Parasha Bereshieth: leven we in een herschepping?

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

Parasha Bereshieth, in het begin. We lezen Genesis 1:1-6:8; uit de Haftarah lezen we Jesaja 42:5-43:10 en we lezen Openbaringen 22:6-21.

Er staat zoveel verborgen moois in deze Parasha! Om te beginnen het allereerste woord van de Bijbel: bereshieth בארשית wat men kan lezen als: In het begin, maar ook onder meer als: Met de Eersteling schiep God de hemel en de aarde. Wel, Wie is dan die Eersteling? Vergelijk maar met Johannes 1:1 waar staat: ‘In den beginne was het Woord en het Woord was met God en het Woord was God.’

De Eersteling is onze Messias, de Aleph, Die de Voortrekker is van Zijn volk; Degene Die over Zichzelf heeft gezegd: ‘Ik ben de Aleph א en Ik ben de Taw ת, de Eerste en de Laatste (Openbaringen 22:13); Aleph א is de eerste letter van het Hebreeuwse Alephbeth en betekent Eersteling, Koploper, Voortrekker en staat voor God Zelf en de Taw ת betekent teken, kruisteken. Wat zei Hij dus eigenlijk cryptisch met deze woorden? Ik ben God en Ik heb mezelf overgegeven aan het kruis voor jullie. Hoe diepzinnig! In de Griekse vertaling die wij te lezen krijgen valt deze diepzinnigheid geheel weg.

Een andere diepzinnigheid die we in de vertaling niet terugvinden is het ontbreken van het koppelwerkwoordje ‘is’ in de Hebreeuwse taal. Als we willen zeggen ‘Abraham is oud’ dan zeggen we in het Hebreeuws: ‘Abraham oud.’ Echter, in het Nederlands kunnen we niet zonder dit kleine koppelwerkwoordje en wat blijkt? Overal waar het werkwoord Hajah היה wordt gebruikt in het Hebreeuws, daar wordt dit vertaald met het woordje is. Maar het werkwoord hajah היה is niets minder dan het werkwoord waarvan de Naam van God: JHWH יהוה is afgeleid en dit betekent geschieden, aanwezig zijn. Wat kunnen we dan stellen? Dat waar in onze vertaling God sprak: ‘Er zij licht (zij is een vervoeging van is)’ er in werkelijkheid staat: ‘Er geschiede licht!’ Anders gezegd: ‘Er Gode licht!’

Wanneer sprak Hij deze woorden? Op de eerste dag! Wanneer schiep Hij het licht van zon, maan en sterren? Pas op de vierde dag! Dus welk licht sprak hij tot aanschijn op deze eerste dag? Zichzelf! In Openbaringen 22:5 zien we ook dit gegeven terug wanneer er staat dat het licht van de zon niet meer nodig is omdat Hijzelf ons verlicht. Hoe geweldig is Hij!

De aarde nu was woest en ledig, zegt onze vertaling. Nee hoor, de grondtekst zegt: De aarde geschiedde woest en ledig, oftewel: de aarde Gode woest en ledig, God Zelf heeft de aarde dus woest en ledig gemaakt nadat hij deze geschapen had, dat is niet zomaar gebeurd; de term woest en ledig komt maar drie keer voor in de Bijbel en in de twee andere gevallen (in Jesaja 34:11 en Jeremia 4:23) heeft Hij dit Zelf zo gedaan, heeft Hij de boel omgekeerd, omgegooid als antwoord op zonde.

Het kan dus heel goed betekenen dat we niet in een schepping, maar in een herschepping leven. (Het woord bara ברא betekent zowel scheppen als herscheppen en ook scheiden). In het Jodendom is deze gedachte algemeen geaccepteerd. In Jesaja zien we dit gegeven terug van een God, Die erg boos is op Zijn zondige volk, maar Die Zich toch weer keert tot Zijn volk en hen Zijn getuigen noemt.

Hoe nodig is het dat wij Hebreeuws gaan leren lezen omdat de vertalingen dit soort juweeltjes geheel weg vertalen, zonde toch? Kijk voor meer informatie over deze dingen in onze Alephcursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen.’

2 Reactiesop"Parasha Bereshieth: leven we in een herschepping?"

  1. Heb dat inderdaad ook geleerd in de studie het bijbelse oud hebreeuws. Waarom God Israel zijn volk noemt vond ik ook een openbaring.

  2. Shalom;
    Toch wel opmerkelijk, dat er in de kerken (Bijbelstudies) nooit geen aandacht aan is besteedt.
    Toen ik dit lang geleden opmerkte; werd ik weg gelachen. “neeeeee, je leest het verkeerd…….. etc.
    Shavuah Tov.

Geef een reactie