uittocht

Pésachoverdenking: welk offer bracht de Here Jezus?

In verband met het Pésachfeest deze week geen wekelijkse parasjah, maar een artikel over het verband tussen het offer van de Here Jezus en Pésach. Volgens de traditionele christelijke uitleg staat het offer van de…


Parasjah Bo‘: Ga (tot Farao)

In de vijftiende sidra‘ (Ex 10:1-13:16) wordt de climax behandeld van de Machtstrijd tussen God en Farao, waarin God afrekende met alle afgoden van Egypte en dat land & volk ruïneerde. Pas toen joeg Farao…