Pesach: een profetie voor de toekomst?

Vanavond begint Pesach. Een feest waar we denken en herdenken aan het grote offer van Jezus aan het kruis.

Het is genade dat we mogen schuilen achter Zijn bloed. Het is genade dat we het Offer tot ons mogen nemen. De verderfengel ging voorbij, de Israëlieten waren klaar om uit de slavernij geleid te worden.

Weet u dat de verlossing uit Egypte een profetie voor de toekomst is? ‘En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de HEERE.’ (Ex. 12:13)

De Israëlieten moesten het offerlam in waakzaamheid eten, zodat zij elk moment konden gaan wanneer God in actie zou komen en hun uit zou leiden. Jezus zegt: ‘Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.’ (Luk. 21:34-36)

Heeft u Jezus aangenomen en bent u bereid om op weg te gaan? Te vluchten voor het oordeel en Hem te ontmoeten?

Stichting Weg uit Babylon van het gelijknamige boek richt zich op de verhouding tussen Israël en de kerk. 

Wees de eerste die reageert op "Pesach: een profetie voor de toekomst?"

Geef een reactie