Hoererij

Haftarah – Balaq – (Koning van Mo‘av)

Haftarah Balaq gaat over de parallel tussen hoe God Moabs poging om Israël te vervloeken verijdelde en hoe Hij dat Israël in herinnering zal brengen bij het toekomstige herstel uit hun verbanning. Hoe Isra‘Els verbanning…


Haftarah – ‘Acharej mot – Nadat dood waren

Haftarah ‘Acharej mot gaat over de parallel tussen wat God als gruwelen beoordeelde in de dagen van Mozes en hoe Isra‘El deze toch deden in de dagen van Ezechiël. Israëls ondergang aangekondigd De profeet Jechézqe‘El…


Parasjah ‘Acharej mot: nadat de zonen van Aäron dood waren

Deze sidra‘ (Lv 16-18) gaat over de offerhandeling tijdens Jom Kipoer, de slachtvoorschriften van dieren en de verbijzondering van Gods Verbondsbevelen (Ex 20) tegen hoererij. God gaf Mozes nog een nadere waarschuwing nadat dood waren…