PKN blij dat er weer gebeden kan worden op Tempelberg

Rembrandt

De Tempelberg is al heel lang onderwerp van twist tussen Israël en de Palestijnen. De ontkenning van de Joodse connecties met de Tempelberg door UNESCO, en recente escalatie met detectiepoortjes, zijn dan nog maar het topje van de ijsberg.

Nu premier Netanyahu wederom heeft gebogen, en toegegeven aan de wensen van de Arabieren, lijkt de rust weergekeerd. Met nadruk op lijkt. Onder het Israëlische volk broeit het. Veel Joden zijn niet tevreden over de aanpak van Netanyahu, en zijn vrouw ligt onder vuur in een fraude onderzoek. Met Leden van het Israëlisch Parlement die de Tempelberg niet meer mogen bezoeken, en Palestijnse kinderen die met speelgoedgeweren bewakers van de Tempelberg ‘onder vuur nemen’, wijzen de signalen erop dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd.

Lees ook de meest recente analyse door Dirk van Genderen: Update Midden-Oosten: Positie Netanyahu wankelt, en meer

Reactie PKN

Messianieuws vroeg de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) om een reactie op de meest recente ontwikkelingen. In eerste instantie wordt er terughoudend gereageerd. “De PKN weerhoudt zich liever van inmenging met politiek.” Gewezen op de belangrijke rol van Israël en dan met name de Tempelberg, ook voor protestanten, is de reactie laconiek. “Voor protestanten bestaan geen heilige plaatsen”, aldus hoofd communicatie Rian Binnendijk. “Alleen heilige sacramenten: de Doop en het Heilig Avondmaal.”

Lees ook: Weer oproep aan kerk om banden Sabeel te verbreken

Israël onderdeel identiteit?

Echt een standpunt innemen ten aanzien van het conflict, daar lijkt de PKN huiverig voor. Dat terwijl er op de website van de PKN duidelijk staat geschreven  dat Israël belangrijk is. Zelfs onderdeel van de eigen identiteit: “Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel onderdeel van de eigen identiteit.” Vanwaar dan die terughoudendheid? PKN zegt aan een kant dat de relatie met Israël essentieel is, terwijl ze aan de andere kant de geestelijke kant niet onderkent, want ‘heilige plaatsen’ bestaan immers niet.

Voor of tegen

In dit slepende conflict, ontkom je er bijna niet aan dat je moet kiezen. Daarbij ben je voor of tegen Israël. Als christen zijnde, lijkt loyaliteit richting Israël dan bijna altijd de enige juiste keuze. Vooropgesteld dat dit niet betekent dat christenen kritiekloos hoeven te zijn.
Theoloog en ingenieur dr. ir. Jan van der Graaf omschreef heel mooi in EO Visie het waarom hierachter: “Christenen zijn als wilde takken geënt op de tamme olijfboom, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 11. Israël is de boom en wij zijn de takken. We hebben Gods openbaring via Israël ontvangen. We hebben Jezus Christus via Israël ontvangen. We hebben de apostelen via Israël ontvangen. Daar is het allemaal begonnen.”

Juist om die reden, is het zo belangrijk dat een officieel kerkelijk verband als de PKN een standpunt inneemt. Daarom vraagt MessiaNieuws de PKN om een officiële reactie. De PKN lijkt geen keuze te willen maken, dan wel dat ze niet voor haar standpunt uitkomt. Elke vraag daarnaar wordt ontweken of er komt een nietszeggend antwoord.

Blij dat er weer gebeden kan worden

Actueel blijft het. Binnendijk ontkent dat ook niet. Hij is alleen blij – en dat mag ik dan melden op Messianieuws – dat er weer gebeden kan worden door beide partijen. Geen voorpaginanieuws volgens hem. Of eigenlijk helemaal geen nieuws: “De enige mening die deze kerk graag onderschrijft; zolang gelovigen maar kunnen bidden op plekken die ze daarvoor kiezen. Gebed is heel belangrijk.” De reactie an sich onthult alleen meer, dan met woorden zal worden toegegeven.

Identiteit PKN

Het is veelzeggend over het standpunt dat de PKN weigert in te nemen. Namelijk naast Israël, en daarmee voor de bescherming van de Tempelberg. Heilig of niet. Het maakt tenslotte onderdeel uit van de identiteit van de PKN. Als het dan over zoiets belangrijks gaat, wat de identiteit van de PKN dus kan aantasten, kun je je afvragen waarom de reactie zo lauw is…

 

Wees de eerste die reageert op "PKN blij dat er weer gebeden kan worden op Tempelberg"

Geef een reactie