Op het VN-hoofdkwartier wordt gebeden voor Israel

Dirk van Genderen.

Ondanks de negatieve houding van de VN tegenover Israel, of misschien wel juist daardoor, is er al twintig jaar een christelijke gebedsgroep binnen het hoofdkwartier van de VN, waar wordt gebeden voor Israel.

Tijdens de middagpauzes zijn er in het hoofdkwartier medewerkers bezig met hun hobby’s, anderen overleggen en weer anderen nemen rust. Maar er is ook een groep christenen die dan regelmatig samenkomt om te bidden. Ze bidden voor de wereld, voor de wereldleiders, maar in het bijzonder voor Israel. Dit doen ze twee keer per week, al twintig jaar lang, met zo’n twintig tot veertig mensen.

‘De Bijbel roept ons op om te bidden voor de overheid,’ vertelt Claudia Kiesinger, een van de organisatoren van de gebedsgroep. Ze citeert Spreuken 21:1: ‘Het hart van een koning is in de hand van de HEERE als waterbeken. Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt.’
‘En,’ voegt ze eraan toe: ‘Als christen vind ik het heel belangrijk om voor Israel te bidden.’

Kiesinger is zelf niet verbonden aan de VN. Zeven jaar geleden kwam ze naar New York, uitgezonden door de Duitse zendingsorganisatie TOS Ministry. ‘Vanuit het besef van dankbaarheid voor wat Amerika na de oorlog heeft gedaan voor West-Duitsland had onze zendingsorganisatie de behoefte om naar Amerika te gaan om daar te gaan bidden vanuit dankbaarheid. Door het toenemende antisemitisme in Europa besloten we dat we onze gebeden steeds meer op het Joodse volk moesten richten.’

Ze geeft verder aan dat gebed voor Israel op het VN-hoofdkantoor een belangrijke betekenis heeft. ‘De VN speelde een belangrijke rol in de vestiging van de staat Israel, maar nu spannen de krachten tegen Israel juist hier, in de VN, samen tegen Israel. Daarom zijn onze gebeden zo nodig. Gebed kan veel veranderen.’
TOS Ministry heeft inmiddels een eigen vestiging vlakbij de VN. Vanuit de hele wereld kwamen mensen hierheen om samen te bidden met de gebedsgroep van VN-medewerkers.

Het is opmerkelijk dat Claudia Kiesinger een afstammeling is van Nazi-daders die actief waren in de Holocaust. Zij zet zich nu met anderen in voor verzoening voor de daden van hun voorouders. Ze is actief bij de Mars voor het Leven en neemt krachtig stelling tegen het antisemitisme.
‘Ik sta naast Israel,’ stelt ze. ‘Ik zal nooit zwijgen. Tijdens de oorlog bleven zoveel Duitsers stil. Dit is mijn manier om te zeggen: “Dit nooit meer”, door onze gebeden heen.’ (Bron: Breaking Israel News)

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

Wees de eerste die reageert op "Op het VN-hoofdkwartier wordt gebeden voor Israel"

Geef een reactie