Opperrabbijn Jacobs neemt SGP en ChristenUnie in de maling

NIJKERK | Poerim komt er dit weekend aan. Het misschien wel vrolijkste joodse feest gaat traditioneel niet alleen gepaard met gekke verkleding, maar ook met een goede grap.

Zo ook dit jaar. De stichting Christenen voor Israel meldde maandag in een interview met Binyomin Jacobs, dat de opperrabbijn door zowel de SGP als ChristenUnie gevraagd is om op hun lijst volgende week woensdag verkiesbaar te zijn.

“Ik vermoed dat beide partijen kiezers hopen aan te trekken met een rabbijn op de lijst”, zei de opperrabbijn van Joods Nederland. “Ik sta daar overigens helemaal niet negatief tegenover. Toen ik als eerste door de SGP werd benaderd, heb ik aangegeven daartoe wel bereid te zijn, maar dan wel op een onverkiesbare plaats. Toen echter de ChristenUnie mij met hetzelfde verzoek benaderde, heb ik wel even getwijfeld. Ik draag beide partijen een warm hart toe. Ik heb toen de SGP weer even ‘in de wacht’ gezet.”

Jacobs zei dat premier Mark Rutte bij de kleine christelijke partijen erop had aangedrongen een rabbijn op de lijst te zetten. “Beide partijen dragen Israël en het Jodendom een warm hart toe. Ik denk dat ze los van elkaar moeten hebben gedacht dat zij die koers kracht kunnen bijzetten door een rabbijn op de lijst bij te schrijven.”

De orthodox-joodse rabbijn zou zaterdag, na afloop van de Sjabbat, bekendmaken aan welke partij hij zich uiteindelijk zou verbinden. “Kijk, het gaat me niet zozeer om politieke standpunten. Er zijn zaken die daar bovenuit stijgen en dát wil ik juist benadrukken. Er is een toenadering tussen Joden en christenen en dat is een positieve ontwikkeling. Daar zet ik met een kandidaatstelling een dikke streep onder.”

Maar het bleek dus om een poerimgrap te gaan, maakte Ruben Ridderhof dinsdag op de website van Christenen voor Israel bekend. “We hadden natuurlijk wel enige reactie verwacht. Natuurlijk kwam al snel uit dat het een grap betrof, maar veel mensen werden toch even op het verkeerde been gezet. De gedachte van een rabbijn in de christelijk-politieke gelederen riep zowel in Joodse als christelijke kringen natuurlijk gemengde reacties op, hoewel overwegend positief.”

Les

Al gaat het Jacobs ook om een les die getrokken kan worden in aanloop naar Poerim, ook wel joods carnaval. “In het grote Perzische rijk waar koning Achasjwerosj de scepter voerde, werd onder leiding van de snode Haman een poging gedaan om het Joodse volk te vernietigen: mannen, vrouwen en kinderen. Dankzij de inzet van Mordechaj en zijn nicht koningin Ester, werd Haman verslagen en werden Haman en zijn tien zonen opgehangen aan de galg die Haman zelf had voorbereid voor de Joden. De hele geschiedenis is vastgelegd in de Rol van Ester, onderdeel van Tenach, de Heilige Geschriften, en wordt zowel aan de vooravond van Poerim, dit jaar dus op zaterdagavond na de uitgang van de Sjabbat, alsook op Poerim overdag, zondag as., voorgelezen in de synagoge”, legt Jacobs uit. “De Rol van Ester is een handboek dat aangeeft hoe wij allen het goede moeten en kunnen laten heersen over het kwaad. Het kwaad kan op twee manieren verslagen worden. Allereerst door het kwaad te negeren, niet te luisteren naar slechte neigingen. Maar nog beter is om het kwaad te veranderen in goed!”

Ridderhof was blij dat Jacobs Christenen voor Israel voor de grap benaderde. “De strijd tussen Haman en Mordechai lijkt zich in de geschiedenis vaak herhaald te hebben in de vijandschap tussen de kerk en het Jodendom. Hoeveel pogroms zijn er wel niet uitgeroepen tegen Joden door christenen? Was het niet in het ‘christelijke’ Europa dat het iets meer dan zeventig jaar geleden bijna lukte om Hamans plannen alsnog uit te voeren?”, schrijft hij. “Daarvan moeten we ons als christenen altijd bewust blijven. Dat een rabbijn ons als christenen vraagt om mee te grappen met Poerim ervaren we in dat opzicht niet zozeer als verdienste, maar vooral als genade. Want nog altijd lijkt het niet vanzelfsprekend dat christenen Israël zegenen …”

Wees de eerste die reageert op "Opperrabbijn Jacobs neemt SGP en ChristenUnie in de maling"

Geef een reactie