Palestijnen claimen Dode Zeerollen, gaat UNESCO opnieuw joodse geschiedenis ontkennen?

Na het succes van VN-organisatie UNESCO om de Klaagmuur en het Tempelplein tot islamitisch erfgoed uit te roepen, willen de Palestijnen nu ook een voorstel indienen waarin ze de Dode Zeerollen als hun erfgoed claimen. 

Door Franklin ter Horst

Ook eisen ze een “teruggave” van deze rollen. Natuurlijk weet het bewind in Ramallah niet uit te leggen wat hun historische connecties met de Dode Zeerollen zijn. Maar het zal geen verbazing meer wekken wanneer de UNESCO ze ook in dit verzoek terwille zal zijn.

Zoals bekend zijn bij de Dode Zee de bekende Qumranrollen gevonden. Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in een serie grotten in de buurt van de nederzetting Qumran, een plaats aan de noordwestkust van de Dode Zee, ongeveer 12 kilometer ten zuiden van Jericho. Deze rollen omvatten een collectie van 981 handschriften, inclusief ruim 200 schriftrollen daterend uit ca. 250 vóór Christus tot ca. 50 na Christus. Het merendeel van de gevonden rollen is niet-Bijbels maar als zodanig wel van enorme historische betekenis. Veel van de niet-Bijbelse teksten werden ook door Joden gelezen die niet tot de gemeenschap van Qumran behoorden, zoals het boek Henoch of het boek Jubileeën, maar ook voorheen onbekende teksten zoals het Genesis Apocryphon en de Tempelrol. Deze handschriften zijn erg belangrijk, omdat ze een van de weinige geschreven bronnen zijn betreffende de joodse cultuur van ruim 2000 jaar geleden. Ze werpen een nieuw licht op de politieke en religieuze context van die dagen en zijn daarom van groot belang voor het onderzoek naar de tekstoverlevering van het Oude Testament.

Hoewel een deel van deze geschriften in de loop van de eeuwen zijn uitgedroogd en vergaan zijn er ook een aantal redelijk goed intact gebleven. Een van de meest sensationele vondsten is de Jesaja-rolDeze is 7.34 meter lang en bevat 54 op leer geschreven kolommen en is te bezichtigen in het Heiligdom van het Boek in het Israël Museum in Jeruzalem.

De Dode Zeerollen hebben de kennis van het vroege jodendom enorm verrijkt. Ze bieden een direct inzicht in de teksten die voorhanden waren en welke zaken van belang werden geacht. Ze laten niet alleen zien wat een wellicht kleine joodse gemeenschap als die in Qumran dacht, maar geven ook inzicht in aspecten van het jodendom in bredere zin.

De geschiedenisrovers uit Ramallah verlangen dus iets terug wat nooit van hen is geweest. De rollen zijn niet in het Arabisch geschreven, noch in het Filistijns, Kanaänitisch of Jebusitisch – volkeren waarvan Palestijnen beweren af te stammen – maar in het Hebreeuws, en sommige in het Aramees en Grieks. Maar dat weerhoudt Mahmoud Abbas en trawanten er niet van te beweren dat deze rollen een Arabisch-islamitische oorsprong hebben. Zo belachelijk is de campagne om Israël te delegitimeren geworden.

De Palestijnen, gesteund door andere islamitische landen, zijn dus van plan om een formele claim in te dienen op de Dode Zeerollen, wanneer de UNESCO in 2017 weer vergadert. “Dat deze claim niets anders is dan een onbeschaamde poging om de geschiedenis nog verder te herschrijven en de band van Israël met het aloude thuisland uit te wissen, moge duidelijk zijn”, aldus de Israëlische VN-ambassadeur Carmel Shama-Hacohen in The Jerusalem Post.

Ook Jordanië heeft enige tijd geleden bij de UNESCO een klacht ingediend, omdat Israël zich de rollen in 1967 onrechtmatig zou hebben toegeëigend. Jordanië onderbouwt zijn eis met het feit dat de staat Israël ten tijde van de vondst van de rollen in 1947, nog niet bestond.

Op Twitter is een hele serie spottende teksten te lezen over de Palestijnen en hun omstreden geschiedenis. In de meest populaire tweets wordt de vraag gesteld wanneer de Palestijnen claimen dat ook New York en Parijs door hen gesticht zijn, dat Mount Rushmore in de Verenigde Staten een Palestijns monument is, dat de Mona Lisa wordt omschreven als Palestijnse kunst en wanneer ze de “Grote muur” in China omtoveren tot de Palestijnse muur. Als het aan de UNESCO-kliek ligt worden de meest krankzinnige claims van de Palestijnen tot hun eigendom omgetoverd.

De Palestijnen geloven in hun eigen leugens en met hen de UNESCO. Het verschil tussen feiten en fantasie is volledig verdwenen.

Franklin ter Horst publiceert over de wereldwijde strijd om Israël. 

Wees de eerste die reageert op "Palestijnen claimen Dode Zeerollen, gaat UNESCO opnieuw joodse geschiedenis ontkennen?"

Geef een reactie