Nieuw programma: Israël, verbonden en koninkrijk

Dolf van de Vegte en ds. Willem J. J. Glashouwer in de nieuwe serie Israel, verbonden en koninkrijk. Beeld: Family7

In 1948 werd de staat Israël geboren. Meer dan een eeuw voor deze gebeurtenis konden en kunnen de volken al een wonder zien gebeuren: de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land Israël.

Eeuwenlang heeft het christendom geleerd dat God klaar was met de Joden en dat de Kerk en het christendom het Joodse volk had vervangen.

De Kerk zei: Wij zijn het nieuwe Israel. Wij zijn het ware Israel. Wij zijn het geestelijk Israel. God heeft het Joodse volk en Israel verworpen, en Zijn oordeel rust op het volk en op het land. Het gaat niet langer om een aards ‘Beloofd Land’ Israel, maar om een geestelijk ‘Beloofd Land’: de hemel. Het gaat niet om een aardse stad Jeruzalem, maar om het hemels Jeruzalem, het Nieuwe Jeruzalem, het Hemels Jeruzalem.

Dit theologische concept werd en wordt uitgedaagd door de huidige terugkeer van het Joodse volk naar hun ‘Beloofde Land’: het land en de Joodse staat Israël. Plotseling begonnen vele christenen zich te realiseren dat God trouw bleef aan al de beloften die Hij aan Israël gedaan had, en aan al de verbonden die Hij met hen gesloten had. Waar zal dit toe leiden? Wat staat er nu nog meer op Gods agenda? Hoe hangen de verbonden die met Israël gesloten zijn samen met het Bijbelse begrip van het Koninkrijk van God? Wat betekent de uitdrukking ‘Koninkrijk der Hemelen’? Betekent die uitdrukking: de hemel? Of betekent die uitdrukking: het Koninkrijk op aarde dat door God vanuit de hemel gegeven wordt?

Over deze vragen spreken Dolf van de Vegte en ds. Willem J. J. Glashouwer in een nieuwe reeks van 13 tv-programma’s. Ds. Willem J.J. Glashouwer is emeritus predikant binnen de PKN en President van Christians for Israel International. Eerder verschenen van zijn hand onder andere: Waarom Israël?, Waarom Eindtijd?, Waarom Jeruzalem? Verder schreef ds. Willem Glashouwer het dagboek op het boek Openbaring: Zie, Hij komt!, en de twee boeken: De Tekenen der Tijden (52 tekenen der tijden aan de hand van Bijbelteksten) en Totdat … met 14 profetische vergezichten naar aanleiding van het Bijbelse woordje: totdat!

De kerk verkoren in plaats van Israël?

Eeuwenlang heeft het grootste deel van de kerk de Bijbelse waarheid van Gods eeuwigdurende Verbonden en beloften aan Israel ontkend. De kerk begon Israël en het Joodse volk te haten. De vervangingstheologie gaf de toon aan in het christendom. Wat is vervangingstheologie? De theorie van de vervangingstheologie is als volgt. Theologen in de kerk hebben gezegd: eens waren de Joden het door God uitverkoren volk. Maar toen zij ‘nee’ zeiden tegen Jezus, zei God ‘nee’ tegen de Joden. Zijn toorn en Zijn oordeel kwamen over hen. Hij dreef ze uit hun Beloofde Land, Israël, en verstrooide ze over de hele aardbol.

De eeuwen door hadden zij veel te lijden – vooral in de landen van het christendom – en je kunt medelijden hebben met deze arme mensen, maar laten we wel wezen, hebben ze er niet om gevraagd? Schreeuwden ze niet tegenover Pontius Pilatus: “Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen”? (Mat. 27:25) Dus dit is een waarschuwing voor ons tegen wat er zal gebeuren met mensen die ‘nee’ tegen de Heere zeggen en ‘nee’ tegen Zijn Gezalfde! Het gevolg was dat in de afgelopen tweeduizend jaar de kerk vaak zwijgend toekeek als de Joden vervolgd werden, of zelfs actief meewerkte aan deze vervolgingen.

En de theologen van de kerk zeiden dat zij, de Kerk, ‘ja’ hebben gezegd tegen Jezus, en dus is de Kerk  nu het nieuwe uitverkoren volk van God, het nieuwe Israël. Christenen zijn dus nu het geestelijke Israël, zeiden de theologen. Maar als je zoiets zegt, dan maak je eigenlijk God tot een leugenaar. Je maakt God tot iemand die een eed kan breken. Een God die kennelijk kan zeggen: “Ja, Ik maak altijddurende vervonden met Israël”, maar vervolgens ergens halverwege kan Hij kennelijk van gedachten veranderen, en betekent ‘eeuwigdurend’ dus kennelijk helemaal niet ‘voor altijd’.

God sloot verbonden met Israël, die allemaal gesloten zijn met van Zijn kant een dure eed, gezworen bij Zijn eigen Naam, en allemaal onvoorwaardelijk en eeuwig. Als God Zijn beloften aan Israël niet houdt, hoe kunnen wij dan nog zeker weten dat Hij Zijn beloften aan ons wel zal houden? Vervangingstheologie is een zonde tegenover God met onvoorstelbare gevolgen in de geschiedenis van het christendom. Het heeft geresulteerd in rivieren van Joods bloed dat vergoten is in de afgelopen tweeduizend jaar in de christelijke landen.

Een land en volk dat uiteindelijk een zegen voor de hele wereld zou zijn

Bijna tweeduizend jaar lang hadden het land en het volk Israël geen betekenis voor de christelijke kerk. Het christendom sneed de wortel door en stal de vrucht. De kerk kwam op als het nieuwe uitverkoren volk, en noemde zichzelf het nieuwe Israël. In de ogen van de kerk werd de hemel het Beloofde Land, en het aardse Jeruzalem werd het hemelse Jeruzalem. Het centrum van het christendom was niet Jeruzalem in Israël, maar Rome, Constantinopel, Canterbury, Moskou of Genève, afhankelijk van de desbetreffende kerk. Hoewel sommige ‘heilige’ plaatsen belangrijk waren vanwege Bijbelse gebeurtenissen die er plaats vonden, waren het land Israël, de Joden en Jeruzalem voor de kerk van geen enkele diepere theologische betekenis. De kerk zei: je moet deze aardse dingen ‘geestelijk’ zien.

En toch, de Almachtige had in het Verbond met Abraham in Genesis 12:1-3 over een land, een volk en een zegen gesproken. Hij bedoelde dit serieus en letterlijk, en zo zal het ook zijn. Het land, het volk Israël en de stad Jeruzalem worden nu voor onze eigen ogen hersteld. Het Koninkrijk komt, ongeacht wat voor vreselijke eindtijdgebeurtenissen er misschien eerst nog plaats moeten vinden. Zijn heilsplan voor de mensheid en ‘moeder’ aarde zal werkelijkheid worden, en misschien wel heel snel. Zijn shalom wordt wereldwijd. Wat een heerlijke toekomst verwachten we! God is begonnen om de geschiedenis van deze wereld naar Zijn doelen toe te bewegen, de komst van het Koninkrijk en de komst van de Koning! Dan zal vanuit Israël en Jeruzalem vrede de aarde vullen, en de volkeren zullen de oorlog niet meer leren.

Israël is niet zomaar een interessant punt op de agenda van de kerk – en van de volkeren. Israël – en hoe we met haar omgaan en hoe we denken en spreken over het Joodse volk, hoe wij hen zegenen of hoe we hen vervloeken – is van vitaal belang in Gods ogen. Al de acht verbonden die met Israël gesloten zijn zullen hun uiteindelijke vervulling hebben in het komende Koninkrijk op aarde.

1.             Dan zullen al de beloften die aan Abraham zijn gedaan vervuld worden.
2.             Dan zal het Beloofde Land zijn beloofde grenzen hebben.
3.             Dan zal het priesterschap van Levi weer functioneren.
4.             Dan zal het koningschap van David voor altijd gevestigd zijn.
5.             Dan zullen Jeruzalem en de Tempel het middelpunt van de wereld zijn.
6.             Dan zal het nieuwe verbond volledig voor Israël worden uitgevoerd.
7.             Dan zal het verbond van vrede volledig werkzaam zijn.
8.             Dan zal de wijsheid van de Thora het licht zijn dat alle volken leidt.

Vanaf zaterdag 6 januari zendt Family7 de serie Israël, Verbonden & Koninkrijk uit met ds. Willem J.J. Glashouwer. Alle afleveringen worden de volgende dag herhaald om 01:30u, 06:30u, 09:30u, 13:30u en 16:30u.

Wees de eerste die reageert op "Nieuw programma: Israël, verbonden en koninkrijk"

Geef een reactie