Kent u de Omertelling?

Kalender Omer-telling

U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.’ (Leviticus 23:15-16)

We zitten momenteel in een heel bijzondere periode in de Joodse kalender. Joodse mensen over de hele wereld herdenken wat de ‘Omertelling’ wordt genoemd. De telling vindt één keer per dag plaats, beginnend op de tweede dag van Pesach en eindigend op het feest van Sjavoeot. Het dient als een periode van reflectie over het proces van spirituele omvorming van slavernij naar verlossing. De telling duurt in totaal zeven weken.

Toen het volk Israël uit Egypte werd bevrijd, behielden zij een mentaliteit van slavernij, na honderden jaren van meedogenloos lijden en zware arbeid onder Farao’s bewind. Dit was dus een periode van fundamentele verandering voor Israël. Verandering is echter niet altijd onmiddellijk; het kost vaak tijd om zich te ontwikkelen en heel te worden. Daarom is er een aanzienlijke periode nodig om het proces van het volledig begrijpen van de betekenis van de omvorming van slavernij naar verlossing, te voltooien. Dus 7 keer 7 weken.

Dit proces van verandering brengt dagelijkse uitdagingen met zich mee. We moeten ons voortdurend afvragen of we nog steeds in een gevoel van morele slavernij leven. Veroordelen we nog steeds anderen? Loven en danken we God voor alle zegeningen die Hij ons heeft geschonken? Handelen we met barmhartigheid en liefdevolle vriendelijkheid richting onszelf en anderen? Elke dag komen we dichter bij de voltooiing van de geestelijke omvorming van slavernij naar verlossing.

Deze periode leert ons ook om onze feestdagen niet alleen te zien als een tijd van samenkomen en vieren met onze families, als een culturele uiting. In plaats daarvan moeten we worden aangemoedigd om hun diepe betekenis te begrijpen en ernaar te streven om te worden opgebouwd door de lessen die ze ons leren.

Interessant is dat het hoogtepunt van de Omertelling is wanneer Israël de Torah op de berg Sinaï ontvangt. Dit is wat we herdenken op de feestdag van Sjavoeot. Het is van vitaal belang dat we bij het ontvangen van zo’n grote spirituele verantwoordelijkheid, onze omvorming van slavernij naar verlossing hebben voltooid. Het is belangrijk dat we ons met een volledig geloof in God hebben voorbereid en Hem vertrouwen bij elke stap die we zetten.

God geeft ons, in Zijn soevereiniteit, elk jaar deze mogelijkheid tot geestelijke omvorming. Laten we de uitdaging aangaan en de verandering omarmen die ons wordt aangeboden. We kunnen net als de kinderen van Israël voor Gods woord komen, de Torah, op Sjavoeot. En dan kunnen we in alle vertrouwen zeggen: ‘naase v’nesham’, ‘Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen!’

Dit artikel verscheen eerder in het Israel Today Magazine.

Wees de eerste die reageert op "Kent u de Omertelling?"

Geef een reactie