‘Juf, het is 12 uur, we moeten bidden voor Israël’ (+video)

Jack van der Tang belijdt schuld in Papoea.

“Elke dag bidden ze voor Israël. Ze slaan het nooit over, want zelfs in de klas zegt een kind tegen de juf dat het 12 uur is en dus tijd om te bidden voor Israël.”

Aan het woord Jack van der Tang van de stichting Pillar of Fire in Den Haag. Hij is net teruggekeerd van een ‘verzoeningsreis’ naar Papoea, waar hij schuld heeft beleden over de houding van Nederland aan het eind van het koloniale tijdperk. De onafhankelijkheid die Nederland de Papoea’s in 1961 beloofde, kwam er nooit. Onder internationale druk werd het een provincie van Indonesië. Het trof Hagenees Van der Tang hoe groot de liefde onder de Papoea’s vandaag de dag is voor Israël en het Joodse volk. Messianieuws sprak Van der Tang over Papoea, Nederland en Israël.

Hoe bent u tot deze reis gekomen?
“Toen ik bezig was met de voorbereiding van een groot congres over Israël in 2017, confronteerde een Papoea-leider mij met de haat die er onder zijn volk is tegen Nederland. Het steekt hen dat Nederland zijn beloftes over onafhankelijkheid niet is nagekomen. Hoe de Papoea’s door Nederland in de steek zijn gelaten. Dit werd voor mij een struikelblok dat eerst opgeruimd moest worden, zoals in Jesaja 57:14 staat. En zoals Jezus ook zei dat als je wil gaan offeren en je je herinnert dat een broeder iets tegen je heeft, je het eerst moet goedmaken.” [Matteus 5:23,24)

Wat merk je daar van die haat tegen Nederland?
“Dat zit heel diep bij sommige Papoea’s. Ze nemen het ons kwalijk dat Indonesië het land bezette en probeert te verislamiseren. Sommigen leggen zelfs de link met de huidige islamisering van Nederland. Dat zou een gevolg zijn de Nederlandse houding destijds in Papoea. De enige oplossing is volgens hen het zegenen van Israël.”

Verwachten ze dan dat het beter gaat met hun land door hun positieve houding ten opzichte van Israël?
“Dat verwachten ze zeker. Hoe dat eruit ziet, weten ze ook niet. Maar de Bijbel zegt dat wie Israël zegent, wordt gezegend, zoals staat in Genesis 12:3.”

Namens wie heeft u schuld beleden?
‘’Ik heb dat gedaan namens vijftig (Israël) organisaties en kerken. Ik heb het ze voorgelegd en ze steunden mij om namens hen vergeving te vragen voor de houding van Nederland.”

Maar er zijn toch zoveel landen waar Nederland nog iets goed te maken heeft. Waarom juist Papoea?
“Er zijn inderdaad veel meer landen waar schuld en verzoening speelt: Indonesië, Zuid-Afrika, Suriname. Maar God heeft Papoea op mijn pad gebracht. Ik ga het bij andere landen niet actief opzoeken. Voor deze reis heb ik nauw overleg gehad met de stichting Boete en Verzoening.”

Hoe werd de schuldbelijdenis ontvangen?
“Ik was de eerste die daar kwam om vergeving te vragen. Ik heb de voeten van acht leiders mogen wassen. Honderden mensen moesten huilen. Mensen zeggen dat ze genezen zijn van pijn en verdriet.”

Maar wij als individuele christenen hebben toch geen schuld aan de politieke besluiten van toen? Is het niet pas effectief als de politiek schuld belijdt?
“Dat komt misschien nog. Wij bereiden de weg vast. Er is van alles gaande op dit gebied. Men is bezig met een burgerinitiatief. Als er 40.000 handtekeningen zijn opgehaald, moet de Tweede Kamer er iets mee.” (Er zijn tot nu toe ruim 34.000 handtekeningen opgehaald, red.)

U heeft een warm hart voor Israël, veel mensen in Papoea ook. Wat is precies de rol van Israël hierin?
“Het is bijzonder om te zien dat ze in Papoea zo pro-Israël zijn. Eén van de leiders is ooit gevlucht en in Athene terechtgekomen. Daar zei de Heer hem dat hij moest stoppen met het bidden voor zijn eigen volk als hij niet ook voor Israël ging bidden. Deze man heeft dat gedeeld met andere Papoea’s en dat heeft geleid tot de Sion Kids Beweging. Het is ongelooflijk om te zien hoe groot hun hart voor Israël is. In de klas zegt een kind tegen de juf dat het 12 uur is en dus tijd om te bidden voor Israël. Ik zag mensen die het hele interieur van hun auto blauw-wit (de kleuren van de Israëlische vlag, red.) hadden gemaakt. Ik zei tegen ze dat God wil dat we Hem alleen aanbidden en niet Israël. Maar ze doen het uit oprechte aanbidding van God.”

Stichting Pillar of Fire houdt deze week van 2 tot 5 juni in Den Haag een gebedsconferentie voor Israël. Gebed is belangrijk volgens Van der Tang, omdat Den Haag te maken heeft met “een sterk geestelijk bolwerk dat zich opstelt tegenover de God van Israël.” In Den Haag zetelt het International Gerechtshof en het Internationaal Strafhof. SGP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Kees van der Staaij en internationaal voorzitter van Christenen voor Israël Andrew Tucker zullen spreken. Ook zal er een sabbatsdiner worden gehouden onder leiding van rabbijn David Friedman.

Reacties zijn gesloten.