Rabbi Gimpel: ‘Laat die tweestatenoplossing maar komen’

Jeremy Gimpel

JUDEA | Als het aan Rabbi en Israëlische bekendheid Jeremy Gimpel ligt, komt de ‘tweestatenoplossing’ er. Zolang het maar niet in Israël is. “Laten ze een moslimland opbouwen in Jordanië of Koerdistan.”

De VN-conferentie, zoals die begin dit jaar gehouden werd in Parijs onder leiding van de Franse president François Hollande, vond hij inspirerend. In tegenstelling tot veel van zijn landgenoten, maakte Jeremy Gimpel zich geen zorgen over de druk die de VN wil uitoefenen op Israël. Hij is er zelfs enthousiast over: “In de dagen dat profeet Zacharius voorspelde dat alle naties op zouden staan tegen Israël, was die profetie erg ongeloofwaardig. Hoe dan? Er was geen televisie, geen elektriciteit. Zouden ze elkaar dan bereiken met postduiven? Nu zien we dat die profetie toch waarheid wordt. Dat maakt het een mooie gedachte: het onmogelijke wordt mogelijk. Daarom zijn wij blij met de Verenigde Naties die deze profetie vervullen.” Volgens de rabbi zullen er onder de naties ook rechtvaardigen opstaan. “Dat zijn alle mensen die schouder aan schouder staan met Israël, tegen alles in. Zij volgen God, en de bijbel. Met onze organisatie The Land of Israel, willen we hun dan ook van harte uitnodigen om ons te helpen. Met die uitnodiging wordt de profetie versterkt.”

Gods roeping

De bevlogen zionist wil met zijn organisatie The Land of Israël ‘de waarheid verspreiden over Israël en het land herbouwen, volgens de profetieën’. Zij aan zij wordt gewerkt door Joden en niet-Joden aan wat straks het religieuze hoofdkwartier en belangrijkste videonetwerk van Israël moet worden. Gimpel kreeg veel bekendheid dankzij de show Tuesday Night, die het station sinds 2008 uitzendt vanuit Jeruzalem voor miljoenen Amerikaanse kijkers. Het doel van die show is het versmelten van Joodse wijsheid en spiritualiteit met muziek en comedy. The Land of Israel is van oorsprong een een podcast radiostation, met zionistische radioshows in de Engelse taal. Nu groeit The Land of Israel uit tot meer. “Joden, christenen, moslims. Iedereen die onder de Torah de naam van God wil dienen, is welkom om kennis te maken met het land, het volk en Gods Woord. Ook voor gasten worden verblijven gebouwd, allemaal door vrijwilligers, die graag willen bijdragen aan dit doel. We bieden een zogeheten ‘full body experience’”, vertelt Gimpel. “Onderdeel van het leren van de Torah is om je verbonden te weten. Dit noemen we Yeshiva. Buiten Israël is veel ruis. Vergelijkbaar met een mobiele telefoon met slechte ontvangst. In Israël is dat anders. Het werken op het land werkt zuiverend voor de ziel en opent ons hart en verstand, zodat wij Gods roeping duidelijker kunnen verstaan.”

1000 bomen

Gimpel vervolgt: “Zo zijn we momenteel bezig met het planten van 1000 bomen. We ploegen het land met een tractor die we middels een donatie ontvangen hebben van een Zwitserse vrouw. Het verhaal hierachter is heel bijzonder. Zij had van God via een droom een opdracht gekregen om naar Israël toe te gaan, naar een specifieke plek. Ze wist niet welke. Daarop is ze naar Israël afgereisd en is ze op zoek gegaan, totdat ze bij ons terechtkwam. Op een dag kwam ze met een goede vriend mee. Toen ze het zag, herkende ze het gelijk als de plek uit haar dromen. ‘Ik moet deze plek zegenen’, zei ze toen: ‘Zeg maar. Wat hebben jullie nodig?’ Waarop wij om een tractor vroegen. Dat hebben we nodig om het land te bewerken. Doen we dat niet, dan eigenen de moslims zich het land toe.” Ook de bomen die worden geplant zijn een gift, en iedereen die dat wil kan daaraan bijdragen.

Bomen rond de zee van Galilea

Het project is een initiatief van de 13-jarige Lavi Gimpel, zoon van Jeremy Gimpel. Gimpel vertelt: “Hij doet dit jaar zijn Bar Mitzvah. Het is gebruikelijk dat je een cadeau mag kiezen om dat te vieren. Lavi wil zijn Bar Mitzvah vieren met het planten van 1000 bomen. Iedereen die dat wil kan online daarvoor een donatie doen.” De trotse vader vertelt dat die keuze belangrijk is, zowel strategisch als historisch gezien. “Zijn Bar Mitzvah valt precies in het 50e jaar na de bevrijding van Judea en Jeruzalem.” Ook de opa van Jeremy Gimpel, die in 1916 terugkeerde naar het land, begon met het planten van bomen. “Hij was 15 jaar oud, toen hij van Rusland naar Israël liep, samen met 20 studenten in de leeftijden van 15 tot 20 jaar. Hij deed hier anderhalf jaar over. Het eerste wat hij deed, toen hij aankwam, was het planten van bomen rond de zee van Galilea, wat toentertijd een groot moeras was. Deze planting van bomen was het begin van de vervulling van de profetieën, die aankondigen dat het volk zal terugkeren en het land zal bewerken.”

Jeremy Gimpel: ‘Tweestatenoplossing’ prima! Maar niet in Israël.’

Het gebied aan de rand van de woestijn van Judea, waar het nieuwe hoofdkwartier van The Land of Israël moet verrijzen, ziet er verlaten uit. “Het is vrij troosteloos”, aldus Gimpel. “Er wonen mede daarom weinig Arabieren. “Degenen die er wonen, zijn ‘simpele boeren’, waarmee we in vrede samenleven. Het conflict in Israël lijkt tot nu toe aan deze plek voorbij te gaan. Toch is het iets waar Gimpel altijd rekening mee houdt: “Er is een strijd gaande. Wanneer een plek tot bloei komt, willen de Arabieren daar een graantje meepikken. Dat is altijd hetzelfde”, zegt hij.
De ‘tweestatenoplossing’, zoals de VN die zou willen opleggen is volgens hem om twee redenen geen duurzame oplossing. “In de eerste plaats omdat het een aanval is op het Verbond van God met Israël. Zijn eerste verbond is met het land, met het volk Israël. In de tweede plaats zou het ervoor zorgen dat wij onszelf niet meer kunnen verdedigen. We zullen vernietigd worden door een miljard moslims. Een ‘tweestatenoplossing’ is prima. Zolang het niet hier is in Israël. Laten ze maar een moslimland opbouwen in Jordanië of in Koerdistan.”

Gods Woord als verhaal

Gimpel gelooft dat de weg naar verlossing van Israël anders zal gaan dan de meesten zich voorstellen. “Ik heb mijn deel in het verhaal van Israël, zoals dat zich ontvouwt in Gods woord. Ik nodig iedereen uit om daar ook deel van uit te maken. Hier in Israël kunnen mensen een actieve rol spelen in het verhaal van Israël.” Volgens Gimpel begrijpen veel mensen de boodschap niet van Gods woord, omdat het een verhaal is dat niet af is. “Waarom is Gods Woord een verhaal? Veel religies hebben alleen wijsheden en hun gezegden. Daar draait het om. Zo hebben wij de Spreuken van Salomo, maar die zijn onderdeel van een verhaallijn. Ze zijn van de zoon van David, Salomo, die de tempel bouwde. De bijbel is een verhaal om ons te onderwijzen, om onszelf en de wereld om ons heen te aanschouwen, zoals God dat bedoeld heeft. Wij zijn het volgende hoofdstuk. Het is aan ons om het verhaal rond te maken.”

Eind der tijden

Volgens Gimpel wordt dit daarom ook wel het eind der tijden genoemd. “In het Hebreeuws betekent dat eigenlijk het begin van iets nieuws. In het volgende hoofdstuk bereiken we een nieuw niveau van wereldvrede, waar we samen zullen komen om elkaar te helpen. Daarom moet dit een plek worden waar Joden uit alle naties zich kunnen verenigen. Ook samen met de christenen. Zij waren in tijden van vervolging voor lange tijd de leeuw – nazi-christenen brachten ons naar kampen, en wij waren het lam. Nu legt de leeuw zich vreedzaam neer naast het lam, in samenwerking en broederschap. We behartigen elkaars belangen, en willen het beste voor elkaar. Dat is hoe de Messiaanse eeuw eruit moet zien.”

Lees ook: Waarom zouden er geen Joden in een Palestijnse staat mogen wonen?

Geef een reactie