opstand

Haftarah – Qorach

Haftarah Qorach gaat over de parallel tussen Gods gezagsbevestiging van Mozes en Aäron en van Samuël en Saul. Samuëls toespraak bij de vernieuwing van het koninkrijk Niet lang nadat Sja‘oel (Saul) door de profeet Sjmoe‘El…


Parasjah (De opstand van) Qorach

Deze sidra‘ (Nm 16-18) gaat over de grootste opstand tegen het gezag van Mozes en Aäron en over de nasleep en ernstige gevolgen ervan. Isra‘El onderging erdoor een verdere kastijding ten gunste van de volgende…