Muziekvideo: Op Shavoe’ot kreeg Israël de Torah

Deze vrijdag is het Shavoe’ot, het Wekenfeest, dat bijna samenvalt met het Pinksterfeest. Vijftig dagen na de Uittocht ontving het volk Israël de Torah, de Wet of Onderwijzing. Vijftig dagen na Jezus’ opstanding ontvingen de gelovigen de Heilige Geest.

In dit kinderlied wordt de dag bezongen waarop het volk Israël de Torah, in de vorm van de Tien Geboden, ontving. De tekst luist, vertaald:
Er is een speciale dag gekomen,
Weet je wanneer we de Thora ontvingen?
Op Shavuot ontvingen we de Thora,
We danken God voor zijn geweldig cadeau!
Op Shavuot dragen we wit,
omdat we de Torah hebben ontvangen.

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: Op Shavoe’ot kreeg Israël de Torah"

Geef een reactie