Parasja-project Centrum voor Israëlstudies

Citaat: ‘Dit jaar wil het CIS u in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de Joodse manier van Bijbellezen en Bijbeluitleg. Een aantal Joodse schrijvers verzorgt voor ons een jaar lang, elke week, een beknopt commentaar bij het Bijbelgedeelte (Hebreeuws ‘parasja’) van die week.

Dit commentaar, met een korte aanzet tot reflectie, zal het CIS verspreiden via een wekelijkse e-mail. Het doel is om de ontmoeting met Israël rondom de geopende Schriften te stimuleren en zo met elkaar te putten uit de Bron van Hoop!
Het Parasja-project start op Simchat Thora en duurt een jaar. Wilt u met ons meelezen en mee studeren? Meldt u zich dan aan door een e-mail te sturen aan info@hetcis.nl. 

2 Reactiesop"Parasja-project Centrum voor Israëlstudies"

  1. Graag wil ik op de hoogte blijven via het Parasja projekt.

Geef een reactie