Messiaanse Joden in de wereld van nu

In de Bijbel staan veel belangrijke profetieën over Israël. Met de terugkeer van het Joodse volk naar Eretz Israël zijn een aantal van die profetieën letterlijk in vervulling gegaan.

Zacharia 12:10 is een profetisch Bijbelvers dat nog niet is vervuld. Het volk Israël zal zich uiteindelijk ‘weer naar mij wenden en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon.’

Na de Zesdaagse Oorlog bekeerden duizenden Joden zich tot Jeshua. De meesten waren jongelui, veel studenten. Dit was vooral het geval in de VS, waar de Messiaans-Joodse beweging al eigen gemeentes had gevormd. In Israël duurde het wat langer tot Joden tot geloof in Jeshua kwamen, maar ook hier en in Europese landen als Engeland en Frankrijk gebeurde dat. In de voormalige Sovjetstaten bekeerden duizenden Joden zich tot Jezus nadat het IJzeren Gordijn was gevallen. Je zou kunnen zeggen dat het Messiaanse Jodendom na 1967 het sterkst is gegroeid.

Messiaanse Joden wereldwijd
De Messiaans-Joodse beweging is nog steeds relatief klein. Over de hele wereld bekeken zijn er ongeveer honderdduizend Messiaanse Joden, en dan zijn er nog eens tweehonderdduizend half-Joodse of niet-Joodse familieleden en vrienden die zich ook in deze gemeentes bevinden. In Israël wonen ongeveer vijftien- tot zestienduizend Joden die er openlijk voor uitkomen dat ze geloven in Jeshua de Messias. Ze zijn aangesloten bij een van de honderddertig Messiaans-Joodse gemeentes. Hun invloed op de Joden, maar ook op de christenen in de samenleving, is groter dan hun aantal doet vermoeden.

In de VS zijn zo’n vierhonderd Messiaans-Joodse gemeentes. In Rusland ongeveer evenveel. In Duitsland komen zo’n vijfduizend christenen en Joden in Messiaanse gemeentes bij elkaar, de meesten van hen spreken Russisch. De grootste Messiaanse gemeente bevindt zich in Kiev. De helft van de tweeduizend leden tellende gemeente is Joods. Ook in Zuid-Afrika en Azië komen Messiaanse groepen voor.

De afgelopen tijd trekt een aantal stammen in Afrika en Azië steeds meer de aandacht omdat ze als nakomelingen van de ‘verloren tien stammen’ (Israëlieten van de eerste diaspora) worden beschouwd. Een aantal van deze stammen heeft een christelijke achtergrond en zoekt naar mogelijkheden om aanspraak op hun Hebreeuwse afkomst te maken in combinatie met hun geloof in Jezus. Dat leidt tot de vorming van nieuwe Messiaanse gemeentes. In Ethiopië heb je bijvoorbeeld een flink aantal groeiende Messiaans-Joodse gemeentes.

Joden die in Jezus geloven, moeten vaak een hoge prijs voor hun geloof betalen. Messiaanse Joden worden door andere Joden vaak als een bedreiging gezien. De meest felle uitingen van vijandigheid komen van ultra-orthodoxe rabbijnen in Israël. Die zijn zo bang voor de invloed van Messiaanse Joden, dat ze zelfs een soort godsdienstpolitie hebben georganiseerd. Vooral de beweging Yad LeAchim, heeft al vaak Messiaanse gemeenten in Israël geterroriseerd.

Joodse geschiedenis in Zuid-Amerika
De Messiaanse beweging in Zuid-Amerika groeit het hardst. Heel wat inwoners van de Spaans- en Portugeessprekende landen in Latijns Amerika zijn afstammelingen van Joden die in de zestiende eeuw vanuit het Iberische schiereiland daarheen zijn gevlucht vanwege de Inquisitie. Ze werden gedwongen zich te laten dopen en werden zo ‘bekeerd’ tot het christendom, ofwel conversos.

Ze moesten in het openbaar varkensvlees eten om te bewijzen ze niet twee levens leidden, publiekelijk katholiek, maar stiekem Joods. In de volksmond heetten deze ‘bekeerlingen’ marrano’s, Spaans voor varkens. In de zestiende eeuw vluchtten de conversos naar Brazilië, Venezuela, Argentinië, Chili en Mexico. Naar schatting wonen er zo’n twintig tot vijfentwintig miljoen nakomelingen van de marrano’s in Zuid-Amerika. De meeste marrano-families hebben geen binding meer met hun oorspronkelijke identiteit. Ze weten niet wie ze werkelijk zijn. Miljoenen marrano’s kennen nog niet de vreugde die je ervaart als je kunt zeggen: ‘Jezus is een Jood, en ik ben het ook!’ Maar intussen zijn er Messiaanse Joden die in Zuid-Amerika getuigen van Messias Jeshua, en zo komen heel wat marrano’s tot geloof.

Wat is een Messiaanse Jood?
Niet iedereen die zich Messiaans-Joods noemt is er ook één. De meeste Messiaans-Joodse theologen zijn het erover eens dat een gemeente zich pas Messiaans kan noemen als minstens een derde van de leden een Joodse afkomst heeft.

Dit artikel van David Lazarus, met gedeelten uit het boek Das Geheimnis des Olivenbaums van Johannes Fichtenbauer, die uit de charismatische beweging in de katholieke kerk komt, is overgenomen uit het aprilnummer van het Israel Today Magazine.

Wees de eerste die reageert op "Messiaanse Joden in de wereld van nu"

Geef een reactie