Jozua en Jezus zijn in het Grieks dezelfde naam: Iesous. Ja, er is een Iesous-generatie, een Jeshua-generatie zo u wilt.

Dat is een generatie van machtelozen, armen en zwakken, maar die gedragen is door de eeuwen en die naar een werkelijk nieuwe toekomst zal worden opgetild tot Jezus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Dit is een toespraak van de Nederlandse dominee Gert-Jan Kroon, predikant Protestantse Kerk Menen (België).

Wees de eerste die reageert op "Jozua-generatie: De wereld is wakker geschud"

Geef een reactie