Wees onbezorgd over de dag van morgen

Wees niet bezorgd over de dag van morgen. Wie kan met bezorgd te zijn één centimeter aan zijn lengte toevoegen? Niemand! Het is zelfs andersom: zorgen verkorten ons leven.

Stress verkort letterlijk ons DNA waardoor cellen verouderen en afsterven. Het is dan ook geen wonder dat Jezus ons een onbezorgd leven aanraadt. Dan leef je veel langer, heel veel langer. In de Bergrede (Mattheüs 6) wijdt Hij daar heel wat woorden aan. Maak je niet druk over je eten en drinken, over je kleding. Je hemelse Vader weet dat je dat allemaal nodig hebt. En de Heer dienen in plaats van de mammon helpt ook om je aandacht te richten op wat écht nodig is. Petrus zegt – in navolging van Psalm 37 en 55 – Werp al je zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Wie heeft hier boodschap aan?

Maar is dit een boodschap voor de mensen in Syrië? In Pakistan? Is dit een boodschap voor Jezidi’s? Een boodschap voor wie in oorlog is of gebukt gaat onder dictatuur en terreur? Of voor wie rond moet komen van een minimuminkomen? Of voor … (kijk even op nu.nl en vul zelf in)? Ja, voor wie op deze wereld is dit eigenlijk een boodschap? Voor wie is een onbezorgd leven weggelegd? Zelfs een koning of koningin ervaart moeite en verdriet. Voor wie het weggelegd is? De profeet Ezechiël vertelt daarover (H34). God zal één Herder laten opstaan over een verstrooide kudde schapen. Israël zal in vrede wonen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn, en slapen in de wouden. Ze zullen onbezorgd wonen in hun land. God zorgt op Zijn tijd voor regen. Ze worden niet meer geplaagd door honger en door vijanden. Volmaakte vrede.

“Dan zullen ze weten dat Ik, de HEERE, hun God, met ze ben, en dat ze Mijn volk zijn, het huis van Israël, spreekt de Heere HEERE. En u,  Mijn schapen, schapen van Mijn weide, u bent mens, maar Ik ben uw God, spreekt de Heere HEERE.” (Ezech. 34:30-31)

Onbezorgd

Het Hebreeuwse woord voor onbezorgd is betach, בטח. Dat bestaat uit de letters Beth, Teth en Chet. Deze letters zijn ook afbeeldingen voor de begrippen: Huis – Baarmoeder – Hek. Onbezorgd leef je in een ‘safe house’. Veilig zit je in de baarmoeder. En een hek beschermt je tegen de buitenwereld. Zie je, onbezorgd leven heeft met deze drie plaatsen te maken. Het is onze complete leefwereld! Wat ons huis is en wat een baarmoeder is, weten we. Maar wat is het hek om ons leven? Het boek Leviticus geeft daar antwoord op:

18 U moet Mijn verordeningen houden en Mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Dan zult u onbezorgd in het land wonen.
19 En het land zal zijn vruchten geven, zodat u tot verzadiging toe kunt eten. U zult er onbezorgd kunnen wonen.” (Lev. 25:18-19)

Gods hek, dat zijn Zijn bepalingen. Daar waar Hij palen geslagen heeft. Waar Hij paal en perk gesteld heeft. Wil je een voorbeeld? Vers 17 begint met de opdracht om je naaste niet uit te buiten. Dat staat er niet voor niets. Dat is meer dan een piketpaaltje! Dat is de andere zijde van: heb je naaste lief. Want als het hek van de dam is, dan vloeit er bloed.

Wees niet bezorgd over de dag van morgen. Eén dag tegelijk. Dat lijkt me een goed voornemen. Een voornemen dat je je iedere dag opnieuw voor kunt nemen. Leviticus 25 geeft de bepalingen voor het jubeljaar. Het land mocht het zevende jaar niet bewerkt worden om eten te verkrijgen.

“En wanneer u zegt: wat moeten wij in het zevende jaar eten? (…) dan zal Ik Mijn zegen over u in het zesde jaar gebieden, zodat het een opbrengst geeft, genoeg voor drie jaar.”

Elke dag een nieuw begin. Op weg naar het Vrederijk, op weg naar het Jubeljaar.

Anco van Moolenbroek is auteur van het boek “Ezau, hij is Edom” en blogt voor MessiaNieuws.

1 reactieop"Wees onbezorgd over de dag van morgen"

  1. God zij dank kan Abba ook levensjaren toevoegen.

    Eer jouw vader en jouw moeder opdat jij lang zult leven..
    Als in: Jouw ouders geen stress geven!?

Geef een reactie