Creationisme

Modern-christelijke scheppingsvisie bestreden

De schepping is mooi en gruwelijk tegelijk. Gelovigen mens worstelen daar al eeuwen mee. Wetenschappelijke kennis over de schepping maakt die worsteling alleen maar moeilijker. In het boek ‘Pal voor Gods heilige schepping’ wordt de…


Creationisme vs. evolutionisme?

Een collega uit Londen had een discussie met fervente evolutionisten die bij hoog en laag beweerden dat ze van apen afstamden. De Rabbijn zei dat hij door G’d gecreëerd was. Maar hij gaf toe dat…