Modern-christelijke scheppingsvisie bestreden

De schepping is mooi en gruwelijk tegelijk. Gelovigen mens worstelen daar al eeuwen mee. Wetenschappelijke kennis over de schepping maakt die worsteling alleen maar moeilijker. In het boek ‘Pal voor Gods heilige schepping’ wordt de klassiek-christelijke scheppingsopvatting verdedigt tegenover een modern-christelijke. Hoe is dat gedaan?

Boekanalyse
De auteur beschrijft wat in de Bijbel staat over de schepping. Het zou een indringend boek zijn en een must zijn voor wie aan een Bijbelse visie over de schepping behoefte heeft.

Na een voorwoord en inleiding volgen 29 hoofdstukken die zijn ingedeeld in vijf delen. Bijna alle delen hebben een eigen inleiding. De langste hoofdstukken gaan over: wat in de Psalmen staat over de schepping (H19), de zesde scheppingsdag (H12), het paradijs (H14) en de wereldwijde zondvloed (H18).

De lopende tekst is voorzien van voetnoten en is gedrukt op dik papier in kleine letters. In kaders aan de zijkant van elke pagina zijn korte citaten uit de lopende tekst uitgelicht. Meestal wordt geciteerd uit de Herziene Statenvertaling (HSV). Het boek sluit af met een korte literatuurlijst.

Evolutietheorie gevaar
De auteur wil de lezer wijzen op de negatieve consequenties van een evolutietheorie. Hij richt zich vooral tegen christelijke invullingen ervan, wat Theïstische Evolutiemodel (TE) wordt genoemd. Hij vindt dat onchristelijk.

Evaluatie
De auteur poogt op heel eenvoudige, niet wetenschappelijke wijze, gebaseerd op diens traditioneel conservatief christelijke (Adventistisch) Bijbelinterpretatie de wetenschappelijk gebaseerde theorievorming van het TE te bestrijden. Dat is echter een ongelijksoortig vergelijk.

De auteur verwerpt wetenschap niet en stelt dat het door Gods Geest is geïnspireerd. De mens zou de kroon van de schepping zijn voor wie het bedoeld zou zijn (antropocentrisch). De Bijbel plaats het daarentegen vooral in een Theocentrisch kader.

De auteur denkt dat de meeste Joden gelovig zijn en is dus negatief verbaasd dat Amerikaanse Joden veelal evolutie theoretisch denken ondanks hun Jodendom. Verder komt het onderwerp Isra‘El nauwelijks in dit boek voor.

Volgens de auteur is de evolutietheorie een dwaling ingegeven door satan en plaatst satan tegenover een zeer verheven Godsbeeld. “Een goede God, Die goed is en goed doet” en nooit opzettelijk kwaad, terwijl dat geen Bijbelse basis heeft (bijvoorbeeld Is 31:2; Jr 42:10). Het negeren in dit boek van de gruwelijke kant van Gods schepping, zoals de enorme hoeveelheid verderf erin, is net zo gevaarlijk als het TE. De boodschap heeft daardoor een ‘pot verwijt de ketel’ element.

Dit auteur beperkt zich ook hoofdzakelijk tot de eerste hoofdstukken van Genesis, maar dan wel met een christocentrische insteek. Er wordt dus voortdurend geargumenteerd en geïnterpreteerd vanuit het Nieuwe Testament. Overigens, ook vanuit de Tenach (Oude Testament).

In de literatuurlijst staan slechts 10 boeken vermeld, zonder alle boekdetails! De tekengrootte van de tekst varieert soms. De pseudoniem Jochanan Lev doet vermoeden dat hij een Messiaanse Jood is, maar dat blijkt, bij navraag, niet zo. Over hem ontbreekt verder een personalia. Dit boek heeft geen enkel zoekregister.


Lev, J., Pal voor Gods heilige schepping. 2023, Het Zoeklicht, Doorn, 329 pagina’s, € 24,95, ISBN: 9789064513954.

Wees de eerste die reageert op "Modern-christelijke scheppingsvisie bestreden"

Geef een reactie